QNAP® Systems, Inc. nawiązał współpracę z firmą Microsoft w celu integracji rozwiązania Office z systemem operacyjnym QTS. Dzięki tej nowej funkcji użytkownicy QTS mogą kliknąć w dokument Office prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Edytuj w Office Online”, co ma ułatwić bezpośrednią edycję dokumentów Microsoft Office w przeglądarce internetowej, eliminując skomplikowany i czasochłonny proces pobierania, edycji i ponownego przesyłania dokumentów na serwer.

Edycja dokumentów Office online w przeglądarce internetowej jest usługą darmową firmy Microsoft, która umożliwia przeglądanie i edycję dokumentów Microsoft Office, w tym dokumentów Word, arkuszy Excel i prezentacji PowerPoint, w interfejsie przeglądarki internetowej w przeglądarce internetowej. Użytkownicy QNAP NAS z odpowiednimi uprawnieniami dostępu do dokumentów mogą szybko i łatwo uruchomić Office Online w tym samym oknie przeglądarki, zwiększając wydajność i usprawniając efektywność pracy.

“Integracja pakietu Microsoft Office Online z systemem QTS umożliwia szybkie przeglądanie i intuicyjną edycję dokumentów Office w przeglądarkach internetowych co zwiększenia wydajność pracy i zapewnienia większą wygodę użytkownikom,” powiedział Josh Chen, product manager w QNAP.

Użytkownicy serwerów QNAP NAS mogą korzystać z tej dodatkowej nowej funkcji bez dodatkowych kosztów, począwszy od QTS w wersji 4.4.1. Do uruchomienia pakietu Office Online w systemie QTS wymagane jest połączenie z Internetem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję pomocy w aplikacji QTS.

* Nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli.*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *