Archiwizacja i kopia zapasowa

Wydajne tworzenie backupu środowisk wirtualnych

Rewolucja w świecie serwerów wywołana przez wirtualizację wpłynęła również na metody tworzenia kopii zapasowych. Tradycyjne narzędzia do backupu przestały się