Firma Cisco wprowadziła na rynek zupełnie nową architekturę dla centrów przetwarzania danych i systemów chmurowych, która koncentruje się na spełnieniu wymagań i zwiększeniu efektywności działających w niej aplikacji. Architektura ACI (Application Centric Infrastructutre) jest oparta na otwartych platformach i oprogramowaniu open source, co istotnie zwiększa możliwości wykorzystania jej przez firmy współpracujące z Cisco.

Architektura ACI, nowe profesjonalne usługi oraz otwarty ekosystem dla partnerów, który umożliwi im zwiększenie wydajności aplikacji i elastyczności systemów biznesowych wdrażanych u klientów – wszystkie te nowości Cisco są początkiem transformacji współczesnych systemów IT.

Cisco ACI

  • Cisco ACI to pierwsze rozwiązanie dla centrów danych i systemów chmurowych, które oferuje możliwość pełnego monitorowania i zintegrowanego zarządzania zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi zasobami IT przy uwzględnieniu bieżących wymagań aplikacji.
  • ACI składa się z kontrolera APIC (Application Policy Infrastructure Controller), przełączników Nexus 9000 i rozszerzonej wersji systemu operacyjnego NX-OS.
  • Nowe modele przełączników Nexus 9000 są podstawowym elementem umożliwiającym budowę systemu wykorzystującego architekturę ACI. Wykorzystując zarówno dostępne na rynku standardowe układy scalone, jak i specjalnie zaprojektowane firmowe układy ASIC, przełączniki oferują najlepszy w swojej klasie stosunek cena/wydajność, najwyższą gęstość portów typu non-blocking o przepustowości 1/10 Gb/s lub 10/40 Gb/s oraz zapewniają możliwość wykorzystania interfejsów 100 Gb/s, gdy w przyszłości pojawi się taka potrzeba. W skład rodziny Nexus 9000 wchodzą urządzenia wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne: architekturę modularną (pierwsze na rynku tego typu przełączniki zapewniające ochronę inwestycji w system sieciowy), systemy zasilania i chłodzenia o szczególnie wysokiej efektywności oraz uproszczoną konstrukcję, która pozwoliła na 2-krotne zwiększenie średniego czasu bezawaryjnej pracy urządzeń (MTBF).

Prezentując ACI, John Chambers, prezes i CEO firmy Cisco, podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem dla systemów IT jest obecnie możliwość szybkiej adaptacji do potrzeb biznesu opartego na aplikacjach.

Spójne i wydajne działanie aplikacji ma kluczowe znaczenie dla dyrektorów IT, bo umożliwia dostarczanie nowych produktów i usług, zachowanie zgodności z przepisami prawa, ograniczenie ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyposażenie pracowników w nowe narzędzia pozwalające na zwiększenie ich efektywności i produktywności.

Miliardy nowych połączeń IP stworzą Internet Wszechrzeczy, z którym większość z nas będzie się komunikować za pośrednictwem aplikacji. Dlatego rośnie znaczenie możliwości szybkiego i spójnego wdrażania nowego oprogramowania. Jednocześnie kluczowa staje się rola sieci jako technologii integrującej i łączącej użytkowników, aplikacje i centra przetwarzania danych.

Obecnie duża złożoność i mała elastyczność systemów IT zmniejszają szybkość rozwoju biznesu. Profesjonaliści IT pracują w odseparowanych, nieefektywnych silosach, bo współczesne technologie nie wspierają modelu współdzielonej architektury i nie dają możliwości jednego obrazu wszystkich elementów infrastruktury, które wpływają na wydajność działania aplikacji. Każdy CIO chciałby przełamać te bariery i ujednolicić wszystkie elementy systemu IT – sieć, pamięci masowe, serwery, usługi sieciowe, aplikacje, rozwiązania bezpieczeństwa – tak, aby można było zarządzać nimi jak jednym, dynamicznym obiektem i to bez kompromisów. Taki właśnie cel postawiło sobie Cisco, tworząc architekturę ACI.

ACI łączy innowacyjne rozwiązania w obszarach oprogramowania, sprzętu, systemów i układów ASIC z dynamicznym, uwzględniającym wymagania aplikacji, modelem sieciowym opartym na otwartych bibliotekach API, co pozwala na skrócenie czasu wdrażania aplikacji z miesięcy do minut. Jest to możliwe, gdyż ACI unifikuje sieci fizyczne i wirtualne oraz pozwala na jednolite monitorowanie, w czasie rzeczywistym, poziomu zabezpieczeń i zgodności z obowiązującymi normami i politykami. Wszystko to dzieje się w warstwach oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na niespotykaną dotąd skalę.

Większa wydajność i wymierne korzyści finansowe

Innowacje zastosowane w przełącznikach dla centrów danych, które wprowadza Cisco wraz z ACI, umożliwiają błyskawiczną odpowiedź systemu sieciowego na żądania zespołów programistów tworzących nowe aplikacje. Jednocześnie zapewniają one o 75% mniejszy całkowity koszt posiadania (TCO) w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących standardowe przełączniki sprzętowe oraz wirtualizację sieci opartą tylko na oprogramowaniu.

Cisco ACI, działając w oparciu o standardy przemysłowe, umożliwia sprostanie biznesowym wymaganiom na nowe aplikacje, szybkie skalowanie aplikacji już istniejących oraz elastyczne zarządzanie zasobami IT tak, by nie były one marnowane przez aplikacje wycofywane z użycia. ACI skraca też cykl wdrażania aplikacji, zwiększa szybkość procesów biznesowych i umożliwia poprawę wyników ekonomicznych.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia architektury Cisco ACI:

  • 75-procentowe oszczędności TCO w porównaniu do rozwiązań stosujących wirtualizację sieci opartą tylko na oprogramowaniu. Cisco ACI pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania, a jednocześnie 15-procentową redukcję kosztów zasilania i chłodzenia dzięki zastosowaniu najbardziej efektywnych na rynku, modułowych przełączników dla centrów danych.
  • Skrócenie czasu wdrażania aplikacji do minut i zwiększenie elastyczności biznesu dzięki możliwościom scentralizowanego zarządzania systemem, tworzenia profili aplikacji, automatyzacji usług sieciowych działających w warstwach L4-7 oraz wykorzystania otwartych bibliotek API.
  • Centralizacja zarządzania politykami upraszczająca obsługę systemu i zwiększająca możliwości pracowników IT przez likwidację barier i uwolnienie potencjału wynikającego z możliwości ścisłej współpracy zespołów IT zajmujących się aplikacjami, siecią, bezpieczeństwem, wirtualizacją, serwerami i pamięciami masowymi.
  • Ochrona inwestycji dzięki wykorzystaniu otwartych standardów, protokołów i bibliotek API oraz już istniejącej infrastruktury sieciowej, usługowej (wraz z systemami bezpieczeństwa), serwerów fizycznych i wirtualnych oraz pamięci masowych.

Ekosystem ACI

Wraz z wprowadzeniem ACI, Cisco ogłosiło, że tworzy ekosystem firm wspierających nową architekturę, co ma zapewnić użytkownikom możliwość rozszerzenia już wykorzystywanych systemów IT o tę nową technologię. Swoje zainteresowanie i wsparcie dla ACI zadeklarowały wiodące na rynku IT firmy, takie jak: BMC, CA Technologies, Citrix, EMC, Embrane, Emulex, F5, IBM, Microsoft, NetApp, OpsCode, Panduit, Puppet Labs, NIKSUN, Red Hat, SAP, Splunk, Symantec, VCE i VMware.

Przejęcie firmy Insieme

Firma Cisco ogłosiła zamiar nabycia nieznajdujących się jeszcze w jej posiadaniu udziałów w firmie Insieme Networks. W kwietniu 2012 r. Cisco zainwestowało w Insieme Networks 100 mln USD, deklarując w listopadzie 2012 r. przekazanie kolejnych 35 mln USD jeśli spełnione zostaną pewne dodatkowe warunki. Po zamknięciu planowanej obecnie transakcji, Insieme Networks będzie w całości należało do Cisco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *