Zapraszamy na obejrzenie prezentacji szkolenie z cyklu szkoleń internetowych prowadzonych przez EPA Systemy.

Podczas szkolenia pokazaliśmy dlaczego ZFS jest obecnie najlepszym systemem plików dla macierzy i dysków sieciowych. Zaprezentujemy w jaki sposób ZFS gwarantuje integralność danych oraz najważniejsze jego cechy tj. migawki, deduplikację, kompresję itp.