Firma HP poinformowała o udostępnieniu nowych, opartych na chmurze, usług analitycznych zbudowanych na platformie do analizy wielkich zbiorów danych HP HAVEn. Usługi te, bazujące na modelu „as a service”, ułatwiają klientom rozwiązywanie problemów biznesowych oraz tworzenie nowych możliwości osiągania przychodów. Dzięki platformie HP HAVEn klienci mogą efektywniej analizować i wykorzystywać informacje, np. zwiększać sprzedaż przez wprowadzanie ofert ukierunkowanych na klientów, poprawiać funkcjonowanie łańcucha dostaw, demaskować oszustwa lub wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział usług dla przedsiębiorstw HP dostarcza kompleksowe rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych, które ułatwiają klientom w kluczowych branżach podejmowanie działań w oparciu o informacje. Te rozwiązania to Customer Intelligence (zbieranie informacji o klientach), Supply Chain and Operations (łańcuch dostaw i działania operacyjne) i Sensor Data Analytics (analiza danych z czujników). Mogą one być stosowane w takich branżach, jak telekomunikacja, media i rozrywka, towary konsumpcyjne, handel detaliczny, podróże i transport oraz sektor publiczny.

HP HAVEn umożliwia firmom tworzenie aplikacji i rozwiązań nowej generacji, które pozwalają szybciej osiągać zyski dzięki analizie wielkich zbiorów danych. HP HAVEn łączy w sobie sprawdzone technologie, m.in. HP Autonomy IDOLHP Vertica Analytics PlatformHP ArcSight Security Event Manager i HP ArcSight Logger, a także ważne inicjatywy branżowe, w tym Hadoop.

Dział usług dla przedsiębiorstw HP, który jest jednym z pierwszych użytkowników platformy HP HAVEn, wykorzystuje ją, jako część swojego rozwiązania usługowego Big Data Discovery Experience, która umożliwia klientom wypróbowanie i ocenę nowych narzędzi do analizy wielkich zbiorów danych przed dokonaniem znacznych inwestycji kapitałowych. Wykorzystując tę część HP Big Data Discovery Experience, klienci byli w stanie szybko identyfikować problemy, angażować specjalistów HP w dziedzinie analizy danych i dynamicznie opracowywać rozwiązania, które mogą być wdrażane lokalnie lub w chmurze.

Rozwiązanie HP Big Data Discovery Experience as a Service, oparte na platformie HP HAVEn, zapewnia elastyczność i skalowalność, wykorzystując środowisko chmury działu HP Enterprise Services. Dzięki temu HP może oferować wyjątkowe rozwiązania do analizy złożonych problemów, w których występuje połączenie danych usystematyzowanych (zawartość bazy danych) i nieusystematyzowanych (wiadomości e-mail, dane z mediów społecznościowych, dane cyfrowe i maszynowe). Może również stosować takie metody analityczne, jak klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, w odniesieniu do dźwięków, tekstów i obrazów, a także analizę statystyczną dużych, złożonych zbiorów danych.

Wykorzystując platformę HP HAVEn, dział HP Enterprise Services może pomagać klientom w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych z zastosowaniem szerokiej gamy metod statystycznych do analizy dźwięków, obrazów, tekstów i danych generowanych maszynowo. Metody te ułatwiły już automatyzację złożonych procesów rozpoznawania obrazów, optymalizację reakcji chemicznych i tworzenie zaawansowanych profili klientów. HP HAVEn, jako część rozwiązania Big Data Discovery Experience, umożliwia klientom nie tylko określenie problemów biznesowych, lecz także szybkie znalezienie i wdrożenie rozwiązań.

Firma HP poinformowała o udostępnieniu nowych, opartych na chmurze, usług analitycznych zbudowanych na platformie do analizy wielkich zbiorów danych HP HAVEn. Usługi te, bazujące na modelu „as a service”, ułatwiają klientom rozwiązywanie problemów biznesowych oraz tworzenie nowych możliwości osiągania przychodów. Dzięki platformie HP HAVEn klienci mogą efektywniej analizować i wykorzystywać informacje, np. zwiększać sprzedaż przez wprowadzanie ofert ukierunkowanych na klientów, poprawiać funkcjonowanie łańcucha dostaw, demaskować oszustwa lub wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział usług dla przedsiębiorstw HP dostarcza kompleksowe rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych, które ułatwiają klientom w kluczowych branżach podejmowanie działań w oparciu o informacje. Te rozwiązania to Customer Intelligence (zbieranie informacji o klientach), Supply Chain and Operations (łańcuch dostaw i działania operacyjne) i Sensor Data Analytics (analiza danych z czujników). Mogą one być stosowane w takich branżach, jak telekomunikacja, media i rozrywka, towary konsumpcyjne, handel detaliczny, podróże i transport oraz sektor publiczny.

HP HAVEn umożliwia firmom tworzenie aplikacji i rozwiązań nowej generacji, które pozwalają szybciej osiągać zyski dzięki analizie wielkich zbiorów danych. HP HAVEn łączy w sobie sprawdzone technologie, m.in. HP Autonomy IDOLHP Vertica Analytics PlatformHP ArcSight Security Event Manager i HP ArcSight Logger, a także ważne inicjatywy branżowe, w tym Hadoop.

Dział usług dla przedsiębiorstw HP, który jest jednym z pierwszych użytkowników platformy HP HAVEn, wykorzystuje ją, jako część swojego rozwiązania usługowego Big Data Discovery Experience, która umożliwia klientom wypróbowanie i ocenę nowych narzędzi do analizy wielkich zbiorów danych przed dokonaniem znacznych inwestycji kapitałowych. Wykorzystując tę część HP Big Data Discovery Experience, klienci byli w stanie szybko identyfikować problemy, angażować specjalistów HP w dziedzinie analizy danych i dynamicznie opracowywać rozwiązania, które mogą być wdrażane lokalnie lub w chmurze.

Rozwiązanie HP Big Data Discovery Experience as a Service, oparte na platformie HP HAVEn, zapewnia elastyczność i skalowalność, wykorzystując środowisko chmury działu HP Enterprise Services. Dzięki temu HP może oferować wyjątkowe rozwiązania do analizy złożonych problemów, w których występuje połączenie danych usystematyzowanych (zawartość bazy danych) i nieusystematyzowanych (wiadomości e-mail, dane z mediów społecznościowych, dane cyfrowe i maszynowe). Może również stosować takie metody analityczne, jak klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, w odniesieniu do dźwięków, tekstów i obrazów, a także analizę statystyczną dużych, złożonych zbiorów danych.

Wykorzystując platformę HP HAVEn, dział HP Enterprise Services może pomagać klientom w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych z zastosowaniem szerokiej gamy metod statystycznych do analizy dźwięków, obrazów, tekstów i danych generowanych maszynowo. Metody te ułatwiły już automatyzację złożonych procesów rozpoznawania obrazów, optymalizację reakcji chemicznych i tworzenie zaawansowanych profili klientów. HP HAVEn, jako część rozwiązania Big Data Discovery Experience, umożliwia klientom nie tylko określenie problemów biznesowych, lecz także szybkie znalezienie i wdrożenie rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *