Kiedy wdrażasz system NAS w firmie, nie ważne jest czy będzie wykorzystywany jako wewnętrzny magazyn i miejsce na backup danych, czy będzie to serwer www, serwer FTP czy inna usługa. Ważne jest, aby serwer był odporny na awarie dzięki czemu dane na nim składowane będą dostępne przez cały czas jego pracy. Każdy administrator i każdy zwykły pracownik wie, że brak dostępu do danych może być kosztowne. Gdy serwer ulegnie awarii wtedy nie mamy dostępu do danych na nim zgromadzonych, w tym samym czasie w firmie może być pracownik, który pilnie potrzebuje kluczowych plików firmowych znajdujących się na serwerze, żeby ukończyć projekt. Partnerzy czy też klienci, którzy nie mają dostępu do niezbędnych aktualizacji i aplikacji, zmuszani są do skorzystania z usług konkurencji. Aby uniknąć tego typu zdarzeń zostało zaimplementowanych wiele rozwiązań, które mają na celu maksymalnie zapewnić dostęp do danych. Funkcja wysokiej dostępności (HA) jest jedną z nich, minimalizuje ona prawdopodobieństwo przestoju w dostępie do plików do zera.

Wysoka dostępność (HA) w serwerach NAS firmy  Thecus została zaimplementowana w modelach 16-dyskowy N16000 i 12-dyskowy N12000, funkcja ta jest gwarancją na stały dostęp do danych. W sieci są uruchomione dwa identyczne serwery NAS, na których jest skonfigurowana funkcjonalność wysokiej dostępności (HA), która to ma za zadanie  utrzymywać oba urządzenia gotowe do pracy w trybie ciągłym. Serwery NAS automatycznie są klonowane, w czasie rzeczywistym synchronizując między sobą dane po przez połączenie „Heartbeat”. Gdy z jednym z serwerów będzie jakiś problem, wtedy będziesz miał pewność, że dostęp do danych zapewnia nam drugie urządzenie, dzięki czemu mimo awarii firma ma cały czas dostęp do kluczowych danych i aplikacji. Co więcej na spokojnie możesz zająć się usunięciem problem z jednostki, która uległa awarii. Firma Thecus doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w firmach nie można sobie pozwolić nawet na chwilowy brak dostępu do danych dlatego też zaimplementowano profesjonalne rozwiązanie jakim jest Wysoka Dostępność (HA).