Rosnąca ilość danych skutkuje tym, że coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, powierza swoje aplikacje biznesowe systemom sieciowej pamięci masowej (Network Attached Storage, NAS). Systemy NAS zwykle oferują obsługę protokołów plikowych i blokowych, pozwalając użytkownikom spełnić różnorodne wymagania IT — m.in. w zakresie udostępniania plików, przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych i zastosowań SAN — za pomocą jednego urządzenia.
EonNAS_family

Implementacja systemu NAS

Implementacja systemu NAS w przypadku rozwiązań Infortrend rozpoczyna się od tego, że dany reseller przydziela inżyniera systemowego do wdrożenia instalacji u użytkownika. Standardowy proces implementacji obejmuje:

1. Inspekcję miejsca – zabranie i potwierdzenie informacji o środowisku centrum danych, czyli zasilaniu, chłodzeniu, konfiguracji sieci i oprogramowania, a także nośności podłogi, która musi utrzymać bardzo duży ciężar centrum danych.

2. Transport i montaż – wysłanie urządzenia do centrum przetwarzania danych, zamontowanie sprzętu na półkach oraz podłączenie okablowania zgodnie ze wstępnie określoną konfiguracją.

3. Konfigurację konta i systemu – synchronizację kont użytkowników, sieci oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

4. Test – przeprowadzenie testu według scenariusza użytkownika.

Wdrożonym systemem powinien zarządzać przydzielony do tego zadania zespół IT. Zaleca się, aby firma posiadała plan sprawdzania przepustowości systemu oraz otrzymywała powiadomienia, jeśli będą występowały problemy w tym zakresie. Cały proces powinien przebiegać zgodnie z instrukcją obsługi produktu. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie zatrudnia odpowiednich specjalistów, może skontaktować się z resellerem firmy Infortrend, który wyceni koszt wdrożenia takiego systemu. Kosztorys uzależniony jest od takich czynników jak lokalizacja centrum danych oraz ilość godzin pracy potrzebnych do zrealizowania procesu implementacji. Wydatki związane z eksploatacją urządzenia nie są wysokie. Ograniczają się one tylko do zakupu dodatkowych napędów, jeżeli stan dysków twardych jest regularnie sprawdzany, a plan tworzenia kopii zapasowych odpowiednio wdrożony.

 

Zwiększanie efektywności backupu

Dzięki technologii deduplikacji, automatyzacji i wirtualizacji można ograniczyć konieczność ciągłego rozbudowywania infrastruktury IT. Systemy NAS pozwalają w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń dyskową. Oferują blokową deduplikację danych – obliczenia są wykonywane w miarę jak kolejne bloki danych trafiają do woluminów z włączoną deduplikacją. Poprzez usuwanie powielonych bloków danych technologia ta zapewnia oszczędność miejsca rzędu 90 proc. w kopiach zapasowych, 70 proc. w środowiskach wirtualizacji oraz 40 proc. w przypadku typowych plików biurowych. Obrazowo przedstawia to przykład wiadomości e-mail z 1- megowym załącznikiem. Taka wiadomość przesłana do np. 5 osób zajmie w pamięci masowej 5 MB. Natomiast dzięki technologii deduplikacji będzie to jedynie 1 MB.

Automatyzacja wielowarstwowej pamięci masowej usprawnia dystrybucję danych w pulach pamięciowych. Zapewnia ona precyzyjne przenoszenie danych pomiędzy warstwami. Są one efektywnie dystrybuowane, a w stacjach SSD, a także na innych wysokowydajnych dyskach, jest miejsce na obsługę aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Kolejną funkcją podnoszącą wydajność backupu jest wirtualizacja. Przełamuje ona fizyczne bariery pomiędzy różnymi zasobami oraz pamięciami masowymi w dużych, scentralizowanych pulach. Pozwala na elastyczne przydzielanie zasobów aplikacjom oraz łatwiejsze zarządzanie pojemnością. Wiele firm, które posiadają np. trzy zupełnie odrębne pamięci masowe, z których każda wykorzystywana jest w 90 proc., decyduje się na zakup dodatkowego sprzętu. Wirtualizacja pozwala natomiast na skonsolidowanie pozostałych zasobów i wykorzystanie 30 proc. odzyskanej przestrzeni. Funkcja ta jest bardzo istotna również dlatego, że umożliwia wprowadzenie pamięci masowej do modelu cloud computingu.

Model chmury ma coraz większą przewagę nad tradycyjnym backupem. Pozwala przedsiębiorstwom bez pełnej infrastruktury IT na jej szybkie i tanie uzupełnienie o potrzebne elementy oraz aplikacje. Jest to atrakcyjna opcja dla firm z sektora MŚP. W przeciwieństwie do klasycznego tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, cloud computing jest również rozwiązaniem odpowiednim dla przedsiębiorstw potrzebujących zdalnie sterowanego backupu. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na potrzeby Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, już 22 proc. firm z sektora MŚP zadeklarowało korzystanie z chmury.

Ochrona przed błędami

Oprócz wysokiej wydajności serwery NAS zapewniają również skuteczną ochronę danych przed błędami zarówno fizycznymi, jak i logicznymi.

Ochrona przed błędami fizycznymi:

Systemy NAS są wyposażone w wiele dysków, na których przechowywane są dane. Aby nie uległy one uszkodzeniu z powodu awarii dysku, konieczne jest stosowanie ochrony RAID. Technologia RAID tworzy logiczne jednostki pamięciowe z wielu dysków twardych. Dane zapisane w macierzach RAID są rozkładane na różnych dyskach przez algorytmy kopii lustrzanych i kontroli parzystości, które zapewniają dostępność w przypadku awarii dysku.

Aktywne dyski zapasowe – które zaczynają działać, kiedy inny dysk ulegnie awarii – są również istotne, ponieważ pozwalają bez ręcznej interwencji przywrócić naruszoną konfigurację RAID do stanu pełnej ochrony. Systemy NAS nie tylko zapobiegają skutkom awarii dysku, ale również zapewniają odpowiednią ochronę przed błędami na poziomie systemu, które mogą być spowodowane awariami komponentów lub katastrofami naturalnymi. W sytuacji wystąpienia takich błędów sprawdzony system NAS pomaga użytkownikom w szybkim przywróceniu usług.

W tym kontekście istotnym rozwiązaniem jest replikacja zdalna, pozwalająca na powielanie danych w odległej lokalizacji, na którą nie mają wpływu zdarzenia w lokalizacji podstawowej. Kiedy podstawowy system ulegnie awarii, użytkownicy mogą od razu wykorzystać dane przechowywane bezpiecznie w innym systemie, aby kontynuować działalność biznesową. Badając obsługę replikacji zdalnej przez systemy NAS, firmy powinny przeanalizować dostępne technologie. Większość systemów NAS dla małych i średnich firm obsługuje tylko asynchroniczną replikację zdalną współdzielonych folderów. Optymalny system NAS powinien również obsługiwać replikację synchroniczną, zwaną też lustrzanym kopiowaniem danych, zarówno w przypadku współdzielonych folderów, jak i woluminów blokowych (iSCSI/Fibre Channel). Pozwala to przywrócić system bez utraty żadnych danych.

Serwery EonNAS firmy Infortrend zapewniają także wykonanie backupu w przypadku awarii zasilania w czasie operacji kopiowania. Polegają one na zasilaniu UPS, dzięki czemu możliwie jest ukończenie tworzenia kopii zapasowych. Także w przypadku awarii dysku twardego serwery EonNAS umożliwiają odtwarzanie środowisk pracy łącznie z systemem operacyjnym. Są one bowiem zainstalowane w module DOM, a nie na wspomnianym dysku.

Ochrona przed błędami logicznymi:

Najczęstszymi błędami logicznymi są pomyłki użytkowników oraz ataki wirusów. Technologia migawki w systemach NAS pozwala tworzyć wiele kopii zapasowych pełniących funkcję punktów przywracania. Operacja ta wymaga niewielkiej ilości czasu i przestrzeni dyskowej. W sytuacji kiedy użytkownik przypadkiem zmodyfikuje lub usunie dane albo zostaną one uszkodzone przez wirusa, migawki pozwolą przywrócić je za pomocą kilku kliknięcie myszy.

W technologii migawek istotną rolę pełnią funkcje harmonogramowania. Umożliwiają one automatyczne tworzenie migawek we wstępnie określonych interwałach, zgodnie z wymaganiami danego środowiska. Minimalizuje to interwencje użytkownika, ponieważ ochrona danych za pomocą migawek jest stale aktywna. Często występującym błędem logicznym jest „ciche” uszkodzenie danych. Na ścieżce, za pomocą której bloki danych są przenoszone od komputerów klienta do systemu plików i nośnika pamięciowego, dane mogą ulec uszkodzeniom. Są one spowodowane błędami sprzętowymi i programowymi. Niestety wiele systemów plików nie wykrywa tego typu błędów. Według analizy przeprowadzonej przez ośrodek badań jądrowych CERN, każdy 1 TB plików zawiera trzy „cicho” uszkodzone pliki. Aby te uszkodzenia nie doprowadzały do poważnych problemów w miarę zwiększania się rozmiaru pamięci masowej, użytkownik powinien wybrać system NAS z wbudowanym systemem plików, który potrafi wykrywać i naprawiać „ciche” uszkodzenia danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy mogą zabezpieczać się przed skutkami cichych uszkodzeń i zagwarantować integralność danych w swoich systemach.

Kolejnym istotnym narzędziem w systemach NAS, które pomaga firmom w wykrywaniu potencjalnych wirusów, jest możliwość komunikacji ze zdalnymi skanerami antywirusowymi. Skanowanie antywirusowe daje możliwość określania wzorców nazw dołączanych lub wykluczanych plików. Skanowanie wszystkich plików mogłoby obniżyć ogólną wydajność systemu NAS, a w wielu przypadkach wystarczy zeskanować tylko jeden wzorzec nazwy pliku, aby zagwarantować integralność danych.

Systemy NAS są przeznaczone nie tylko dla dużych firm, ale również dla indywidualnych użytkowników, takich jak pisarze czy graficy. W związku z tym producenci powinni mieć świadomość, że nie wszyscy użytkownicy są anglojęzyczni, dlatego też firma Infortrend udostępniła w 2012 r. interfejs graficzny w polskiej wersji językowej. Natomiast na pierwszy kwartał 2013 roku planowana jest polska strona internetowa. W przypadku serwerów EonNAS nie ma również problemów z systemami kodowania znaków w nazwach plików, które podlegają kopiowaniu, ponieważ obsługują one system UTF-8, a co za tym idzie wszystkie systemy Unicode.

Autorem tekstu jest: Galvin Chang, Associate Director of Global Marketing w Infortrend Technology

Artykuł pochodzi z 3 numeru magazynu DLP expert – który bezpłatnie można pobrać ze strony:https://www.dlp-expert.pl/magazine

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *