Hitachi Data Systems Corporation (HDS), spółka należąca w całości do Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), przedstawiła dzisiaj nowe technologie dla rozwiązań z rodziny Hitachi Content Platform (HCP), które zaprojektowano w celu sprostania największym oczekiwaniom firm wobec swoich działów informatycznych: potrzebie zwiększenia mobilności i produktywności pracowników bez względu na miejsce, czas i urządzenie, z którego korzystają. Ponieważ duże przedsiębiorstwa odchodzą od tradycyjnych systemów informatycznych na rzecz chmur prywatnych oraz od klasycznych rozwiązań informatycznych instalowanych w ich siedzibach na rzecz chmur hybrydowych, rozwiązania z rodziny HCP również oferują możliwości tworzenia warstw danych w powiązaniu z chmurą publiczną bez żadnego uszczerbku dla widoczności danych czy też możliwości ich kontrolowania. W skład tej nowej rodziny wchodzą: HCP, Hitachi Content Platform Anywhere (HCP Anywhere) i Hitachi Data Ingestor (HDI).

Nowa wersja HCP wprowadza funkcję adaptive cloud tiering, która umożliwia organizacjom inteligentny i automatyczny przepływ danych do/z różnych wiodących chmur publicznych oferowanych przez Google, Amazon i Microsoft na podstawie zmian oczekiwań oraz polityk formułowanych przez organizację. Umożliwia to działowi IT stworzenie bezpiecznej chmury hybrydowej, otwierającej drogę do prawdziwej mobilności w chmurze, uzupełnionej zrównoważonym podejściem do kwestii bezpieczeństwa i kosztów. Uzyskuje się to kontrolując, które dane mają być przechowywane w organizacji, a które w chmurze publicznej. Dzięki dodanym elementom HCP Anywhere i HDI wszystkie zorientowane na użytkownika usługi zarządzania plikami można realizować w sposób najbardziej dogodny dla użytkownika, aby zrównoważyć wymogi bezpieczeństwa i zarządzania zasobami informatycznymi. Dodatkowo nowe funkcje synchronizują dane w różnych aktywnych lokalizacjach umożliwiając zwiększenie produktywności, szybszy dostęp i uproszczenie zapewniania ciągłości działalności.

Według Marka Owena, dyrektora operacyjnego Oper8 Pty Ltd (Australia): „W Oper8 technologia służy do rozwiązywania problemów biznesowych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Stały, bieżący dostęp do ważnych danych ma tu fundamentalne znaczenie przyczyniając się do przyspieszenia i wzrostu efektywności naszej działalności, powiększając jednocześnie nasze możliwości dzięki wykorzystującym HCP rozwiązaniom przechowywania danych w chmurze dostępnym na rynku Azji i Pacyfiku. Ułatwiając naszym klientom przejście do działania w chmurze, umożliwiamy bezproblemowy dostęp do danych na każdym urządzeniu, w każdym czasie i miejscu, wspierając tym samym podejmowanie ważnych decyzji biznesowych.”

Najnowsze wersje HCP Anywhere i HDI, ściśle zintegrowane z HCP, wyposażają organizacje w narzędzia podnoszące produktywność mobilnych i zdalnych pracowników poprzez zapewnienie nieustannego, bezpiecznego dostępu do danych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, w tym telefonu komórkowego czy tabletu, oraz z każdej oddalonej lokalizacji, w której firma prowadzi działalność – a wszystko to z zachowaniem bezpieczeństwa i po przystępnej cenie. HCP Anywhere działa również jako zintegrowany punkt kontroli umożliwiający użytkownikom synchronizację i wymianę danych, a także korzystanie z informacji oddalonych biur i oddziałów. Dzięki temu mobilni pracownicy mogą działać produktywnie niemal w każdych warunkach – w różnych jednostkach firmy korzystając ze zdalnego dostępu do swoich własnych katalogów sieciowych albo w każdym miejscu między nimi, z możliwością synchronizacji i wymiany plików.

HCP, HCP Anywhere i HDI są dostępne jako rozwiązania występujące wyłącznie w formie oprogramowania. Obsługują przejście do architektur definiowanych przez oprogramowanie i Business-Defined IT, czyli modelu, w którym liderzy jednostek biznesowych i IT wspólnie określają cele biznesowe i techniczne, przez co firma w coraz większym stopniu korzysta z rozwiązań technologicznych. Te zmiany szybko się upowszechniają. Według najnowszego IDC InfoBrief 48% liderów biznesowych ma obecnie wpływ na proces zakupu technologii. InfoBrief pokazuje, w jaki sposób działy IT mogą dostosowywać się do tej przemiany i czerpać z niej korzyści dzięki efektywnej współpracy z liniami biznesowymi (Lines of Business LOB), dzięki której rozwiązania technologiczne rozwiązują konkretne i mierzalne problemy biznesowe. Zgodnie z zaleceniami InfoBrief działy IT mają do odegrania szczególną rolę w trakcie współpracy z jednostkami biznesowymi nabywającymi systemy informatyczne – przykładowo powinny:

  • pomagać LOB pozyskiwać niezbędną wiedzę na podstawie danych i wykorzystywać tę wiedzę do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
  • występować jako zaufany pośrednik kierujący i umożliwiający adaptację różnych rozwiązań z wykorzystaniem chmury prywatnej, hybrydowej i publicznej,
  • stać się „szybką” organizacją, na której LOB mogą polegać, żeby skrócić czas wprowadzanie produktów na rynek.

Uaktualniony portfel HCP w szczególności pomaga równoważyć potrzeby działu IT i jednostek biznesowych firmy. Wśród korzyści, jakie oferuje, należy wymienić szybszy i bardziej niezawodny dostęp do danych, wzrost produktywności pracowników, prostszą obsługę plików z oddalonych oddziałów i biur oraz mobilność przepływu treści z, do i między chmurami publicznymi i prywatnymi. Ważne modyfikacje i korzyści obejmują:

  • Prężność: Poprzez mobilizację treści z wykorzystaniem różnych urządzeń internetowych, w tym smartfonów i tabletów, HCP pomaga pracownikom zwiększać produktywność, a dzięki automatycznej migracji treści między chmurami prywatnymi i publicznymi HCP ułatwia równoważenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, umożliwiając również pożądany wzrost wydajności systemów.
  • Bezpieczeństwo: Dzięki sprawnej inwentaryzacji danych, ich obieg i dostęp do nich jest kontrolowany i zarządzany centralnie, obejmując chmury prywatne, publiczne i hybrydowe, przy zachowaniu bezpiecznego dostępu z różnych urządzeń bez uszczerbku dla zasad bezpieczeństwa obowiązujących w centrum przetwarzania danych.
  • Optymalizacja kosztów: Rozwiązanie oferuje wiele nowych funkcji, a przy tym pozostaje w zasięgu nabywców dzięki przystępnej cenie, możliwej dzięki wykorzystaniu topologii chmury, rozwiązań wirtualnych, automatyzacji działania, zwiększonej dystrybucji treści, zdalnej konfiguracji systemu i dostępności cenowej chmur publicznych.
  • Elastyczność i skalowalność: Oferowane przez Hitachi usługi umożliwiające przejście do przetwarzania w chmurze (Hitachi Cloud Transition Services) i archiwizowanie treści w chmurze (Hitachi Cloud Services for Content Archiving) umożliwiają wdrożenie i stosowanie rozwiązań łączących (on-ramp) z chmurą, dzięki którym klienci mogą w pełni wykorzystywać elastyczność i skalowalność HCP. Dział IT zyskuje możliwość hierarchizacji i archiwizowania treści w chmurze, za pośrednictwem pakietów rozwiązań przetwarzania w chmurze (Hitachi Cloud Solution Packages) lub innych współpracujących architektur chmury – a wszystko to z uwzględnieniem szczególnych wymagań biznesowych danego klienta.

Rodzinę Hitachi Content Platform stworzono w oparciu o najbezpieczniejsze dostępne na rynku rozwiązanie obiektowej pamięci masowej. Rozwiązanie to obejmuje funkcje archiwizacji i przechowywania danych w chmurze bez konieczności sporządzania kopii bezpieczeństwa dostępne dla różnych użytkowników i aplikacji – a wszystko to na jednej platformie. Opracowana w pełni samodzielnie przez Hitachi Data Systems, ta wyjątkowo zintegrowana platforma rozwiązań jest niezwykle prosta w użyciu pod względem konfiguracji, zarządzania, utrzymania i adaptacji w miarę zmian potrzeb biznesowych. Dzięki rozwiązaniom HCP działy IT i dostawcy usług przetwarzania w chmurze mogą z łatwością przechowywać, udostępniać, synchronizować, chronić, zabezpieczać, analizować i pozyskiwać dane z jednego systemu. Unikając konieczności stosowania odrębnego systemu do realizacji każdego zadania, HCP może stosować kompresję i deduplikację w skonsolidowanym środowisku, które dzięki temu będzie działać znacznie wydajniej i efektywniej kosztowo. HCP umożliwia również istotne skrócenie czasu uzyskania pożądanej korzyści (time to value) przez klientów oraz czasu wykonania usługi (time to market) przez usługodawców. Żadne inne dostępne rozwiązanie obiektowej pamięci masowej nie dorównuje skali integracji HCP, obejmującej komponenty zwiększające mobilność pracowników oraz funkcje bezpieczeństwa wykorzystywane w obiektach firmowych i w różnych chmurach publicznych.

Brian Householder, dyrektor operacyjny Hitachi Data Systems, jest przekonany, że: „Obecnie dla każdego działu IT krytyczne znaczenie ma dostarczanie strategii i rozwiązań technologicznych ściśle dostosowanych do priorytetów biznesowych. W HDS rozumiemy to doskonale i czasem nazywamy to Business-Defined IT (systemy informatyczne definiowane przez potrzeby biznesu). Coraz bardziej zróżnicowani i mobilni pracownicy potrzebują dziś zaufanych rozwiązań mobilnych umożliwiających transfer danych z centrum przetwarzania do chmury, z możliwością korzystania z najróżniejszych urządzeń, maszyn, sensorów i innych źródeł danych dostępnych przez Internet. Hitachi Content Platform to najbardziej zintegrowane, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie w obszarze mobilności danych dostępne obecnie na ryku.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *