EMC-Isilon-X-series-1Firma EMC poinformowała o przygotowaniu nowej wersji skalowalnego systemu operacyjnego  EMC® Isilon® OneFS® NAS. Bazująca na wprowadzonej pod koniec 2012 roku z sukcesem wersji OneFS 7.0 („Mavericks”), kolejna wersja najlepszego w branży systemu operacyjnego Isilon rozszerzy możliwości klientów w zakresie wykorzystania siły transformacji wielkich zbiorów danych. Nowa wersja będzie obejmowała funkcje deduplikacji danych, kontroli i bezpieczeństwa a także rozszerzenia dla obiektowej pamięci masowej do współużytkowania pilików w systemach Hadoop HDFS 2.0 i Syncplicity®. Nowe funkcje umożliwią przedsiębiorstwom rozszerzenie niezrównanej skalowalności i wydajności rozwiązań Isilon, by sprostać coraz większej ilości analiz wielkich zbiorów danych i mobilnego obiegu dokumentów i aplikacji kolejnej generacji opartych na chmurze.

Pamięć masowa przedsiębiorstw ulega gwałtownym przemianom, gdyż tradycyjne wymogi informatyczne dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa i wydajności łączą się z wyzwaniami zarządzania dużymi, gwałtownie rosnącymi, nieusystematyzowanymi wielkimi zbiorami danych opartymi na plikach. Oferowane przez Isilon skalowalne rozwiązania NAS, stanowiące od dłuższego czasu standard skalowalnej i wydajnej pamięci masowej, która jest łatwa w zarządzaniu, będą odtąd obejmowały funkcje efektywności, zgodności z prawem i bezpieczeństwa, potrzebne przedsiębiorstwom do właściwego wykorzystania możliwości przekształcania wielkich zbiorów danych przy jednoczesnym spełnianiu wielkoskalowych wymogów korporacyjnych dotyczących infrastruktury informatycznej.

Lepsza efektywność pamięci masowej – by obsłużyć bardziej wymagające aplikacje i obciążenia w przedsiębiorstwie kolejna wersja systemu Isilon OneFS umożliwi administratorom pamięci masowej konfigurowanie łatwej strategii deduplikacji typu „włącz i zapomnij” na poziomie bloków, sięgającej od indywidualnych katalogów do puli zasobów pamięci masowej. Dzięki automatyzacji, przedsiębiorstwa mogą wzmocnić efektywność pamięci masowej w zbiorach danych i jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne, a także podnieść najlepsze w branży możliwości użytkowania systemu.

Wzmocnione bezpieczeństwo i zgodność z przepisami – kolejna wersja systemu OneFS znacznie wzmocni zgodność z przepisami. Obsługa EMC Common Event Enabler (CEE) wbudowana w rozwiązanie Isilon OneFS zapewni dostęp do najlepszych w branży aplikacji kontrolnych umożliwiających rejestrowanie dostępu do plików za pośrednictwem protokołów SMB/CIFS i ułatwi tworzenie raportów i łańcucha dowodowego, by spełnić wymagania ustaw Sarbanes-Oxley i HIPAA.

Oprócz nowych funkcji systemu OneFS, Isilon zaprezentował także udoskonalenia swojego systemu operacyjnego, który ma wspierać klientów w procesie przejścia na obieg dokumentów i aplikacji kolejnej generacji koncentrujących się na dostępie do danych w chmurze, analizach wielkich zbiorów danych oraz mobilności. Tworząc aplikacje kolejnej generacji klienci szukają nowych interfejsów internetowych, by uzupełnić tradycyjne interfejsy plikowe. Z tej przyczyny i mając na względzie dobro klienta i zapewnienie mu możliwie największej ilości opcji dostępu do obiektowej pamięci masowej, Isilon poinformował o:

  • Integracji z rozwiązaniem EMC ViPR™ Software-Defined Storage, dzięki któremu Isilon rozszerzy skalowalność i efektywność swojej architektury na obiektową pamięć masową. Integracji, która otwiera nowe możliwości dostępu do pamięci obiektowej interfejsu API z S3, EMC Atmos® i innych.
  • OneFS zawiera odtąd interfejs REST Object Access to Namespace, który daje dostęp do danych i jest częścią platformy API umożliwiającej automatyzację, organizowanie i zarządzanie pamięcią masową Isilon.
  • Dla klientów wdrażających oprogramowanie z rodziny OpenStack, którzy chcą wykorzystać integrację z pamięcią masową, Isilon będzie obsługiwał integrację OpenStack Swift i Cinder, dostarczając rozwiązanie pamięci masowej klasy korporacyjnej, wzmacniając niezawodność, bezpieczeństwo, efektywność i zgodność operacyjną w przedsiębiorstwie.

W ramach pierwszego rozwiązania pamięci masowej, jakie oferuje wbudowaną możliwość integracji Hadoop z funkcjami analizy wielkich zbiorów danych HDFS, Isilon pozostaje w czołówce wprowadzając wbudowaną możliwość integracji Hadoop HDFS 2.0. Dzięki jednoczesnej obsłudze wersji HDFS 1.0 i 2.0, Isilon umożliwia klientom wypróbowanie nowych możliwości dystrybucji przed przejściem na wersję 2.0 oraz eksport tych samych danych na wiele sposobów. Nowa integracja działa w technologii Pivotal HD (dawniej Greenplum HD) dla zapytań SQL w magazynie danych Hadoop.

Najnowsza integracja Isilon z Syncplicity w zakresie współużytkowania plików wzmacnia produktywność biznesową, oferując elastyczne rozwiązanie oparte na chmurze i zachowując przejrzystość zarządzania infrastrukturą informatyczną wymaganą do kontroli korporacyjnej danych i zasobów pamięci masowej. Ogranicza ona przy tym ryzyko, bowiem zapewnia bezpieczne, szyfrowane rozwiązania do przechowywania plików w siedzibie firmy, by spełnić wymagania dotyczące ładu informatycznego i ochrony i jednocześnie zapewnić użytkownikom „bezproblemowe” środowisko, w którym mogą łatwo synchronizować, uzyskiwać dostęp do plików i współużytkować je w dowolnym momencie, z dowolnej lokalizacji i przy użyciu dowolnego urządzenia. Kolejna wersja systemu OneFS ma się pojawić pod koniec roku. Rozwiązania REST Object Access to Namespace, HDFS 2.0 oraz Syncplicity w Isilon są już dostępne i będą obsługiwane przez kolejną wersję systemu OneFS.

Terri McClure, starszy analityk z firmy Enterprise Strategy Group

„Najnowsza wersja systemu EMC Isilon OneFS jest bardzo dobrze dostosowana do nowych wyzwań korporacyjnych środowisk informatycznych stojących przed klientami, jakimi są mobilność, analizy i możliwości chmury – a wszystko to w sposób bezpieczny i skuteczny. Klienci EMC z radością przyjmą funkcje deduplikacji, kontroli i bezpieczeństwa, które zapewnią zgodność z przepisami w różnych branżach. Rozwój systemu OneFS pokazuje dążenia EMC do dopasowywania skalowalnych systemów pamięci masowej NAS do obecnego i przyszłego rynku korporacyjnego”.

David Floyer, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych firmy Wikibon

„Dyrektorzy ds. pamięci masowej w społeczności Wikibon szukają możliwości skalowania architektur zapewniających poszerzający się zestaw rozwiązań. Platforma EMC Isilon znacząco poprawia możliwości skalowania pamięci masowej klasy korporacyjnej dzięki włączeniu zintegrowanej obsługi wielkich zbiorów danych Hadoop HDFS, interfejsów obiektowej pamięci masowej (w tym Amazon S3, Atmos i OpenStack), deduplikacji danych oraz obsługi infrastruktury konwergentnej VCE Vblock”.

Bill Richter, prezes działu systemów pamięci masowej (Isilon Storage Division) w firmie EMC

„System operacyjny EMC Isilon OneFS jest uznanym standardem skalowalnego systemu operacyjnego NAS – a obecnie jest jeszcze bardziej skuteczny i bezpieczny, umożliwiając pozwalając na zachowanie zgodności z najważniejszymi przepisami. Ponadto integracja systemu OneFS z EMC ViPR, Hadoop HDFS 2.0 i Syncplicity pokazuje otwartość i elastyczność oferty skalowalnego systemu operacyjnego NAS – a jego możliwości obsługi wielkich zbiorów danych, mobilnego i opartego na chmurze obiegu dokumentów czynią zeń kluczowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *