big_data650Każdego dnia smartfony, kamery, czujniki, inteligentne urządzenia pomiarowe oraz inne, połączone z siecią urządzenia, generują olbrzymie ilości informacji, które w połączeniu z informacjami z tradycyjnych źródeł tworzą „lawinę danych”. Dane te stanowią dla firm potencjalne źródło kluczowych informacji. Jednak wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Cisco pokazują, że zarówno specjaliści IT jak i osoby odpowiedzialne za biznesową strategie firm, nie są jeszcze w stanie wyciągać strategicznych wniosków z danych, jakimi dysponują.

Badanie Cisco® Connected World Technology Report (CCWTR) przeprowadzono wśród 1800 specjalistów IT z 18 krajów, w tym z Polski, sprawdzając m.in. gotowość sektora IT na zmiany i wyzwania oraz identyfikując strategiczny potencjał projektów Big Data i technologiczne braki utrudniające ich realizację.

Wyniki badania pokazują, że mimo iż większość firm zbiera, przechowuje i analizuje dane, to jednak wiele z nich boryka się z problemami biznesowymi oraz technologicznymi związanymi z Big Data. Na przykład, ponad 60 procent respondentów zgadza się z tezą, że Big Data może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz poprawić konkurencyjność ich firm, ale tylko jedna czwarta, zarówno w Polsce jak i na świecie, przyznaje, że potrafi wydobywać strategiczne informacje z posiadanych obecnie danych.

Kluczowe wnioski z najnowszego badania Cisco Connected World Technology Report (CCWTR)

 

Big Data – duży potencjał, duże wyzwanie

Ponad dwie trzecie menedżerów IT potwierdza, że Big Data będzie strategicznym priorytetem dla ich firm w 2013 roku oraz w kolejnych pięciu latach. Najwyższe wyniki uzyskano w Argentynie (89 procent), Chinach (86 procent), Indiach (83 procent), Meksyku i Polsce (po 78 procent).

Co jest potrzebne? W Polsce połowa badanych uważa, że potrzebuje strategicznego planu, aby wykorzystać możliwości Big Data.

 

Wpływ na IT

Big Data zwiększa rolę IT – więcej strategii, więcej partnerstwa

Big Data daje działom IT możliwość tworzenia wartości dodanej oraz wzmacniania relacji z innymi jednostkami biznesowymi. Projekty Big Data mogą pomóc działom IT w umocnieniu ich strategicznej pozycji w ramach organizacji.

 

 • W Polsce 66 procent badanych (na świecie 73 procent) uznało, że za strategię Big Data odpowiada dział IT. Respondenci uznali jednak, że w prowadzeniu projektów Big Data uczestniczyć będą także inne działy, w tym finansowy, R&D, operacyjny, inżynierski oraz marketing i sprzedaż.

 

Big Data a personel IT

Wiele firm zaczyna zauważać, że projekty Big Data obejmują różne sektory biznesu, przez co wymagają wyższego poziomu współpracy wewnątrz organizacji. Ponadto, pomimo znacznego zaangażowania technologii przy projektach Big Data, nadal ważnym czynnikiem są ludzie z ich umiejętnościami oraz wyobraźnią i kreatywnością, pozwalającymi w pełni zrozumieć potencjał analizowanych danych. Z tego też względu rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów IT (tzw. „data scientists”), potrafiących spośród surowych danych wydobyć te informacje, które będą miały kluczowe znaczenie dla strategii firmy, a ponadto przedstawić je w kreatywny i obrazowy sposób.

 

 • W Polsce 85 procent menedżerów IT stwierdziło, że projekty Big Data będą miały pewien lub nawet znaczący wpływ na personel IT (przy średniej światowej wynoszącej 78 procent).

 

Big Data a wzrost inwestycji w IT

 

 • Ponad połowa respondentów – zarówno w Polsce, jak i na świecie – uważa, że Big Data zwiększy budżety IT w ich organizacjach. Związane jest to z nakładami na nowe rozwiązania technologiczne, personel oraz niezbędną wiedzę ekspercką.
 • 87 procent ankietowanych w Polsce odpowiedziało, że realizacja wszystkich lub części projektów Big Data będzie wymagać skorzystania z możliwości, jakie oferuje cloud computing.
 • 38 procent polskich menedżerów IT szacuje, że obciążenie ich sieci w przeciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie dwukrotnie. 27 procent z nich uważa, że nawet trzykrotnie.
 • 45 procent badanych w Polsce (41 procent na świecie) stwierdziło swoją gotowość na znaczny wzrost ruchu w sieci.
 • 10 procent ankietowanych w Polsce odpowiedziało, że potrzebuje lepszej polityki IT oraz bezpieczeństwa, zaś 33 procent zadeklarowało, że potrzebuje większej przepustowości sieci.

 

Problemy w uzyskaniu informacji o strategicznym znaczeniu

Menedżerowie IT zwrócili uwagę na kilka przeszkód, które mogą stanąć na drodze do wdrożenia rozwiązań Big Data.

 

 • W Polsce największe obawy wzbudzają: bezpieczeństwo danych (27 procent), brak budżetu (19 procent) oraz brak personelu IT i odpowiedniej wiedzy eksperckiej (po 14 procent).
 • Ponad jeden na czterech respondentów na świecie (27 procent) za główną obawę uznał konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem. Zwracano przy tym uwagę na znaczny wzrost ilości przetwarzanych danych, wiele sposobów dostępu do nich oraz ewentualne problemy z zapewnieniem odpowiedniego budżetu na zabezpieczenia jako podstawowe wyzwania stojące przed projektami Big Data.
 • Problemy z bezpieczeństwem najczęściej były wskazywane w Chinach (45 procent), Indiach (41 procent), USA (36 procent) i Brazylii (33 procent).

 

„Dane w ruchu” – dodatkowe źródła danych oferują nowe możliwości

Ważnym, ale często niewykorzystywanym źródłem informacji są dane generowane w czasie rzeczywistym przez różnego rodzaju urządzenia, czujniki czy kamery wideo. Cisco dane te określa mianem Data in Motion („Dane w ruchu”). Sieć może dostarczyć przydatnych informacji kontekstowych dla tego rodzaju danych, dotyczących osób lub urządzeń oraz ich statusu i dostępności. Bardzo dobrym przykładem, gdzie komunikacja urządzenie-urządzenie (machine-to-machine) oraz Data in Motion ma szczególne znaczenie, są wszelkiego rodzaju systemy automatyki przemysłowej. Według Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast 2012-2017, liczba połączeń urządzenie-urządzenie w 2017 roku osiągnie poziom 1,7 miliarda.

 

 • 71 procent polskich respondentów (na świecie 73 procent) planuje włączyć dane dostarczane z cyfrowych czujników, urządzeń pomiarowych, kamer wideo oraz innych inteligentnych urządzeń do swoich planów Big Data.
 • Jednak tylko 16 procent badanych w Polsce (i 33 procent na świecie) ma skonkretyzowany plan wykorzystania tych nowych źródeł danych.

 

Zalew danych: Jakie są najpowszechniejsze źródła danych?

Obecnie zapisywanych i wykorzystywanych jest wiele rodzajów informacji. Część z nich jest ustrukturyzowana, część nie.

Biorący udział w badaniu polscy menedżerowie IT jako najpopularniejsze źródła danych wymienili:

 • dane bieżące (84 procent)
 • dane historyczne (58 procent)
 • dane z systemów monitoringu oraz czujników (46 procent)
 • dane przetwarzane w czasie rzeczywistym (25 procent).
  Kraje o najwyższym poziomie wykorzystania danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym to: Indie (62 procent), USA (60 procent) oraz Argentyna (58 procent). 31 procent przechowywanych danych to informacje nieustrukturyzowane, takie jak materiały wideo.

Informacje o badaniu

Najnowsza edycja badania 2012-2013 Cisco Connected World Technology Report została przeprowadzona na zlecenie Cisco przez InsightExpress, niezależną firmę analityczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Globalne badania zostały podzielone na dwie części: pierwsza skupiała się na studentach i pracownikach w wieku od 18 do 30 lat, druga część obejmowała specjalistów IT. W obu częściach ankietowano po 100 respondentów z każdego z 18 badanych krajów: USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Rosji, Polski, Turcji, Republiki Południowej Afryki, Indii, Chin, Japonii, Korei Południowej oraz Australii.

 

Badanie Generacji Y

Pierwsze badanie 2012-2013 Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) wykazało, że 90 procent ankietowanych osób z pokolenia Y (wyż demograficzny z lat 1986-1995) przyznało się do wykorzystywania smartfonów do sprawdzania poczty elektronicznej, aktualnych informacji oraz komunikacji za pomocą portali społecznościowych, często zanim jeszcze wstaną z łóżka. Wyniki raportu pokazują, że generacja Y używa Internetu i urządzeń mobilnych do łączenia się z otaczającym ich światem. Jest to jedna z przyczyn olbrzymiego wzrostu ilości danych, których źródłem są smartfony, czujniki, kamery wideo oraz inne urządzenia podłączone do sieci.

Źródło: http://www.dlp-expert.pl/reports/id,550/big_data%3A_duzy_potencjal_duze_wyzwanie.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *