Aż 60 procent respondentów badanych* przez specjalistów odzyskiwania danych z firmy Kroll Ontrack przyznaje, że choć korzysta z backupu, nadal doświadcza przypadków utraty danych. Jak wskazują eksperci, powodem utraty plików najczęściej bywa fakt, iż kopie bezpieczeństwa okazują się nieaktualne lub nie działają poprawnie. W obliczu przypadającego na najbliższą niedzielę Światowego Dnia Backupu, specjaliści podkreślają znaczenie tworzenia bieżących, opartych o właściwe standardy kopii bezpieczeństwa.Kroll_Ontrack_Rozwiązania_stosowane_w_celu_backupu

Według ankiety Kroll Ontrack wśród użytkowników, których backup okazał się nieaktualny lub nie zadziałał prawidłowo aż 60 procent korzysta z zewnętrznych napędów, podczas gdy 15 procent do wykonania kopii bezpieczeństwa wykorzystuje chmurę bądź archiwa taśmowe. Zapis plików na zewnętrznych dyskach twardych jest najpopularniejszą metodą backupu zarówno danych biznesowych, jak i prywatnych – wynika z badania.

Na fakt, iż ochrona w postaci backupu bywa nieskuteczna, wpływ mają przeróżne błędy związane z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa danych, takie jak:

  • Niewykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa, podłączanie dysków jedynie okazjonalnie.
  • Czas wykonywania backupu ustawiony poza godzinami pracy urządzenia.
  • Awarie oprogramowania backupowego.
  • Niewystarczająca ilość wolnej przestrzeni na wykonanie backupu.
  • Wybór niewłaściwych plików do ochrony backupowej.
  • Utrata danych przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa.

Jedna trzecia badanych przez Kroll Ontrack doświadczyła utraty prywatnych danych, podczas gdy dwie trzecie – utraty danych biznesowych. Po utracie danych 87 procent respondentów stwierdziło, że bardzo prawdopodobne lub prawdopodobne jest, że sięgną po rozwiązania umożliwiające backup plików. 60 procent z nich zadeklarowało, że będzie to zewnętrzny dysk. Niemal jedna czwarta w celu archiwizacji danych pragnie skorzystać z chmury. Natomiast 13 procent respondentów przyznało, że nie zamierza korzystać z backupu, ponieważ barierę stanowi czas i koszty, jakie musieliby przeznaczyć na znalezienie i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania.

– Backup to zabezpieczenie przed utratą danych, zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Wyniki naszego światowego sondażu pokazują jednak, że nawet najlepsze rozwiązania służące do archiwizacji plików czasem zawodzą lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Kluczem do skutecznego backupu jest przede wszystkim świadomość użytkownika bądź administratora podczas kontroli funkcjonowania i aktualizacji kopii zapasowych – mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Światowy Dzień Backupu ma na celu szerzenie świadomości na temat roli ochrony danych oraz kopii zapasowych w naszym codziennym życiu. Wyniki przeprowadzonego przez Kroll Ontrack badania pokazują jednak, że backup to nie wszystko. O prawidłowej ochronie danych należy pamiętać nie tylko od święta i wziąć pod uwagę kilka podstawowych reguł:

  • Poświęć czas na wybór odpowiadającej twoim oczekiwaniom metody backupu i harmonogramu tworzenia kopii bezpieczeństwa.
  • Upewnij się, że tworzenie kopii bezpieczeństwa odbywa się regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Kontroluj raporty bezpieczeństwa, w poszukiwaniu informacji o potencjalnych błędach bądź awariach.
  • Testuj kopie bezpieczeństwa, aby upewnić się, że dane zostały zarchiwizowane prawidłowo, a pliki działają poprawnie.

* W badaniu udział wzięło 600 klientów Kroll Ontrack. Większość z nich, bo aż 58 procent, pochodziło z Europy, 26 procent stanowili klienci z Ameryki Północnej, natomiast 15 procent – z Azji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *