Warszawa, 25 lipca 2013 r. Według najnowszych prognoz zawartych w Cisco® Visual Networking Index (VNI) (2012-2017), ruch w sieci IP w okresie od 2012 do 2017 roku wzrośnie w Polsce i Europie Zachodniej dwukrotnie. Globalnie ruch ma wzrosnąć nawet trzykrotnie, przy kilkukrotnym wzroście w krajach rozwijających się. Opublikowane dane obejmują zarówno sieci tradycyjne, jak i mobilne, a zakładany globalny roczny transfer danych ma osiągnąć 1,4 zettabajtów w 2017 roku (1 zettabajt = tryliard bajtów lub bilion gigabajtów).

 

Główne wskaźniki wzrostu globalnego ruchu w sieci IP

Wzrost liczby użytkowników internetu na świecie

 • Do 2017 roku liczba internautów osiągnie 3,6 miliarda, co będzie stanowiło ponad 48% populacji świata – przy prognozowanej liczbie mieszkańców globu wynoszacej 7,6 miliarda.
 • W 2012 roku z internetu korzystało 2,3 miliarda użytkowników — około 32% mieszkańców całego globu (7,2 miliarda osób).

Wzrost liczby urządzeń łączących się z siecią

 • Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych w ramach globalnej sieci wyniesie ponad 19 miliardów (dotyczy urządzeń stacjonarnych i mobilnych, połączeń typu M2M i innych); w 2012 roku było to około 12 miliardów.

Wzrost przepustowości sieci szerokopasmowych

 • W skali globu nastąpi 3,5-krotny wzrost średniej przepustowości łączy szerokopasmowych – z 11,3 Mb/s w 2012 roku do 39 Mb/s w 2017 roku.
 • Pomiędzy 2011 a 2012 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrosła o 30% z 8,7 Mb/s do 11,3 Mb/s.

Wzrost popularności usług i aplikacji związanych z transmisją wideo

 • W 2017 roku na całym świecie z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników, w 2012 roku liczba ta wynosiła 1 miliard.

W 2012 roku za 26% ruchu w sieci odpowiadały urządzenia nie będące komputerami PC. W 2017 roku wskaźnik ten osiągnie 49%. W latach 2012-2017 wzrost transferu danych w przypadku komputerów wyniesie średnio 14% rocznie, a dla pozostałych typów urządzeń będzie znacznie wyższy: w przypadku telewizorów będzie to 24%, tabletów – 104%, smartfonów – 79%, zaś dla połączeń urządzenie-urządzenie (M2M) wzrost ten wyniesie 82%.

Według przewidywań ilość danych przesyłanych przez przeciętne gospodarstwo domowe w roku 2017 wyniesie około 74,5 gigabajta miesięcznie. Dla porównania, w 2012 roku było to 31,6 gigabajtów miesięcznie.

Prognozy Cisco pokazują również istotny wzrost znaczenia tzw. „Internetu przedmiotów” (Internet of Things) w globalnym transferze danych. Liczba połączeń typu M2M wzrośnie trzykrotnie – z 2 miliardów w 2012 roku do 6 miliardów w 2017 roku. Roczny, globalny ruch IP generowany przez połączenia M2M w tym okresie wzrośnie 20-krotnie — z 197 petabajtów (1 petabajt = biliard bajtów) w 2012 (0,5% globalnego ruchu IP w sieci) do 3,9 eksabajtów (1 eksabajt = trylion bajtów) w 2017 (3% globalnego ruchu IP w sieci). Za wzrost ten odpowiadać będą przede wszystkim wszelkiego rodzaju systemy monitoringu, inteligentne mierniki, czujniki czy cyfrowe rozwiązania wykorzystywane w służbie zdrowia.

 

Regionalne trendy w Polsce

 • Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych z siecią w Polsce wzrośnie do 145,5 mln; w 2012 roku było to 95,8 mln.
 • W Polsce, w okresie od 2012 do 2017 roku, ruch w sieci IP zwiększy się dwukrotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 19%.
 • W tym samym okresie ruch w polskich sieciach mobilnych wzrośnie dziesięciokrotnie – w skali roku wzrost wyniesie 59%.
 • Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2017 roku 56% całego ruchu w sieci, w 2012 roku wartość ta wynosiła 41%.
 • W 2017 roku komputery PC będą generowały 72% ruchu w sieci IP, telewizory – 10%, urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 16%, zaś moduły M2M – 2%.
 • W Polsce w okresie od 2012 do 2017 roku średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie 3-krotnie, z 9 Mb/s do 28 Mb/s.

Kluczowe informacje z prognozy VNI

Globalny ruch w sieci IP – przewidywania i analizy

 • Do 2017 roczny, globalny ruch w sieci IP osiągnie poziom 1,4 zettabajtów (przy średnim rocznym wzroście w latach 2012 – 2017 na poziomie 23%).
 • Połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi oraz mobilne) będą generowały 68% ruchu w sieci w 2017 roku.
 • W 2017 roku blisko połowa ruchu w sieci IP będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC, dotyczy to przede wszystkim tabletów, smartfonów oraz telewizorów.

Wyróżniające się trendy dotyczące sieci IP

 • Ruch Wi-Fi będzie rósł średnio o 26% rocznie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem, natomiast przy połączeniach przewodowych wzrost ten wyniesie 16%.
 • W 2012 roku średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci w przeciętnym gospodarstwie domowym wynosiła 4,7 (w tym połączenia M2M); prognozy na rok 2017 zakładają liczbę 7,1 urządzeń/przyłączy do sieci (w tym M2M) – roczny wzrost o 8.8%.
 • W 2017 roku w ramach globalnej sieci zgodnej z protokołem IPv6 będzie działało 8 miliardów urządzeń stacjonarnych i mobilnych, stan na 2012 rok to 1,6 miliarda (średni roczny wzrost o 38%).
 • W 2017 roku 42% urządzeń stacjonarnych i mobilnych będzie zgodnych z protokołem IPv6, przy 14% w 2012 roku.

Najważniejsze prognozy dla rynku biznesowego i konsumenckiego:

Globalna konsumpcja treści wideo przez użytkowników indywidualnych

 • W 2017 roku z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników (wyłączając osoby korzystające tylko z urządzeń mobilnych) – wzrost z 1 miliarda użytkowników w 2012 roku.
 • Ruch wideo-TV w sieci wzrośnie pięciokrotnie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem (z 1,3 eksabajta miesięcznie do 6,5 eksbajtów miesięcznie).

Ruch w sieci generowany przez wideo HD i 3D

 • Do 2017 roku materiały filmowe w standardzie 3D i HD będą stanowiły 63% przesyłanych i udostępnianych w sieci treści wideo.
 • Zaawansowane usługi wideo (oferujące dostęp do materiałów 3D i HD) odnotują czterokrotny wzrost pomiędzy 2012 i 2017 rokiem.

Globalny transfer danych w ramach usług VoD

 • W okresie od 2012 do 2017 roku ruch generowany przez usługi VoD wzrośnie trzykrotnie.

Globalny ruch w sieci IP – sektor biznesowy

 • Cały ruch w sieci, generowany w sektorze biznesowym i obejmujący m.in korzystanie z internetu, backup, VoIP itp., zanotuje niemal trzykrotny wzrost pomiędzy 2012 a 2017 rokiem.
 • W 2012 roku, ruch danych w segmencie biznesowym stanowił 20% miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (sektor konsumencki to 80%).
 • W 2017 roku, sektor biznesowy będzie odpowiadał za 18% miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (wzrost udziału części konsumenckiej do 82%).

Ruch wideo w sieci – sektor biznesowy

 • W okresie od 2012 do 2017 roku transfer danych w ramach usług wideo w sektorze biznesowym wzrośnie 5,3-krotnie.
 • W 2012 roku ruch związany z usługami wideo dla biznesu wzrósł o 52%.
 • W 2017 roku usługi wideo będą stanowiły 58% całego ruchu w sieci generowanego przez sektor biznesowy, w 2012 roku było to 31%.

Globalny transfer danych w sieciach mobilnych

 • W 2017 roku transfer danych w sieciach mobilnych osiągnie 11,2 eksabajtów miesięcznie (134 eksabajty rocznie). W okresie od 2012 do 2017 roku globalny ruch w sieciach mobilnych wrośnie trzynastokrotnie (średnio o 66% rocznie).

Wypowiedzi

 • Kamil Ciukszo, Dyrektor Działu Service Providers w Cisco Systems Polska

  „Raport Cisco VNI wskazuje główne technologiczne trendy wpływające na nasze codzienne życie. Obserwujemy wyraźny wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci, ekspansję komunikacji mobilnej, coraz większą szybkość łączy szerokopasmowych czy rosnącą popularność wideo. Wszystkie te trendy mają ogromny wpływ na oczekiwania wobec sieci telekomunikacyjnych. Także w Polsce trendy te oznaczają, że dostawcy usług stają przed nowymi wyzwaniami, związanymi z przepustowością sieci, nowymi rodzajami usług czy modeli biznesowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *