Nowości Pamięci masowe - NAS Systemy Cloud Storage

CTERA – EMC Atmos

CTERA Networks poinformowała, że CTERA Portal został zintegrowany z EMC Atmos. Umożliwia to użytkownikom wykorzystywanie EMC Atmos czyli rozproszoną infrastrukturę serwerową dla