Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej strategii ochrony danych jest decyzja o miejscu przechowywania danych i sposobie ich przenoszenia do innej lokalizacji. Na początku, w większości przypadków, backup był zapisywany na taśmy LTO, które później były pakowane i wysyłane do innej lokalizacji. Następnie na rynku pojawiły się rozwiązania dyskowe wykorzystujące technologię deduplikacji i replikacji. Umożliwiały one przesyłanie danych bezpośrednio do zdalnej lokalizacji. Każda z tych technologii miała swoje wady, natomiast chmura była postrzegana jako sposób na ich rozwiązanie. Niestety chmura też ma swoje problemy, szczególnie w zakresie odzyskiwania danych. W rezultacie podejście hybrydowe jest obecnie stosowane jako złoty środek ochrony danych.

Problemy tradycyjnego backupu danych

Tradycyjne systemy backupu danych tj. taśmy LTO i dyski twarde posiadają ograniczenia, w przypadku, gdy dane trzeba wyprowadzić z bieżącej lokalizacji. Po pierwsze, w przypadku obu technologii organizacja musi posiadać drugą, fizyczną lokalizację, a to nie zawsze ma miejsce. Dodatkowo wiele istniejących oddziałów, nie posiada odpowiednich zasobów informatycznych, co sprawia, że nie można ich wykorzystywać jako zdalnej lokalizacji do przechowywania backupu danych.

Tradycyjne systemy backupu mogą sprawiać problemy administratorom IT, nawet przy wykorzystaniu ich tylko lokalnie. Taśmy LTO oferujące ekonomiczne skalowanie  mogą być problematyczne w codziennym zarządzaniu. Jednocześnie sam zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem i całym osprzętem może być sporym wydatkiem dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Aby w pełni wykorzystać potencjał LTO, należy dużo zainwestować w architekturę sieci dedykowanej do backupu. Taśmy ze względu na ich fizyczne przenoszenie, są narażone uszkodzenia mechaniczne i nieprawidłowe wykorzystanie, co w konsekwencji prowadzi do utraty danych. Dodatkowo, jeżeli dochodzi do odzyskiwania pojedynczych plików, to jest to proces czasochłonny, co sprawia, że taśmy nie nadają się do szybkiego odzyskiwania danych w stylu “recovery-in-place”.

Rozwiązania dyskowe, zdecydowanie lepiej sprawdzają się w małych i średnich firmach. W tym przypadku dane nie są streamowane, jak w przypadku tasiemek, więc backup nawet w mało wydajnej sieci, nie będzie miał wpływu na jej wydajność. Dodatkowo, technologia deduplikacji i kompresji sprawiają, że dyski twarde są bardziej funkcjonalne. Jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych, to ich wielkość nie ma wpływu na czas naprawy. Dzięki deduplikacji i kompresji proces transferu danych do zdalnej lokalizacji, jeżeli jest dostępna, wykonuje się szybko i jest w pełni automatyczny. Ważną informacją jest też to, że wszystkie najnowsze technologie pojawiające się w systemach backupu np. „changed block backups”, „recovery-in-place” i „changed block recovery” – pojawiają się właśnie rozwiązaniach dyskowych.

Podczas, gdy dyski są idealne do przechowywania najnowszych kopii danych lokalnie i w wyniesionej lokalizacji, to mogą się okazać zbyt kosztowne do długoterminowego przechowywania danych. Zasilanie i chłodzenia systemów dyskowych, jak również wydzielenie dedykowanego miejsca do instalacji takiego systemu zdalnego, może być kosztowne. Dodatkowo musimy mieć pewność, że w drugiej lokalizacji posiadamy odpowiedni personel IT, który szybko odzyska dane, w razie awarii w głównej lokalizacji.

Problemy z tradycyjną chmurą

Chmura rozwiązuje wiele problemów, z którymi nie radzą sobie systemy kopii zapasowych opartych tylko na lokalnych dyskach twardych. Po pierwsze, z definicji zapewniona jest zdalna lokalizacja z profesjonalnym personelem IT. Po drugie, koszt zakupu i utrzymania systemu pamięci masowej w zdalnej lokalizacji jest wyeliminowany – płacimy tylko za wykorzystana lub zamówioną przestrzeń. Wreszcie, wielu dostawców cloud backup przekształciło się w dostawców Disaster Recovery as a Service (DRaaS), gdzie kluczowym parametrem jest ograniczenie czasu odzyskania danych w przypadku awarii.

Niestety, chmura też nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem. Głównym problemem chmury jest nieodłączne opóźnienie, które towarzyszy przesyłaniu danych z chmury do miejsca wystąpienia awarii. Podczas, gdy DRaaS rozwiązuje większość problemów z czasem transferu danych, to mimo wszystko administratorzy IT wolą korzystać z własnych zdalnych lokalizacji, a chmurę publiczną wykorzystują w ostateczności. Jednak, nawet w przypadku DRaaS potrzebujemy czasu, zanim aplikacja zostanie przeniesiona z chmury do naszej lokalizacji. Chociaż niektóre dane są wcześniej przeniesione, to nadal są dane, które muszą być przesłane przez połączenie Internet, w celu ostatecznej synchronizacji. Oczywiście podczas transferu nasza aplikacja nie działa.

Czym jest hybrydowy backup?

Hybrydowy backup rozwiązuje problem z opóźnieniami, jakie generuje rozwiązanie backupu oparte tylko na chmurze i jednocześnie zapewnia skalowalność, z którą mają problem systemy backupu oparte tylko na lokalnych systemach dyskowych. Zazwyczaj rozwiązanie hybrydowego backupu składa się z hybrydowego urządzenia zainstalowanego w siedzibie firmy, którego zadaniem jest wykonywanie lokalnej kopii danych i przechowywanie ich na lokalnych dyskach twardych. Ponieważ to hybrydowe urządzenie znajduje się w siedzibie firmy, to jest ono pierwszym punktem odzyskania danych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy lokalnym dyskowym systemem backupu, a hybrydowym backupem jest to, co dzieje się po zakończeniu tworzenia lokalnej kopii zapasowej. Lokalne urządzenie hybrydowe dodatkowo replikuje dane do chmury prywatnej lub publicznej. Ma to kilka zalet w stosunku do tradycyjnych kopii zapasowych, wykonywanych tylko na lokalne systemy dyskowe.

Przede wszystkim, lokalne hybrydowe urządzenie do backupu, w strategii hybrydowego backupu jest mniej kosztowne, bo nie ma potrzeby instalowania drogiego sprzętu, który zapewnia niezawodność pracy. W razie awarii lokalnego urządzenia, dane można zawsze odzyskać z kopii umieszczonej w chmurze. Po drugie dane są przechowywane w dwóch lokalizacjach, lokalnie i zdalnie. Po trzecie, lokalne urządzenie hybrydowe nie rozrasta się tak szybko, jak standardowy lokalny system backupu oparty tylko na dyskach twardych, ponieważ jego zadaniem jest przechowywanie tylko najnowszych wersji kopii zapasowych. Wreszcie, rozwiązanie hybrydowego backupu to kompletne systemy, które oferują sprzęt i oprogramowanie od tego samego producenta. W przypadku rozwiązań dyskowych w większości przypadków musimy dodatkowo zakupić oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej od firmy trzeciej.

W przypadku odzyskiwania danych, lokalne urządzenie hybrydowe staje się pierwszym punktem odzyskania danych, gdyż umożliwia szybkie odzyskanie danych dla uszkodzonych aplikacji. Ponieważ badania pokazują, że większość odzyskiwanych danych pochodzi z o ostatnio wykonanych kopii danych, to oczywistym wydaje się, że w większości przypadków odzyskane dane będą pochodzić z lokalnego urządzenia hybrydowego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że większość danych odzyskiwana jest lokalnie, z prędkością jaką oferuje sieć LAN, zamiast przesyłania z chmury przez wolniejsze połączenie WAN.

Istnieją tylko dwa przypadki, w których odzyskanie danych będzie przechodziło przez chmurę. Pierwszym, jest odzyskiwanie archiwum, czyli odzyskiwanie danych, które nie są dostępne na lokalnym hybrydowym urządzeniu. W większości przypadków nie ma priorytetu na szybkie przywrócenie danych; nawet kilka godzin jest akceptowalne.

Drugi przypadek występuje bardzo rzadko, jest to katastrofa – fizyczne zniszczenie lokalizacji, kradzież serwerów, pożar, powódź itp. Dzięki temu, że nasze kopie są także w chmurze DRaaS, to nasze aplikacje mogę być w niej uruchomione do czasu, aż systemy IT w podstawowej lokalizacji nie zostaną przywrócone do pracy.

Lokalne hybrydowe urządzenie odgrywa bardzo ważną rolę dla DRaaS. Po pierwsze, jeżeli urządzenie przetrwa katastrofę, to chmura ma możliwość synchronizowania aktualnych danych, których nie udało się przesłać w ostatnim oknie backupu.  Może to zaoszczędzić ogromną ilość czasu przy odtworzeniu aplikacji w chmurze. Po drugie, nawet jeżeli lokalne urządzenie hybrydowe zostanie zniszczone, to wtedy dostawca chmury w swojej siedzibie, konfiguruje nowe urządzenie i wysyła je razem z danymi do oryginalnej lokalizacji, co ponownie znacznie skraca czas odzyskania danych w pierwotnej lokalizacji.

Elastyczność chmury

Inną zaletą rozwiązania hybrydowego backupu, jest dowolność w wyborze lokalizacji chmury. Może ona być uruchomiona na infrastrukturze producenta systemu, może to być chmura publiczna uruchomiana w data centrum firm trzecich lub, co chyba jest najlepszym rozwiązaniem dla klientów korporacyjnych, może to być prywatna chmura uruchomiona w ich własnym centrum danych.

Podsumowanie

Przy wyborze rozwiązania hybrydowego backupu, warto zwrócić uwagę na możliwości, jakie może nam zaoferować. Ważne jest, aby rozwiązanie, które wybierzemy zapewniło ochronę dla fizycznych serwerów, jak również dla systemów wirtualnych. Warto też oczekiwać ochrony dla wszystkich stacji roboczych, urządzeń mobilnych oraz usługi DRaaS.

Brzmi to niewiarygodnie, ale na rynku można znaleźć rozwiązanie, które zapewniają to wszystko. Przykładem niech będzie firma CTERA Networks z Izraela, której kompletne rozwiązania typu appliance zapewniają wszystko o czym pisaliśmy, plus umożliwiają uruchomienie usługi synchronizacji i współdzielenia danych.

 

Naszym zdaniem, w najbliższym czasie należy oczekiwać, że na rynku pojawią się więcej tego typu rozwiązań, ponieważ firmy doceniają kompleksowe systemy do backupu, które są dostarczane przez jednego producenta. Ten trend prawdopodobnie wyeliminuje rozwiązania, które bazują na kilku elementach, dostarczanych przez różnych producentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *