Współczesnym klientom zależy na uproszczeniu infrastruktury informatycznej, obniżeniu kosztów i zwiększeniu elastyczności. Z myślą o tych potrzebach firmy EMC Corporation i VMware zapowiedziały podczas konferencji VMworld® 2013 dużą inwestycję i program poświęcony szybkiemu rozwojowi architektur pamięci masowej zdefiniowanych programowo oraz nowym modelom wykorzystywania pamięci masowej przez aplikacje w środowiskach wirtualnych.

Pierwsze rozwiązania opracowane w ramach tej współpracy w dziedzinie zdefiniowanych programowo pamięci masowych będą przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci z tego segmentu często korzystają z technologii vSphere® do obsługi zróżnicowanych aplikacji, co sprawia, że upraszczanie i ścisła integracja wirtualnej sieci VMware Virtual SAN™ z rozwiązaniem VMware vCenter™ Server staje się sporym wyzwaniem. Partnerzy będą się koncentrować na wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, stworzeniu sprawdzonych rozwiązań EMC i VMware oraz funkcjonowaniu wspólnych laboratoriów testowych i kontrolnych.

Systemy stworzone w wyniku współpracy mają obejmować zróżnicowane zastosowania powiązane z wdrażaniem programowo zdefiniowanych pamięci masowych w rozwiązaniach Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oraz w środowiskach testowania, programowania i odtwarzania danych po awarii. Każdy przypadek użycia zostanie zoptymalizowany pod kątem wdrożenia w infrastrukturze VMware Virtual SAN oraz zarządzania pamięcią masową na podstawie reguł. Dzięki zastosowaniu niedrogich, serwerowych pamięci masowych opracowane rozwiązania będą charakteryzować się znacznie niższym całkowitym kosztem posiadania.

W celu zapewnienia ścisłej integracji i właściwej realizacji firmy EMC i VMware zainicjowały uruchomienie i rozbudowę rozproszonych geograficznie laboratoriów rozwojowych, których celem będzie definiowanie produktów, testowanie ich zgodności oraz optymalizacja współdziałania technologii EMC, VMware i innych producentów.

Firma EMC, jako czołowy dostawca infrastruktury informatycznej do obsługi rozwiązań VMware, oferuje klientom korzystającym z produktów VMware dostępność, ochronę, automatyzację i bezpieczeństwo niezbędne do wdrożenia wirtualizacji i zdobycia przewagi nad konkurencją. Ułatwia tym samym wdrażanie chmur i technologii wirtualizacji do uruchamiania oprogramowania VMware w nowoczesnych chmurach cechujących się coraz większym stopniem automatyzacji.

„Współpraca firm EMC i VMware w dziedzinie rozwiązań VMware Virtual SAN™ pozwoli stworzyć atrakcyjną ofertę zdefiniowanych programowo pamięci masowych dla mniejszych firm, dysponujących ograniczonymi zasobami. Zapewni ona tak ważną wysoką dostępność i usługi migracyjne, a także szczegółową kontrolę opartą na regułach na poziomie maszyn wirtualnych, jednak bez złożoności i kosztów typowych dla dużych sieci pamięci masowych. Co ważne, skontrolowane, przetestowane i sprawdzone rozwiązania stworzone w ramach tej opartej na oprogramowaniu inicjatywy pozwolą informatykom przydzielać dostępne zasoby do zadań innych, niż rozwiązywanie problemów z pamięcią masową”. Powiedział Dave Vellante, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Wikibon

„Firmy EMC i VMware wspólnie definiują nową klasę niezwykle zintegrowanej infrastruktury pamięci masowych w celu obniżenia kosztów i zmniejszenia złożoności środowisk VMware dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najlepsze w tej klasie rozwiązania oparte na połączeniu wirtualnej sieci VMware Virtual SAN™ z najlepszymi na rynku urządzeniami i oprogramowaniem do obsługi pamięci masowych firmy EMC pomogą obu firmom rozszerzyć ich możliwości rynkowe”. Powiedział Jeremy Burton, wiceprezes ds. rozwoju produktów i marketingu w firmie EMC Corporation

„Firmy VMware i EMC pomagają klientom przejść na zdefiniowane programowo pamięci masowe w środowiskach wirtualnych. Nawiązana przez nas współpraca z firmą EMC ma pomóc klientom wdrażać rozwiązania VMware Virtual SAN™ i tworzyć architektury pamięci masowych, które będą zdecydowanie prostsze w obsłudze, wydajniejsze i bardziej elastyczne”. Dodał Raghu Raghuram, wiceprezes ds. infrastruktury przetwarzania w chmurze i zarządzania chmurą (Cloud Infrastructure and Management), VMware.

DODATKOWE MATERIAŁY:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *