Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center™), oficjalnie udostępnia nowe rozwiązanie Veeam Management Pack™ (MP) v8 dla Microsoft System Center. Pomaga ono klientom wdrażać i zarządzać hybrydowymi chmurami Microsoftu w ramach strategii IT.

Pakiet Veeam Management Pack™ v8 jest wszechstronnym rozszerzeniem oprogramowania System Center pozwalającym nadzorować środowiska VMware vSphere, Microsoft Hyper-V oraz Veeam Backup & Replication™. W jego najnowszej wersji użytkownicy znajdą m.in. nowe narzędzia planowania w chmurach hybrydowych oraz funkcje umożliwiające użycie zgromadzonych danych na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji IT.

Nowe, kluczowe możliwości Veeam MP v8 to m.in.:

  • Pulpit i raporty Veeam Morning Coffee Dashboard™ – pozwolą każdemu administratorowi IT przyjemnie rozpocząć dzień pracy. Pulpit wyświetla skrótowe, przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o stanie infrastruktury wirtualnej oraz hostach fizycznych, maszynach wirtualnych, pamięci masowej i ogólnym wykorzystaniu zasobów. Szczegółowe przeglądanie tych danych umożliwia raport Veeam dotyczący infrastruktury, który zawiera pełny obraz ważnych parametrów, takich jak gęstość maszyn wirtualnych oraz nadmierna alokacja zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. Ponadto raport ten umożliwia szybkie przekazywanie kierownictwu skróconych informacji o stanie środowiska.
  • Obsługa środowiska vSphere 6 – zapewnia wgląd w tak strategiczne funkcje, jak magazyny danych woluminów wirtualnych (VVOL), licencje VMware, certyfikaty, komponenty vCenter, czy stan sieci.
  • Ulepszone mapy ciepła – jedna z najbardziej popularnych funkcji pakietu, która obrazuje globalną perspektywę wielu parametrów jednocześnie, co umożliwia szybkie wykrywanie i przewidywanie problemów. Nowa mapa ciepła na bieżąco pokazuje wielkość i wiek poszczególnych migawek. Pozwala to zabezpieczyć środowisko przed spadkiem wydajności, który mógłby wynikać z obciążenia spowodowanego nagromadzeniem przestarzałych migawek lub punktów kontrolnych.
  • Veeam Task Manager dla Hyper-V – udoskonalone, darmowe narzędzie do monitorowania w czasie rzeczywistym wydajności funkcji Hyper-V. Gdy jest używane z narzędziem Operations Manager oferuje także obsługę klastrów. Ponadto dostępna jest wtyczka dla użytkowników narzędzia System Center Virtual Machine Manager.
  • Widget planowania mocy obliczeniowych – udostępnia ogólny zarys infrastruktury do codziennego przeglądu, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. Rozbudowane raporty Veeam umożliwiają zaawansowane planowanie mocy obliczeniowych, np. przez analizę trendów i prognozowanie, modelowanie awarii, czy też stosowanie scenariuszy typu „co, jeśli”. Opracowane przez Veeam funkcje planowania mocy obliczeniowych dla chmury hybrydowej umożliwiają szybką i łatwą analizę obciążeń lokalnych oraz precyzyjne prognozowanie dotyczące odpowiednich zasobów, które będą potrzebne przy migracji tych obciążeń na platformę Microsoft Azure lub VMware vCloud Air.

 

Próbną wersję Veeam MP v8 można pobrać logując się na stronie: http://www.veeam.com/pl/vmware-microsoft-esx-monitoring-download.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *