WARSZAWA – 25 SIERPNIA 2016 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), czołowy światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o ogólnej dostępności nowej wersji Red Hat Virtualization 4 – platformy wirtualizacji opartej na hiperwizorze Kernel-based Virtual Machine (KVM). Red Hat Virtualization 4 ogranicza koszty i komplikacje charakterystyczne dla zamkniętych rozwiązań do wirtualizacji. Zapewnia w pełni otwartą, wydajną, bezpieczną i scentralizowaną platformę administracyjną dla procesów działających w Linuksie i Windows. Łączy zaawansowany hiperwizor, zaawansowaną konsolę systemową oraz scentralizowaną łączność sieciową. Rozwiązanie Red Hat Virtualization 4, zbudowane w oparciu o system Red Hat Enterprise Linux, łatwo integruje się z istniejącymi środowiskami IT, jednocześnie stanowi podstawę dla nowych technologii, takich jak aplikacje kontenerowe i chmurowe.

Podczas gdy wirtualizacja pozostaje kluczowym składnikiem w centrach danych, technologiczne potrzeby klientów szybko się zmieniają. Przedsiębiorstwa, które właśnie przystępują do wdrażania wirtualizacji, mogą potrzebować kompletnej i elastycznej platformy, która łączyłaby efektywność ze zgodnością operacyjną zapewnianą przez otwarte standardy. Z kolei firmy, które już wdrożyły technologie wirtualizacji, często zaczynają niepokoić się o swoje inwestycje ze względu na wysokie koszty, brak innowacyjności lub niekompatybilność. Red Hat Virtualization 4 uwzględnia te scenariusze dzięki platformie, która zapewnia zaawansowane rozwiązanie dla nowych wdrożeń oraz pomaga istniejącym użytkownikom w przejściu na otwarte, rozszerzalne rozwiązanie.

Red Hat Virtualization 4 obejmuje zarówno wydajny hiperwizor (Red Hat Virtualization Host), jak i przeglądarkowy menedżer zasobów (Red Hat Virtualization Manager), który umożliwia zarządzanie wirtualną infrastrukturą w przedsiębiorstwie. Mówiąc ściślej, Red Hat Virtualization 4 wprowadza nowe i ulepszone funkcje związane z:

  • Wydajnością i rozszerzalnością
  • Zarządzaniem i automatyzacją
  • Obsługą OpenStack i kontenerów linuksowych
  • Bezpieczeństwem i niezawodnością
  • Scentralizowaną łącznością poprzez zewnętrzne rozwiązania firm trzecich

Wydajność i rozszerzalność

W Red Hat Virtualization 4 wprowadzono nowy zaawansowany, lżejszy hiperwizor, który był opracowywany równolegle z systemem Red Hat Enterprise Linux 7.2. Nowy hiperwizor przyspiesza instalację pakietów systemowych i aktualizacji sterowników, upraszcza wdrażanie nowych technologii i zapewnia lepszą integrację zarządzania konfiguracją sprzętową. Ponadto rozwiązanie Red Hat Virtualization można teraz zainstalować za pomocą Anacondy, wspólnego instalatora systemu Red Hat Enterprise Linux i hiperwizora Red Hat Enterprise Virtualization.

Nowa platforma oferuje też wsparcie zaawansowanych funkcji, upraszczając dodawanie i wspieranie zewnętrznych dostawców łączności sieciowej za pośrednictwem nowego, otwartego interfejsu API. Pozwala to na centralizację i uproszczenie systemów zarządzania siecią, ponieważ Red Hat Virtualization Manager może komunikować się z zewnętrznymi systemami, aby zdefiniować parametry, które zostaną zastosowane do interfejsów sieciowych maszyny wirtualnej.

Zarządzanie i automatyzacja

Aby usprawnić ogólne zarządzanie wirtualizacją, Red Hat Virtualization 4 oferuje zaawansowaną konsolę systemową, która zapewnia wszechstronny wgląd w wirtualne zasoby i infrastrukturę. Dzięki temu administratorzy mogą łatwiej diagnozować i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na funkcjonowanie systemu. Dodatkowe funkcje automatyzacji to m.in.:

  • Narzędzie do wysyłania obrazów do pamięci masowej. Jego interfejs oparty na przeglądarce internetowej pozwala na wysyłanie plików obrazu bezpośrednio lub za pośrednictwem zdalnego adresu URL. Możliwe jest umieszczeniu obrazu w domenie pamięciowej bez korzystania z narzędzi firm trzecich.
  • Zaawansowane zasady migracji, które pozwalają użytkownikom precyzyjnie określić charakterystykę migracji hostów na poziomie klastra, a nawet pojedynczych maszyn wirtualnych, co przyspiesza działanie i ogólną wydajność systemu.

OpenStack i kontenery linuksowe

Wirtualizacja jest już dojrzałą technologią, ale Red Hat Virtualization 4 zapewnia również wsparcie dla kontenerów linuksowych oraz prywatnych i hybrydowych chmur OpenStack. Jeśli chodzi o kontenery, Red Hat Virtualization 4 obsługuje Red Hat Enterprise Linux Atomic Host w charakterze konfigurowalnego systemu-gościa i umożliwia wykonywanie agentów systemu-gościa jako kontenerów w maszynie wirtualnej Atomic Host.

Ze względu na rosnące znaczenie chmurowego przetwarzania danych w przedsiębiorstwach, Red Hat Virtualization 4 zapewnia dodatkowo natywną obsługę Red Hat OpenStack Platform Neutron Open vSwitch (OVS). Dzięki temu organizacje mogą zoptymalizować współdzielone usługi i zminimalizować nakłady operacyjne poprzez łatwiejsze wdrażanie usług w środowiskach tradycyjnych i chmurowych.

Bezpieczniejsze środowisko wirtualizacji

Nowe funkcje w Red Hat Virtualization 4 uzupełniają środki bezpieczeństwa wywodzące się z systemu Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Virtualization 4 zawiera i obsługuje rozwiązanie sVirt, które stosuje obowiązkową kontrolę dostępu (Mandatory Access Control, MAC), aby skuteczniej chronić maszyny wirtualne i hiperwizor. Pomaga to zwiększyć ogólny stopień bezpieczeństwa i wyeliminować ze środowiska fizycznego i wirtualnego słabe punkty, które mogłyby zostać wykorzystane jako wektor ataku na hosta lub inne maszyny wirtualne.

Ponadto Red Hat Virtualization ściśle zintegrowano z Red Hat Satellite, rozwiązaniem do zarządzania systemami. Red Hat Virtualization Manager zapewnia wgląd w historię poprawek do hostów i maszyn wirtualnych. Satellite umożliwia administratorom monitorowanie kondycji i stanu systemu, co pozwala na szybkie instalowanie poprawek i aktualizacji w narażonych systemach.

Dostępność

Rozwiązanie Red Hat Virtualization 4 jest dostępne samodzielnie, jako oferta zintegrowana z systemem Red Hat Enterprise Linux oraz jako część kompleksowego pakietu Red Hat Cloud Suite. Istniejący subskrybenci mogą zaktualizować rozwiązanie Red Hat Virtualization do wersji 4 za pośrednictwem witryny Red Hat Customer Portal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *