WARSZAWA 21 kwietnia 2015 r. – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o udostępnieniu nowych wersji produktów z rodziny JBoss Middleware, które pomogą przedsiębiorstwom w lepszym wykorzystaniu potencjału dużych zbiorów danych i podejmowaniu szybszych decyzji biznesowych. Nowe rozwiązania Red Hat JBoss Data Virtualization 6.1 i Red Hat JBoss Data Grid 6.4 eliminują problemy związane z integracją środowisk Big Data, pozwalając na szybsze i bardziej dokładne przetwarzanie danych.

Red Hat oferuje szeroką gamę technologii, które pomagają organizacjom przetworzyć ogromne ilości danych w informacje biznesowe. Technologie te podnoszą poziom dostępności i spójności danych na potrzeby analizy biznesowej, a także zapewniają wysoką elastyczność i wydajność na poziomie aplikacji.

Integracja Big Data to wyzwanie, przed którym stoi wiele współczesnych przedsiębiorstw. Dziś dane rozproszone są w coraz większej liczbie aplikacji i źródeł. Jednocześnie organizacjom zależy na zintegrowanym widoku danych, szczególnie że nowe technologie, np. mobilne, zaczynają być traktowane na równi z tradycyjnymi aplikacjami korporacyjnymi oraz narzędziami do analizy biznesowej.

JBoss Data Virtualization to rozwiązanie do integracji danych i usług, które unifikuje wiele źródeł danych, a następnie dostarcza właściwe dane we właściwej formie i we właściwym czasie użytkownikom i aplikacjom.

Oprócz możliwości integracji popularnych źródeł danych takich jak Hadoop z innymi typami źródeł danych, np. relacyjnymi bazami danych, JBoss Data Virtualization 6.1 rozszerzył wsparcie dla JBoss Data Grid jako źródła danych o możliwość nie tylko odczytu, ale i zapisu danych. Ponadto, oprócz dostępnej już możliwości integracji ze zdalnym buforem, posiada także możliwość integracji z buforem wbudowanym. Aktualizacja poszerza też zakres zintegrowanych i wspieranych źródeł danych o Cloudera Impala, Apache Solr i MariaDB oraz wprowadza różne ulepszenia, które zwiększają wydajność tworzenia i wdrażania oprogramowania.

JBoss Data Grid – wysoko wydajny, działający w pamięci bufor danych – jest teraz w pełni wspierany przez JBoss Data Virtualization 6.1 dzięki dwukierunkowej integracji odczytu i zapisu danych. Ulepszenia pozwalają usłudze integracyjnej korzystać z rozwiązania JBoss Data Grid działającego w trybie wbudowanym, umożliwiając korzystanie albo z bufora wbudowanego, albo z bufora zdalnego, aby uzyskać wydajną integrację danych w czasie rzeczywistym. Integracja ta umożliwia organizacjom budowanie dynamicznych rozwiązań do podejmowania optymalnych działań w czasie rzeczywistym. Przykładowe zastosowania to usługi oparte na lokalizacji, świadczone przez dostawców usług telekomunikacyjnych, marketing czasu rzeczywistego w aplikacjach e-commerce, analiza mediów społecznościowych przez służby ratunkowe albo organy bezpieczeństwa, a także bardziej dynamiczny monitoring w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

JBoss Data Grid 6.4 oferuje też nowy komponent integracyjny dla Red Hat JBoss Fuse, umożliwiając użytkownikom skalowalne, rozproszone przetwarzanie danych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka biznesowego, jakie wiąże się z dostosowywaniem tej usługi do powolnych, tradycyjnych baz danych. Ponadto, w wydaniu tym wprowadzono kluczowe ulepszenia, które wykrywają zmiany w klastrze, przeprowadzają automatyczne naprawy po przywróceniu zreplikowanego centrum danych i zachowują spójność danych podczas awarii sieci.

JBoss Data Virtualization i JBoss Data Grid są dostępne do pobrania dla członków społeczności JBoss. Aktualni klienci mogą pobrać najnowszą aktualizację z portalu klienckiego Red Hat.

Wypowiedzi

Noel Yuhanna, główny analityk, Forrester
„Integracja Big Data pomaga przedsiębiorstwom szybko przetwarzać duże ilości danych na platformach Big Data w wielu różnych scenariuszach. Umożliwia koordynowanie przepływu danych między różnymi platformami Big Data w celu wspierania „jedynej wersji prawdy” (SVOT), personalizacji oraz agregacji danych”.1

 

Mike Piech, dyrektor generalny, Middleware, Red Hat

„Integracja Big Data to poważne i skomplikowane wyzwanie, przed którym stoją współczesne przedsiębiorstwa. Działy IT zmagają się nie tylko z nieustannie zmieniającym się środowiskiem danych, ale również z takimi wyzwaniami, jak dostęp mobilny i internet rzeczy (IoT), które wywierają ogromną presję na istniejące systemy, wymagając większej przepustowości, niż te są w stanie dostarczyć. Dzięki takim rozwiązaniom, jak JBoss Data Virtualization i JBoss Data Grid, Red Hat może pomóc przedsiębiorstwom zagregować dane w celu stworzenia szybciej reagujących i bardziej świadomych aplikacji”.

 

1 Market Overview: Big Data Integration, Forrester Research, Inc., 5 grudnia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *