TEST 4 – AJA System Tool

AJA System Tool pozwala na przetestowanie przestrzeni dyskowej pod kątem zastosowania głównie w środowiskach graficznych/video, jednak w naszych testach skorzystaliśmy z tego narzędzia, aby zweryfikować, po pierwsze, czy benchmarki wykonujące dogłębne testy pokazują takie same wartości, jak symulacja pracy real-live, a po drugie, czy przy zapisie pojedynczych plików różnych wielkości zauważymy istotne różnice w przepustowości. Poniższa tabelka oraz wykres prezentują uzyskane wyniki dla testów z plikami 256MB, 1GB i 16GB (największy dostępny w AJA System Tool)

Tutaj znowu widzimy, że najlepsze wyniki otrzymujemy przy RAID 0 i RAID 10. Oczywiście RAID 0 nie jest zalecany ze względu na brak redundancji, jednak okazuje się, że często RAID 0, który statystycznie powinien być najbardziej wydajny, okazuje się gorszy od RAID 10, gdzie z kolei mamy redundancję na dwóch grupach dysków. Najgorzej wypada RAID 5, co tylko potwierdza tezę, iż głównie nadaje się do środowisk z danymi statycznymi, których zapis nie musi być krytycznie szybki. Jednak tutaj musimy też zaznaczyć, że zasadność korzystania w RAID 5 jest coraz mniejsza. Po pierwsze jest najwolniejszy, ale jednocześnie oferuje ograniczone bezpieczeństwo przed uszkodzeniem dysku. Przy mniejszych dyskach nie jest to aż tak znaczące, jednak przy większej liczbie pojemnych dysków uszkodzenie któregoś z grupy powoduje wzmożone obciążenie pozostałych i większe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub uszkodzenia, co z kolei może skutkować utratą danych. Dlatego biorąc pod uwagę wyniki benchmarków, warto rozważyć stosowanie RAID 10 (lub pochodnych – RAID 50 i 60, jeśli to możliwe).