Firma EMC opublikowała wyniki badania dotyczącego transformacji informatyki, które pokazują, że prawie 2/3 firm w Polsce wprowadza u siebie zmiany w funkcjach działu informatyki lub planuje wprowadzenie takich zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Data-Backup

Z badania wynika, że firmy oczekują od informatyki pomocy w realizacji celów biznesowych. 74 procent firm bezpośrednio koordynuje swoją strategię w dziedzinie informatyki z szerszymi celami biznesowymi, co świadczy o tym, że informatyka jest obecnie postrzegana bardziej jako stymulator wzrostu niż centrum kosztów. Wyniki ankiety pokazują, że dla firm w Polsce najważniejsze są następujące cele biznesowe:

  1. Zwiększanie przychodów — 59%
  2. Opracowywanie nowych rozwiązań i produktów – 45%
  3. Podnoszenie poziomu obsługi i zaangażowania klientów oraz komunikacji z nimi — 35%

Takie priorytety oznaczają, że firmy nie dążą już tylko do obniżania kosztów, lecz starają się aktywnie pobudzać wzrost. Wyniki te znajdują odbicie w podejściu firm do transformacji działów informatyki. Badanie pokazało pięć głównych priorytetów polskich firm w dziedzinie informatyki:

  1. Serwisowanie dotychczasowych technologii — sprzętu i oprogramowania — 60%
  2. Zarządzanie ściślejszą integracją technologii (systemów, aplikacji i danych) oraz procesami — 49%
  3. Tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie — 47%
  4. Optymalizacja niezawodności, skalowalności i wydajności — 44%
  5. Ochrona danych — 41%

DLA POLSKICH FIRM BARDZO ISTOTNY JEST BACKUP DANYCH

W miarę jak analiza wielkich zbiorów danych nabiera znaczenia, polskie przedsiębiorstwa zaczynają zdawać sobie sprawę, że im cenniejsze są ich dane, tym większa jest potrzeba ich ochrony. 40 procent ankietowanych firm podało, że bezpieczeństwo danych i zarządzanie nimi mają dla nich duże znaczenie, a dla dalszych 37 procent równie ważne jest bezpieczeństwo sieci. Ponadto dla 47 procent respondentów priorytetowe znaczenie ma tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. Wyniki te pokazują, jak ważne dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw stają się poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych.

CHMURA WYPIERA TRADYCYJNĄ ARCHITEKTURĘ IT

Ponad 1/3 respondentów uważa, że w ciągu najbliższym trzech lat architektura zbudowana w oparciu o chmurę zastąpi w ich firmach tradycyjną infrastrukturę IT, a w branży konsultingowej udział tego typu rozwiązań będzie stanowić ok. 50%. Badanie to niezbicie wskazuje, że dla firm przetwarzanie w chmurze ogrywa istotną rolę w przekształcaniu ich operacji biznesowych. Jednakże badanie EMC również wykazało, że tylko 28% polskich firm uznało ten element za priorytetowy dla organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *