CTERA™ Networks, izraelski producent rozwiązań do archiwizacji i backupu danych, stawia na bardziej powszechny rozwój usług „cloud storage”. W tym celu zmienia swoją politykę cenową i udostępnia bez opłat oprogramowanie CTERA Portal. Oferta kierowana jest do dostawców usług internetowych (ISP), którzy − po instalacji platformy CTERA Portal na własnych serwerach – będą mogli zaoferować biznesowym klientom szereg nowych funkcjonalności i zwiększyć tym samym swoje przychody. CTERA Networks zakłada silną współpracę z ISP oraz pomoc w rozwoju usług wykorzystujących architekturę chmury do archiwizacji i backupu firmowych plików. W naszym kraju, za realizację strategii odpowiada spółka EPA Systemy, wyłączny przedstawiciel CTERA Networks w Polsce.

CTERA Portal jest skalowalną, bazującą na usłudze chmury platformą, umożliwiającą wykonywanie kopii zapasowych z urządzeń zdalnych na serwer centralny. Poprzez możliwość zdalnego zarządzania, oferuje scentralizowany monitoring wszystkich urządzeń podpiętych do portalu i udostępnia interfejs webowy do zarządzania usługą kopii zapasowej online. Wersja DataCenter Edition, którą producent udostępnia teraz bez opłat, wykorzystuje możliwości oraz infrastrukturę ISP w zakresie serwerów oraz pamięci masowej, pozwalając zwiększyć zakres świadczonych usług o profesjonalny backup danych w chmurze. Może być on oferowany pod własną marką dostawcy, pomagając mu w uzyskiwaniu dodatkowych dochodów. Proces uruchomienia platformy jest – zdaniem CTERA Networks – szybki i nieskomplikowany.

Korzyści dla usługodawców internetowych z wdrożenia CTERA Portal:

− uzupełnienie oferty o kierowane do Klientów biznesowych usługi cloud storage i kompleksową ochronę danych,
− możliwość opcjonalnego dopasowania grafiki CTERA Portal do potrzeb ISP (usługa płatna),
− możliwość zarządzania poprzez CTERA Portal zdalnymi serwerami CTERA zainstalowanym w sieci Klienta (CloudPlug/C200/C400/C800) lub oprogramowaniem Cloud Agent pracującym bezpośrednio na komputerach roboczych,
− możliwość tworzenia portali, udostępnianych następnie Klientom, którzy sami zarządzają metodami wykonywania backupu i strategią przechowywania firmowych danych,
− scentralizowane zarządzanie urządzeniami podłączonymi do chmury, tworzenie raportów miesięcznych, wystawianie faktur ułatwiających rozliczenia z Klientem,
− możliwość uruchomienia CTERA Portal na własnym sprzęcie lub serwerze producenta.

CTERA Networks deklaruje bezpłatną instalację CTERA Portal w data center dostawcy usług internetowych. Minimalne wymagania sprzętowe zakładają obecność serwera z 8 GB pamięci RAM i procesorem 64-bitowym, a także uruchomionego środowiska VMware ESXi, które bez opłat pobrać można ze strony VMware. Za instalację CTERA Portal na sprzęcie ISP odpowiada CTERA Networks.

CTERA Portal udostępniany jest bez opłat. W ramach współpracy usługodawca uiszcza na rzecz CTERA Networks miesięczny abonament uzależniony od liczby podłączonych do aplikacji serwerów klienckich CloudPlug/C200/C400/C800 oraz Cloud Agentów. Opłata nie jest zależna od ilości przechowywanych danych. Ew. stawki, na własny użytek i w ramach prowadzonej przez siebie działalności, ustalać może ISP, dowolnie kształtując tym samym politykę swoich przychodów. – Ich wysokość usługodawca internetowy może znacząco zwiększyć, oferując swoim Klientom serwery CTERA, podłączane następnie do CTERA Portal. Tutaj oferujemy ISP atrakcyjny system prowizyjny – wyjaśnia Grzegorz Bielawski z EPA Systemy. – Zysk jest obopólny gdyż firmy korzystające jednocześnie z serwerów klienckich CTERA oraz zarządzanej przez ISP platformy CTERA Portal uzyskują dodatkowe, hybrydowe zabezpieczenie swoich danych, korzystając z funkcjonalności tradycyjnych serwerów NAS oraz plików przechowywanych w chmurze.

Przyjęta przez CTERA Networks strategia zakłada pobieranie opłat z góry – usługodawca dokonuje przykładowej opłaty w wysokości 10 tys. PLN. Z tej puli, co miesiąc, odejmowana jest należna stawka uzależniona od liczby obsługiwanych urządzeń klienckich. Po wyczerpaniu stawki, ISP zobowiązany jest do kolejnej wpłaty. Szczegóły finansowe współpracy z ISP ustalane są indywidualnie – w Polsce odpowiada za to spółka EPA Systemy, z którą można się skontaktować w celu ustalenia warunków współpracy. − Wraz z producentem uruchomiliśmy także testową platformę CTERA Portal. Przed decyzją o ew. wdrożeniu, usługodawcy internetowi mogą bezpłatnie otrzymać dostęp do tego systemu, sprawdzić jego funkcjonalność, skonsultować z nami wszystkie aspekty jego działania – dopowiada Grzegorz Bielawski.

W czerwcu br. firma Swisscom IT Services, spółka zależna od Swisscom AG, jednego z największych europejskich dostawców telekomunikacyjnych, wprowadziła pod swoim logotypem usługi przechowywania i współdzielenia danych w chmurze, bazujące na technologii CTERA Networks Cloud Attached Storage. CTERA Networks rozwija także współpracę z takimi producentami, jak DELL, EMC oraz CISCO. Bazując na rozwiązaniach CTERA, Orange uruchomi wkrótce we Francji usługę cloud storage dla swoich klientów biznesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *