arkeiaWedług raportu firmy WD Arkeia, producenta rozwiązań przeznaczonych do tworzenia backupu, niemal co czwarta firma lub instytucja na Podkarpaciu straciła w ubiegłym roku dane na skutek awarii sprzętu komputerowego, a co drugą zaatakował złośliwy wirus. To wnioski z badań zrealizowanych wśród uczestników konferencji IT Security SHOW w Rzeszowie, poświęconej rozwiązaniom przeznaczonym do ochrony firmowych sieci teleinformatycznych.

Z badań przeprowadzonych przez dystrybutora rozwiązań WD Arkeia w Polsce podczas konferencji IT Security SHOW w Rzeszowie wynika, że wszystkie podkarpackie instytucje stosują rozwiązania, które służą do wykonywania zapasowych kopii danych, tzw. backupu. Równie popularne wśród firm z tego regionu są rozwiązania antywirusowe – korzystanie z takiej ochrony zadeklarowało 98% uczestników wspomnianej konferencji. Paweł Pilarski, Branded Sales Manager w WD wskazuje, że istotny jest również dobór odpowiednich rozwiązań sprzętowych (np. stosowanie technologii RAID, automatycznie duplikujących dane) oraz opracowanie i stosowanie polityki ochrony danych gdyż tylko połączenie w jedno rozwiązań software’owych, sprzętowych oraz odpowiednich zasad postępowania z danymi zapewni pełne bezpieczeństwo danych.

 

Hardware głównym problemem

Co czwarte przedsiębiorstwo, biorące udział w IT Security SHOW, przyznało, że w ubiegłym roku straciło dane w wyniku awarii sprzętu komputerowego. Gdyby pod uwagę brano nie tylko rok ubiegły, utrata danych dotyczyłaby co drugiej instytucji, biorącej udział w rzeszowskiej konferencji. Odzyskanie utraconych danych zajmowało ankietowanym zwykle kilka godzin. Większość, bo aż 68% przepytanych, przyznała, że dzięki kopii zapasowej udało się odzyskać wszystkie dane sprzed awarii.

Ciekawym jest fakt, że niemal co czwarte przedsiębiorstwo doświadczyło sytuacji, w której sporządzony backup nie pozwolił odzyskać wszystkich utraconych danych. Sławomir Pruchnicki, product manager rozwiązań firmy WD Arkeia w Polsce, tłumaczy ten stan rzeczy faktem, że backup w firmach często wykonywany jest w sposób niekompletny, za pomocą różnych rozwiązań – w tym popularnych skryptów pisanych przez administratorów. Rozwiązania te na ogół nie są w stanie zapewnić optymalnej ochrony dla wszystkich danych zgromadzonych w środowisku sieciowym.

 

Wirusy trzymają się mocno

Niepokojącym wskaźnikiem jest, że 65% firm zadeklarowało przypadki infekcji przez wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie a kilka procent kradzież lub zgubienie firmowych urządzeń z danymi. Nie najlepiej świadczy to o oprogramowaniu zabezpieczającym badane przedsiębiorstwa. Niefrasobliwość pracowników jest wybitnie szkodliwa dla firma, szczególnie w wypadku gdy wrażliwe dane na zagubionym urządzeniu mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Co trzecie przedsiębiorstwo biorące udział w IT Security SHOW przyznało, że stosuje specjalistyczne oprogramowanie, służące do monitorowania aktywności pracowników w Internecie. Takie aplikacje pozwalają sprawdzić jakie witryny pracownik odwiedza w godzinach pracy, jak długo na nich przebywa oraz ile danych z nich pobiera, np. oglądając filmy w serwisie youtube.com.

IT Security SHOW to cykl konferencji, organizowanych od wielu lat w wybranych miastach na terenie całego kraju. Organizatorem spotkań jest firma DAGMA, specjalizująca się w rozwiązaniach przeznaczonych do ochrony komputerów i sieci teleinformatycznych, dystrybuująca produkty do backupu firmy WD Arkeia. W badaniu ankietowym wzięło udział 57 reprezentantów podkarpackich firm i instytucji państwowych lub samorządowych.

Źródło: ITFocus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *