iSCSI to – w dużym uproszczeniu – protokół umożliwiający dostęp do danych znajdujących się na drugim komputerze (serwerze) poprzez wykorzystanie sieci Ethernet. Pomysł na iSCSI – tak jak wiele innych rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznej – pojawił się w firmie IBM w 1998 roku. Dwa lata później, IBM razem z CISCO przedstawiły pierwszy projekt standardu na forum IETF. Tego samego roku zaprezentowano go w działaniu. W 2001 roku standard iSCSI zyskał pierwsze zastosowanie w przemyśle. Przez okres następnego roku odbył się szereg prezentacji promujących iSCSI wśród użytkowników. Warto wspomnieć, że w 2001 roku zademonstrowano uruchomienie systemu Linux, a w 2002 Windows bezpośrednio z udziału iSCSI. W 2003 został ostatecznie zatwierdzony standard iSCSI. Protokół iSCSI powstał poprzez modyfikację protokołu SCSI w taki sposób, aby można było zastąpić kable SCSI infrastrukturą sieci Ethernet. W praktyce pozwala on na połączenie klientów, zwanych inicjatorami z obiektami docelowymi (magazynem danych SCSI) na zdalnych serwerach za pomocą komend stosowanych w SCSI. Technologia ta stała się już standardem w obecnie sprzedawanych serwerach typu NAS i większość producentów wyposaża swoje urządzenia w obsługę tego protokołu. Dostępne są również dedykowane kontrolery iSCSI (np Adapteca).

Dla przeciętnego użytkownika serwerów NAS największą zaletą protokołu iSCSI będzie fakt, że udziały udostępnione w ten sposób widziane są przez systemy operacyjne komputerów klienckich jako wewnętrzne dyski twarde. Umożliwia to korzystanie ze zdalnych dysków twardych programom, które nie potrafią używać folderów udostępnionych przez sieć Windows. Zamapowane w ten sposób udziały można sformatować wykorzystując dowolny system plików obsługiwany przez system operacyjny. Można go także na przykład zaszyfrować za pomocą programu TrueCrypt. Jednym słowem z udziałem iSCSI można przeprowadzić prawie wszystkie operacje, jakie można wykonać ze zwykłym dyskiem twardym znajdującym się fizycznie w komputerze.

Podsumowanie

Na podstawie obserwacji wielu kolejnych wersji oprogramowania do obsługi serwerów NAS na przestrzeni czasu, możemy z całą pewnością stwierdzić, że producenci dążą do maksymalnego uproszczenia konfiguracji tego protokołu. W przypadku najbardziej podstawowej konfiguracji, koniecznej do stworzenia i uruchomienia obiektu docelowego iSCSI, proces ten często ogranicza się tylko do klikania w przycisk „Dalej”.

Mimo dużej ilości akronimów, obsługa iSCSI nie jest czarną magią. Z konfiguracją powinien sobie poradzić każdy i wystarczy tylko odrobina chęci. Zaletą protokołu iSCSI będzie niezwykle wygodny dostęp do danych, a w przypadku wykorzystania sieci gigabitowej i dobrego serwera np. Synology lub QNAP, także bardzo szybki.

Na podstawie: http://dyski.cdrinfo.pl/artykuly/nas/iscsi-w-serwerach-nas/index.php