Warszawa – 25 cze 2014: Firma IBM poinformowała o współpracy z Wydawnictwami Cyfrowymi, w ramach której zapewni dostęp do platformy podrecznik.edu.pl w modelu chmury obliczeniowej IBM SoftLayer. Dzięki niej wydawnictwa będą mogły w łatwy sposób dystrybuować elektroniczne wersje podręczników, natomiast uczniowie i nauczyciele uzyskają dostęp do nowoczesnych form edukacji. Migracja do chmury IBM zakończy się we wrześniu.

Nowe e-podręczniki mają umożliwiać korzystanie z treści edukacyjnych bez względu na miejsce, zapewniać większą interakcję między uczniami i nauczycielami oraz oferować możliwość ich wspólnej pracy. Dzięki dostępności online, postępy w nauce dzieci mogą być na bieżąco śledzone przez rodziców. Z kolei otwarta formuła e-podręczników pozwoli użytkownikom wpływać na treść materiałów edukacyjnych i kształtować je zgodnie z preferencjami.

Chociaż zapotrzebowanie na e-podręczniki zaczyna rosnąć, wydawnictwa w Polsce stosują różne standardy tworzenia tego typu materiałów. Nie wypracowały również wspólnej platformy, na której e-podręczniki byłyby udostępniane. Rynek obecnie znajduje się w fazie formowania, a na jego kształt wpływa realizacja rządowego projektu systemowego e-podręczniki do kształcenia ogólnego, w ramach którego ma powstać 62 darmowych e-podręczników i 2500 uzupełniających je zasobów edukacyjnych do większości przedmiotów ogólnokształcących dla wszystkich szkół.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma Wydawnictwa Cyfrowe stworzyła platformę dla e-podręczników, która działa w oparciu o chmurę IBM SoftLayer.
Z rozwiązania mogą korzystać zarówno wydawnictwa, udostępniając swoje materiały, jak i uczniowie oraz nauczyciele – pobierając je.

IBM SoftLayer stanowi elastyczne rozwiązanie, w ramach którego IBM oferuje dostęp do serwerów dedykowanych, wirtualnych oraz pamięci masowych. IBM SoftLayer daje klientom możliwość wyboru środowiska i lokalizacji chmury, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom oraz zapewniają przejrzystość w takich kwestiach, jak miejsca przetrzymywania danych, kontrola nad bezpieczeństwem danych i ich ulokowaniem. Rozwiązanie pozwala klientom także konsolidować czy agregować dane wtedy, kiedy to jest konieczne, co poprawia wydajność. Możliwe jest również korzystanie z prywatnych sieci bez konieczności używania niekontrolowanych publicznych sieci i Internetu.

– Tworząc platformę dostępu do e-podręczników poszukiwaliśmy takich dostawców usług cloud computing, którzy będą w stanie zapewnić nam stabilność – mówi Marcin Strzałkowski, prezes firmy InteliWISE i członek zarządu Wydawnictw Cyfrowych. ­– Innym, równie istotnym kryterium, była możliwość skalowania. Rynek e-podręczników znajduje się obecnie w fazie wzrostu, dlatego kluczowa była gwarancja uzyskania większej pojemności w przypadku zwiększenia potrzeb –dodaje.

Platforma podręcznik.edu.pl umożliwia wydawnictwom konwersję materiałów edukacyjnych zgodnie ze standardem przyjętym na potrzeby e-podręcznika stworzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla wydawnictw oznacza to mniejszy koszt, niż gdyby miały same opracowywać swoje wzorce cyfryzacji i utrzymywać dedykowane temu zadaniu zespoły. To z kolei przełoży się na niższą cenę dla odbiorców końcowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności. Platforma umożliwi nie tylko ucyfrowienie, ale także zapewni dystrybucję i sprzedaż materiałów. Uczniowie i nauczyciele z kolei otrzymają jedno miejsce – w formie strony internetowej – w którym znajdą podręczniki z interesujących ich przedmiotów. Dzięki modelowi chmury, korzystanie z nich stanie się niezależne od miejsca – będą mogliz nich korzystać zarówno w szkole, jak i poza godzinami zajęć w domu. Dostęp do treści będzie możliwy z różnych urządzeń podłączonych do Internetu – komputerów, tabletów czy smartfonów. Co ważne, znacznie łatwiejsza będzie praca wspólna. Dzięki specjalnemu panelowi nauczyciele będą mogli zlecić uczniom zadanie i na bieżąco śledzić ich realizację, w tym mierzyć czas i postęp, przez poszczególnych podopiecznych. E-podręczniki w chmurze umożliwiają także elastyczne dobieranie ćwiczeń – nauczyciel może je opracować samodzielnie lub wykorzystać treści przygotowane na potrzeby innego podręcznika. W znaczny sposób zwiększa to zakres wolności nauczycieli, którzy mają różne style prowadzenia lekcji.

– Usługi udostępniane w modelu chmury obliczeniowej są wygodne dla wydawnictw, ponieważ pozwalają na ograniczenie kosztów oraz czasu wprowadzania nowych produktów na rynek – mówi Marek Majewski, Dyrektor Działu Oprogramowania, IBM Polska. – Jesteśmy przekonani, że udostępnianie podręczników w chmurze SoftLayer zwiększy bezpieczeństwo dostępu do wiedzy –dodaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *