Tajpej, Tajwan, grudnia 6, 2023 – Firma QNAP® Systems, Inc. wydała dzisiaj Boxafe w wersji 2.0, rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Google™ Workspace i Microsoft 365®, dodając nowe funkcje i plany licencyjne dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa i dostawcy usług SaaS mogą z łatwością wykorzystać Boxafe do ochrony danych przed nieprzewidzianymi katastrofami, które mogą potencjalnie spowodować nieodwracalne szkody dla firm.

Kluczowe cechy

  • Tworzenie kopii zapasowych na serwerze NAS lub w chmurze: Twórz kopie zapasowe danych nie tylko na lokalnym serwerze QNAP NAS, ale także QuTScloud na serwerach lokalnych lub w chmurze (wkrótce obsługiwane).
  • Kopia zapasowa subdomen: Nawet jeśli organizacje mają wiele domen/subdomen firmowych, Boxafe umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych danych we wszystkich subdomenach wraz z domeną główną za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika.
  • Role i uprawnienia: Personel IT może efektywnie zarządzać tysiącami kont SaaS pracowników, jednocześnie zabezpieczając dane osobowe, elastycznie wyznaczając uprawnienia do zadań tworzenia kopii zapasowych/przywracania, takie jak administrator globalny, administrator domeny, audytor i niestandardowe role użytkowników.
  • Ulepszone zarządzanie kopiami zapasowymi: Podczas gdy poprzednie wersje Boxafe przechowywały dane kopii zapasowych w ukrytej ścieżce na woluminach NAS, na których jest zainstalowany Boxafe, wersja 2.0 obsługuje tworzenie kopii zapasowych w ścieżkach przechowywania zdefiniowanych przez użytkownika. Obejmuje tworzenie kopii zapasowych w przestrzeniach lokalnych lub w magazynie zdalnym za pośrednictwem protokołu iSCSI. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, kopie zapasowe danych będą przechowywane nawet wtedy, gdy użytkownicy odinstalują Boxafe.
  • Dzienniki dostępu: Prowadź szczegółowe dzienniki każdej czynności wykonanej za pomocą Boxafe, aby chronić dane firmy przed niewłaściwym wykorzystaniem.
  • Dodatkowa kopia zapasowa zapewniająca podwójną ochronę: Boxafe 2.0 ułatwia ochronę danych, obsługując łatwe dodatkowe kopie zapasowe za pomocą Hybrid Backup Sync i funkcję ponownego łączenia z istniejącymi danymi kopii zapasowych. W zależności od wymagań użytkownicy mogą odzyskać dane w formie pełnego lub szczegółowego przywracania. Użytkownicy mogą odzyskać dane, zastępując oryginalne dane lub jako nowe dane w nowym folderze.

Plany licencyjne od Boxafe 2.0

QNAP oferuje różne plany licencyjne spełniające wymagania użytkowników. Aby uzyskać większe oszczędności, dostępne są licencje roczne. Odwiedź Sklep z oprogramowaniem, aby zobaczyć plan licencji lub skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę.

Użytkownicy powinni rozważyć wpływ nowych planów licencyjnych przed aktualizacją do wersji 2.0, ponieważ tej aktualizacji nie można cofnąć.

Google Workspace Microsoft 365
Bez opłat 30 użytkowników
+ 10 dysków współdzielonych
30 użytkowników
+ 10 kont SharePoint
+ 5 zespołów w Teams
Trial 1000 użytkowników
+ bez ograniczeń dysków współdzielonych

na 30 dni

1000 użytkowników
+ bez ograniczeń witryn SharePoint
+ bez ograniczeń liczby zespołów

na 30 dni

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.qnap.com.