Założyciel QNAP Club w Polsce Pan Mariusz Grzybacz stworzył paczkę, która umożliwi użytkownikom serwerów QNAP natywną instalacje systemu Debian na ich serwerach. Najważniejsze jest to, że zainstalowanie systemu Debian nie pozbawia użytkowników oryginalnego systemu QTS 4.0 – dwa systemy pracują jednocześnie. Po instalacji do systemu Debian mamy dostęp przez ssh na porcie 2202, oczywiście w każdej chwili możemy zainstalować X’y, poniżej informacja jak uruchomić Debian Squeeze na serwerze QNAP.

Wykonaj poniższe 4 punkty, aby zainstalować natywnego Debiana:

 1. Utwórz udział sieciowy o nazwie 'debpool’ na pierwszym woluminie dysku. (HDA_DATA – pojedynczy dysk; lub MD0_DATA – w konfiguracji RAID).
 2. Wymagany jest udział sieciowy 'Download’. A więc jeśli w Twoim serwerze domyślne udziały sieciowe mają prefiks Q (np. 'Qdownload’), to utwórz udział sieciowy o nazwie 'Download’.
 3. Za pomocą klienta SSH (np. PuTTY) zaloguj się na serwer i wykonaj poniższe:
  1. mkdir -p /share/Public/debby
  2. cd /share/Public/debby
  3. wget http://pool.qnapclub.pl/site/packages/debian_squeeze_n_wheezy/debiansqueezenwheezy.tar.gz
  4. tar zxvf debiansqueezenwheezy.tar.gz
  5. rm -f debiansqueezenwheezy.tar.gz
  6. mv debpool/squeeze /share/debpool/
  7. publicdir=`/sbin/getcfg Public path -f /etc/config/smb.conf`
  8. qpkgdir=`cd $publicdir && cd ../.qpkg/ && pwd`
  9. mv .qpkg/debian6 $qpkgdir
  10. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/init.d/debian6.sh
  11. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcS.d/QS101debian6
  12. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcK.d/QK101debian6
  13. wget http://pool.qnapclub.pl/site/packages/debian_squeeze_n_wheezy/add_to_qpkg.sh
  14. chmod +x add_to_qpkg.sh
  15. ./add_to_qpkg.sh
  16. rm -f add_to_qpkg.sh
  17. cd ..
  18. rm -rf debby
  19. RTBASE=”/share/Download/rtorrent”
  20. mkdir -p $RTBASE/complete $RTBASE/downloads $RTBASE/watch
  21. mkdir -p $RTBASE/temp $RTBASE/session $RTBASE/logs
  22. mkdir -p $RTBASE/unpack $RTBASE/settings $RTBASE/settings/torrents
  23. /etc/init.d/debian6.sh start
 4. Ustaw hasło dla użytkownika root na Debianie:
  Kod (Bash):

  1. chroot /share/debpool/squeeze passwd

Aby zalogować się na konsolę Debian Squeeze, za pomocą PuTTY lub innego klienta SSH, zaloguj się na port 2202 przy użyciu nazwy użytkownika 'root’ oraz ustalonego hasła w punkcie 4. Po zalogowaniu do shella Debiana, nie zapomnij zsynchronizować jego listy pakietów z repozytorium

 • apt-get update   #aktualizacja listy pakietow
 • dpkg -l | more   #wyswietla liste zainstalowanych pakietow

Język w konsoli zmienisz za pomocą poleceniem dpkg-reconfigure locales. Jeżeli macie więcej pytań to odsyłam na stronę projektu.

Co w praktyce daje nam natywna obsługa Debiana ? Przede wszystkim możemy uruchomić na serwerach QNAP usługi, które system QTS 4.0 nie wspiera jednocześnie nie tracą funkcjonalności jaka została zaimplementowana przez producenta. Ktoś może powiedzieć, że jest to bez sensu, przecież na serwerach QNAP w porównaniu do innych producentów serwerów NAS możemy uruchomić bardzo dużo różnych funkcjonalności. Jest to prawda, ale jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić system do wirtualizacji Oracle VM VirtualBOX czy serwern VNC to teraz ma taką możliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *