Baar, Szwajcaria, 20 października 2015 r. – Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center™), poinformował dziś, że pakiet Veeam Availability Suite v9 zaoferuje nowy mechanizm pamięciowy Unlimited Scale-out Backup Repository™. Radykalnie zmniejsza on całkowity koszt posiadania (TCO) pamięci masowej na kopie zapasowe, obniża koszty sprzętowe i znacznie upraszcza zarządzanie pamięcią masową w skomplikowanych środowiskach korporacyjnych.

Zarządzanie pamięcią masową na kopie zapasowe to dla przedsiębiorstwa trudne i kosztowne zadanie, w dużej mierze dlatego, że gwałtownie rosnąca ilość danych nie pozwala efektywnie i ekonomicznie zarządzać nimi za pomocą tradycyjnych rozwiązań.

„Zarówno produkcyjne, jak i zapasowe woluminy pamięci masowej rosną o 40 proc. rok do roku, podczas gdy budżety na ochronę danych zwiększają się mniej więcej dziesięciokrotnie wolniej. Ironia polega na tym, że od działów IT oczekuje się zwiększania dostępności systemów i możliwości elastycznego przywracania danych, a tradycyjne podejścia do backupu nie pozwalają nawet utrzymać status quo, po części ze względu na wymagania związane z pamięcią masową” — twierdzi Jason Buffington, starszy analityk ds. ochrony danych w ESG.

Ponieważ wysoka dostępność wymaga wskaźnika RTPOTM (czasu i punktu przywracania) nieprzekraczającego 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych, współczesne przedsiębiorstwa, z uwagi na niewystarczający budżet na ochronę danych, mają poważne problemy z zapewnieniem optymalnego poziomu dostępności. Dzięki pakietowi Veeam Availability Suite v9 klienci zyskują nowe, skuteczne narzędzie do przeciwdziałania złożonym problemom i kosztom, jakie towarzyszą gwałtownemu wzrostowi danych.

„Dzięki Veeam korporacyjne działy IT mogą wykroczyć poza tradycyjny backup i zapewnić wysoką dostępność wszystkich danych i aplikacji w centrach danych. Funkcja Unlimited Scale-out Backup Repository to kolejny przykład tego, jak wykorzystujemy nowe technologie, aby zwiększyć dostępność systemów w przedsiębiorstwach. W tym przypadku rezultatem jest znaczne uproszczenie oraz ograniczenie kosztów zarządzania pamięcią masową na kopie zapasowe, co pozwala łatwiej i bardziej ekonomicznie zapewnić ciągłe funkcjonowanie systemów” — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Veeam Unlimited Scale-out Backup Repository rozwiązuje opisane wyżej problemy poprzez utworzenie jednego repozytorium backupu ze zbioru praktycznie dowolnych urządzeń pamięciowych. Zapewnia to liczne korzyści, m.in.:

  • Uproszczone zarządzanie pamięcią masową na kopie zapasowe w złożonych środowiskach korporacyjnych. Przedsiębiorstwa mogą teraz zwiększać w nieskończoność pojemność pamięci masowej na kopie zapasowe, po prostu dodając praktycznie dowolne urządzenia pamięciowe do jednej puli. Zdolność do wykorzystania w inteligentny sposób wszystkich dostępnych zasobów pozwala znacząco zwiększyć dostępność pamięci masowej na kopie zapasowe: brak wolnego miejsca na konkretnym urządzeniu pamięci masowej, a nawet jego tymczasowa niedostępność nie będą w tym przypadku skutkować nieudanymi kopiami zapasowymi ani niezdolnością do osiągnięcia założonego parametru RPO.
  • Wykorzystanie istniejących zasobów pamięciowych. Unlimited Scale-out Backup Repository pozwala przedsiębiorstwom ograniczyć koszty poprzez wykorzystanie istniejących inwestycji w pamięć masową. W rzeczywistości Veeam, poprzez zdolność do wykorzystania przestrzeni dyskowej, która w tradycyjnych środowiskach backupu zwykle pozostaje niewykorzystana, zwiększa efektywną pojemność istniejącej pamięci masowej o nie mniej niż 30 procent. To umożliwia znaczne ograniczenie ogólnych wydatków przeznaczanych na pamięć masową.
  • Wyższa wydajność. Poprzez zastosowanie zasad rozmieszczania plików backupu można przypisać pełne i przyrostowe kopie zapasowe do oddzielnych urządzeń pamięciowych. Dzięki wykorzystaniu możliwości wymiany informacji w układzie wejścia-wyjścia przez wiele urządzeń podczas jednej operacji, zwiększona zostaje wydajność tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych. W rezultacie tego Unlimited Scale-out Backup Repository zmniejsza parametry RTPO i ogranicza ryzyko utraty danych, pozwalając przedsiębiorstwom na optymalizację wykorzystania zasobów pamięciowych.

„Sprzeczność między potrzebą zwiększenia odporności oraz elastyczności systemów informatycznych a próbami ograniczenia nakładów na pamięć masową prowadzi w wielu firmach do rosnącej złożoności infrastruktury IT. Nowe rozwiązanie Unlimited Scale-out Backup Repository firmy Veeam powinno złagodzić te problemy poprzez uproszczenie pamięci masowej przeznaczonej na dane kopii zapasowych. To jeszcze bardziej ułatwi zarządzanie, jednocześnie zapewniając większą elastyczność administratorom backupu i wirtualizacji, którzy mają bardziej strategiczne zadania, niż rozporządzanie pulą pamięci masowej” — dodał Jason Buffington, starszy analityk ds. ochrony danych w ESG.

Pakiet Veeam Availability Suite v9 będzie ogólnie dostępny jeszcze w tym roku. Więcej informacji o nowym rozwiązaniu Veeam Unlimited Scale-out Backup Repository, w tym dokładniejszy opis techniczny i zapowiedź nadchodzącego webinarium, można znaleźć na stronie http://go.veeam.com/v9-pl.

Konferencja VeeamON 2015: The World’s Premier Data Center Availability Event odbędzie się w dniach 26-29 października 2015 r. w Aria Resort and Casino w Las Vegas w Newadzie. Drugi rok z rzędu Veeam zaprasza ekspertów branżowych, partnerów i klientów, którzy dowiedzą się, jak zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie firmy – Always-On Business. Wciąż trwa rejestracja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *