Przetwarzanie w chmurze staje się preferowanym modelem wdrożeniowym dla wielu zadań, a wydatki na chmury publiczne rosną w dwucyfrowym tempie i nic nie zapowiada spowolnienia tego wzrostu. Większość firm zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że nie mogą przenieść do chmury wszystkich obciążeń jednocześnie. Dlatego, jak wynika z prognoz IDC, 58,7% tegorocznych wydatków na infrastrukturę pozostanie w centrum przetwarzania danych. Jak zatem należy przygotować firmowe środowisko IT, aby łatwo było przenieść je do chmury wtedy, gdy będzie to możliwe?

Optymalizacja na dziś, planowanie na jutro

Istnieją różne powody dla pozostawienia aplikacji w środowisku lokalnym. Mogą to być choćby kwestie zgodności z przepisami, bezpieczeństwo, wymogi związane z lokalizacją danych, konieczność zadbania o minimalne opóźnienia, a także korzystanie z niestandardowych starszych aplikacji, które nie będą działać na platformach chmur publicznych.

Potrzeba tu architektury gotowej na chmurę, obejmującej sprzęt, systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje, a przy tym spójnej w środowiskach lokalnych i chmurowych. Gdy nadejdzie odpowiedni moment na migrację, będzie ona dzięki temu łatwiejsza. Droga, którą ma do pokonania dział IT, będzie zróżnicowana w zależności od punktu, z jakiego startuje. Oracle wyróżnia pięć typowych przypadków, które opisują różne wymagania, a zarazem najlepszą ścieżkę migracji:

  1. Usprawnienie i modernizacja infrastruktury informatycznej

Dla firm, które nie zamierzają przechodzić do chmury w najbliższej przyszłości, chcą jednak usprawnić swoją infrastrukturę, godnym rozważenia modelem jest wstępnie zintegrowana infrastruktura konwergentna. Te nowoczesne systemy są zgodne pod względem infrastrukturalnym z systemami obsługującymi usługi w chmurach prywatnych i publicznych. Zastąpienie starszych serwerów, systemów pamięci masowej i środowisk kopii zapasowych różnych producentów może przynieść spektakularną poprawę wydajności, dostępności, bezpieczeństwa i efektywności, a przy tym obniżyć koszty operacyjne.

  1. Szybsze osiąganie korzyści dzięki urządzeniom sprzętowo-programowym

Wiele działów informatycznych musi wykonywać coraz więcej zadań przy użyciu ograniczonych zasobów, a przy tym działać szybciej i reagować na zagrożenia ze strony konkurencji. W takich sytuacjach duże korzyści może przynieść postawienie na systemy sprzętowo-programowe. Chodzi tu o wstępnie skonfigurowane urządzenia do różnych konkretnych zastosowań, np. do obsługi bazy danych, środowiska chmury prywatnej lub obciążeń związanych z wielkimi zbiorami danych. Są one łatwe i mniej czasochłonne we wdrożeniu i obsłudze, wymagają więc mniejszej liczby wyspecjalizowanych informatyków.

  1. Optymalizacja i rozbudowa chmury prywatnej

W przypadku podstawowych obciążeń, które nie należą do obciążeń newralgicznych, wiele firm najpierw wdraża środowisko chmury prywatnej, aby obniżyć koszty i zwiększyć prężność działania. Rozbudowa większości samodzielnie skompletowanych, podstawowych chmur prywatnych pochłania jednak całe miesiące (co zmniejsza prężność działania) i wymaga kosztownego personelu do prac w zakresie budowy, dostosowywania i zarządzania. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że podstawowe chmury prywatne traktują wszystkie aplikacje jednakowo, nie nadają się więc do obsługi wymagających i/lub newralgicznych baz danych i aplikacji. Rozwiązaniem jest wdrożenie specjalnie skonstruowanych urządzeń chmurowych, które zapewniają spójność w różnych środowiskach i umożliwiają firmom wdrożenie chmury prywatnej zoptymalizowanej zarówno finansowo z myślą o aplikacjach podstawowych, jak i wydajnościowo z myślą o aplikacjach o znaczeniu newralgicznym. Ujednolicone zarządzanie we wszystkich środowiskach zapewnia zarazem łatwą ścieżkę migracji do chmury publicznej lub hybrydowej.

  1. Optymalizacja i ochrona aplikacji newralgicznych

W wielu firmach infrastruktura obsługująca aplikacje o znaczeniu newralgicznym powstała na przestrzeni dłuższego czasu, nie była modernizowana i stanowi niespójną mieszaninę różnych platform. W efekcie powstało nadmiernie złożone środowisko, które nie zawsze zapewnia wymaganą wydajność lub bezpieczeństwo. Rozwiązaniem jest wykorzystanie wysokiej klasy serwerów do optymalizacji i uzyskania najwyższej wydajności przy jednoczesnej poprawie skuteczności zabezpieczeń, niezależnie od tego, czy chodzi o wdrożenie lokalne, czy w chmurze. Przejście na jedną platformę przyniesie też oszczędności finansowe i pozwoli ujednolicić zarządzanie.

  1. Konsolidacja i ochrona danych za pomocą zaawansowanych rozwiązań pamięci masowej

Na koniec zauważmy, że niemal każda firma musi zmierzyć się z wyzwaniami w obszarze pamięci masowej i ochrony danych. Wraz z dynamicznym wzrostem objętości danych samo rozbudowywanie dotychczasowej infrastruktury pamięci masowej przestaje być opłacalne i skuteczne.

Lepszym podejściem jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pamięci masowej, zaprojektowanych z myślą o wyeliminowaniu utraty danych i przyspieszeniu ich odtwarzania. Te przygotowane na chmurę systemy pozwalają skonsolidować dotychczasową pamięć masową, a przy tym zapewniają danym firmy bezpieczeństwo i zdecydowanie poprawiają wydajność.

Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością

W każdym z tych przypadków chodzi o znalezienie systemów, które przygotowują firmę do chmury i mają dokładne odpowiedniki w chmurze publicznej. Dzięki temu chmura publiczna zaczyna wydawać się przedsiębiorstwu kompatybilnym rozszerzeniem tego, co działa już w firmowym centrum przetwarzania danych. Ułatwi to migrację, gdy firma będzie na nią gotowa. Warto mieć taką możliwość, nawet gdy przedsiębiorstwo nie zamierza przechodzić do chmury w najbliższej przyszłości. W międzyczasie pozwala to bowiem wprowadzić wiele zalet chmury publicznej do firmowej infrastruktury lokalnej. Przygotowanie się na przyszłość w chmurze niesie ze sobą same korzyści.

Artykuł napisał Maciej Tomkiewicz, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań IaaS w Oracle Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *