Katowice, 10 listopada 2015 – Nowoczesny panel, zawierający materiały wspierające sprzedaż oraz uproszczone zasady certyfikacji partnerów – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła do swojego programu partnerskiego firma Kroll Ontrack. Z badań i rozmów, poprzedzających wdrożenie nowych funkcji wynika, że resellerzy rozwiązań IT dostrzegają wyraźne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi odzyskiwania danych, a projekty z tego zakresu przyczyniają się do dodatkowych decyzji zakupowych i budowania lojalności u ich klientów.

W Polsce program partnerski „Certyfikowany Partner Kroll Ontrack” został uruchomiony w kwietniu 2011 roku i od tej pory przystąpiło do niego ponad 600 resellerów. Teraz firma wzbogaciła go o nowe, przydatne funkcje i materiały. Partnerzy otrzymali dostęp do nowoczesnego panelu wypełnionego materiałami szkoleniowymi i marketingowymi, wspierającymi sprzedaż. Uproszczeniu uległ również proces certyfikacji – aby otrzymać status certyfikowanego partnera Kroll Ontrack wystarczy teraz rejestracja on-line

Program umożliwia resellerom poszerzenie oferty o rozwiązania z zakresu odzyskiwania i kasowania danych oraz zarządzania nimi w narzędziach MS Exchange i SharePoint. Uruchomiona kilka miesięcy temu usługa Hosted Erase, czyli scentralizowane zarządzanie procesem kasowania danych za pomocą aplikacji webowej, stanowi przykład rozwiązania idealnie skrojonego na ich potrzeby. Program partnerski Kroll Ontrack uprawnia także do korzystania z prowizji partnerskich oraz dedykowanych ofert. Jego uczestników oraz ich klientów wspiera wykwalifikowany zespół konsultantów. Elementami programu są także narzędzia sprzedażowe i marketingowe oraz materiały edukacyjne takie jak Akademia Wiedzy. To informacje, dzięki którym resellerzy dowiadują się, w jaki sposób produkty i usługi Kroll Ontrack mogą pomóc klientom końcowym, a im samym – zapewnić wzrost sprzedaży. Poza tym, przystąpienie do programu wiąże się także z możliwością skorzystania z regularnych promocji i konkursów dla partnerów.

Z najnowszego badania Kroll Ontrack* wynika, że czterech na pięciu (81%) resellerów dostrzega wśród klientów zapotrzebowanie na profesjonalne usługi odzyskiwania danych. Większość z badanych ** (93%) deklaruje, że ich klienci, w wyniku pracy nad projektami odzyskiwania danych, dokonali dodatkowych zakupów produktów lub usług. Usługi odzyskiwania danych pozwalają dostawcom na osiąganie dodatkowych zysków wynikających zarówno z dystrybucji innych usług IT, oprogramowania, jak i sprzętu.

Pomoc w przypadku utraty danych i problemów związanych z ich kasowaniem umożliwia także osiąganie niewymiernych korzyści. Ponad trzy czwarte (77%) partnerów handlowych deklaruje, że znajdujące się w ich portfolio usługi odzyskiwania danych umożliwiają budowanie lojalności klientów i zmniejszają ich rotację. Poprzez współpracę z Kroll Ontrack, sprzedawcy mogą także oferować klientom wartość dodaną. Dostawca jest np. w stanie wspierać klientów resellera za pośrednictwem dyżurujących konsultantów, współpracujących z nimi w trakcie procesu odzyskiwania danych i zarządzania informacjami.

– Rozmowy z partnerami potwierdzają, że ich wyniki handlowe rosną dzięki świadczeniu usług odzyskiwania danych. Dla nas bardzo budujący jest również fakt, że sprzedawcy dostrzegają zwiększenie lojalności klientów, którzy zetkną się ze specjalistycznymi usługami odzyskiwania danych. Pomaga to budować zaufanie i przekonanie wśród klientów, że mogą zwrócić się do resellerów o pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach – podsumowuje Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *