hp_cloud_services_blue_logoFirma HP Polska poinformowała, że w odpowiedzi na potrzeby użytkowników bankowości detalicznej dział HP Enterprise Services rozpoczął realizację planu wprowadzenia systemu obsługującego transakcje bankowe i płatnicze dostępnego w chmurze, pod nazwą HP Core Banking in Cloud. System obsługi transakcji bankowych oraz operacji płatniczych dzięki umiejscowieniu w chmurze pozwoli instytucjom bankowym na poprawę elastyczności dostępu do operacji bankowych i umożliwi rozbudowę portfela o innowacyjne produkty finansowe.

HP Core Banking in Cloud to pionierski projekt opracowany przez HP Polska wspólnie ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi. Projekt zakłada stworzenie dostępu do usług bankowych z wykorzystaniem katalogu usług związanych z systemami: centralnym systemem transakcyjnym, elektronicznymi kanałami kontaktu (chatterbot), bankowością internetową klienta indywidualnego, bankowością internetową klienta instytucjonalnego, bankowością mobilną i platformą rozwoju produktów finansowych. Platforma obsługi transakcji finansowych powstała w oparciu o renomowane produkty firm HP (HP MT Internet Banking, HP ProductXPress, HP Chatterbot, HP MTM Mobile Banking) i Sopra (SBS). Partnerem wdrożeniowym HP Polska jest firma Sopra Banking Software, odpowiedzialna za rozwój techniczny głównego produktu systemu. Hewlett-Packard na własnej platformie technologicznej HP Cloud dokona integracji systemu Sopra Banking Suite z platformą definicji usług i systemem rozliczeniowym HP Cloud.

Ten innowacyjny projekt umożliwi wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń Hewlett-Packard Polska i Sopra Banking Software w obszarze budowy procesów i operacji związanych z zapewnieniem możliwości obsługi portfela produktów bankowych klientów. Ponadto, oferowane rozwiązanie pozwoli instytucjom finansowym na wykorzystanie potencjału ekonomicznego i intelektualnego do prowadzenia działalności biznesowej.

W erze usprawniania systemów back office specjalizacja i niszowy charakter procesów może być źródłem optymalizacji kosztowej dla instytucji finansowych. Teraz, oddanie w obsługę standardowych procesów bankowych partnerowi zewnętrznemu, umożliwi instytucjom skupienie się na procesie badań i rozwoju innowacyjnych, konkurencyjnych produktów bankowych. Analiza sposobu eksploatacji systemów transakcyjnych przeprowadzona przez HP Polska wskazuje na wysoki poziom optymalizacji procesów back-office w prawie wszystkich polskich bankach i praktyczną utratę możliwości stworzenia przewagi konkurencyjnej w tym obszarze.

Artur Wieretiło, Dyrektor Działu Enterprise Services HP Polska podkreśla otwarty charakter oraz nowatorskie cechy rozwiązania: „Wykorzystanie efektywnych kosztowo usług platformy bankowej HP tworzy nową jakość pod względem wygody, kosztu, dostępności, bezpieczeństwa i spełnienia oczekiwań klienta. Połączenie systemów bankowości transakcyjnej i mobilnej w ramach jednej platformy dostępnej w chmurze obliczeniowej to prawdziwy przełom. Inicjatywy tego typu pojawiać się będą stopniowo na naszym rynku, ale to firma HP Polska wypracowała tak kompleksowe rozwiązanie, że wyprzedza ono znacząco dostępne i planowane produkty z dziedziny outsourcingu. System jest technologicznie i operacyjnie gotowy na przyłączenie kolejnych uczestników rynku, w tym banków średniej wielkości i banków sektora spółdzielczego. Dzięki temu możliwe jest stworzenie lokalnej platformy bankowości transakcyjnej o wysokim potencjale popularyzacji. Polska dołącza tym samym do krajów, w których platformy przetwarzania w chmurze mają szansę stać się masowo stosowanym sposobem obsługi transakcji związanych z ekploatacją produktów bankowych.”.

Plan uruchomienia platformy HP Core Banking in Cloud przewiduje w pierwszej fazie obsługę następujących obszarów:

  • Obsługa podstawowych produktów bankowych – konta osobiste, rachunki ROR i kredyty gotówkowe, limity kredytowe w koncie, etc.
  • Obsługa księgi głównej i systemów raportowych
  • Pośrednictwo w obsłudze kart płatniczych
  • Obsługa kanału komunikacyjnego w internecie (komunikacja w języku narodowym)
  • Zarządzanie aplikacją bankowości mobilnej
  • Obsługa dostępu internetowego klientów do bankowości klienta detalicznego lub instytucjonalnego

Dogłębna wiedza i długoletnie doświadczenie firm HP i Sopra w dziedzinie outsourcingu umożliwiają kształtowanie strategii operacyjnej klientów centrum obliczeniowego. Dodatkowo stwarzają możliwości dostosowania funkcjonowania działów operacyjnych instytucji finansowych do indywidualnych preferencji klientów z uwzględnieniem warunków biznesowych i legislacyjnych, w których działają. Platforma HP Core Banking in Cloud ma zapewnić lokalnym organizacjom finansowym obsługę przez wysoce wykwalifikowanych pracowników oraz dostęp do najnowszych technologii stosowanych w sferze bankowych usług biznesowych.

 „Koszty związane z utrzymaniem systemów transakcyjnych i aplikacji zarządzających produktami finansowymi często przekraczają koszty nabycia i wdrożenia nowoczesnych systemów centralnych. Korzystając z elastyczności nowej architektury aplikacyjnej (w większości przypadków o dużych możliwościach adaptacyjnych) instytucje finansowe mogą korzystać z efektywniejszych modeli ekonomicznych związanych z eksploatacją tego typu rozwiązań. Prawdziwą zaś rewolucję stanowi budowa krajowej platformy usług transakcyjnych zapewniających możliwość dywersyfikacji i konkurencyjności portfeli produktowych banków, przy jednoczesnej zwiększonej efektywności kosztowej całego rozwiązania skutującej niższą ceną jednostkową za pojedyczną obsługiwaną transakcję swojego klienta” – podsumował Tammo Van Leeuwen, dyrektor działu rozwoju rynku firmy Sopra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *