CTERA Networks poinformowała o powstaniu nowej platformy cloud storage w wersji 4.0, która wprowadza nowości w współdzieleniu i synchronizowaniu plików, zwiększa bezpieczeństwo urządzeń mobilnych oraz umożliwia skonfigurowanie SLA dla usług cloud storage. Platforma CTERA to kombinacja oprogramowania w chmurze do zarządzania zdalnymi urządzeniami, lokalnych urządzeń typu cloud storage gateway instalowanych w siedzibach firm i tzw. PC Agentów – zainstalowanych na komputerach, z których dane mają być synchronizowane, zabezpieczone lub udostępniane. CTERA umożliwia firmom i dostawcą usług na dostarczenie skalowalnych usług cloud storage, uruchomionych na infrastrukturze EMC, IBM i AWS. CTERA w wersji 4.0 dodała wiele nowych funkcji, uwzględniając potrzeby klienta klasy enterprise, dlatego największy nacisk położono na backup, synchronizację i udostępnianie plików oraz bezpieczne korzystanie z plików firmowych na prywatnych urządzeniach mobilnych. Nowa wersja wprowadza możliwość konfigurowania SLA per użytkownik, możliwość konfigurowania polityk, które kontrolują na jakiej macierzy będą znajdować się dane użytkownika oraz rozszerzono skalowalność do setek tysięcy użytkowników. Od wersji 4.0 będziemy również mieć możliwość wykonywania kopi zapasowych maszyn wirtualnych uruchomionych na systemie Windows Hyper-V.

„CTERA oferuje dużą funkcjonalność cloud storage, a jej platforma jest bardzo skalowalna, bez problemu może być wdrożona w małej firmie jak i w wielkiej organizacji.” Powiedział Simon Robinson, Wiceprezes Zarządu firmy 451 Research. „Nowa wersja oprogramowania to dla CTERA krok milowy w synchronizacji i współdzieleniu plików w firmach klasy enterprise, jednocześnie ulepsza główną, w której CTERA się specjalizuje tj. cloud storage.”

W ubiegłym roku synchronizacji i udostępnianiu plików poświęcono wiele uwagi, jednak mimo wszystko firmy, które chcą wdrożyć taki system w swojej firmie stoją przed dużym wyzwaniem. W raporcie Gartnera na temat Enterprise File Sync and Share (EFSS), zalecano firmom, żeby przy wyborze rozwiązania EFSS zwróciły uwagę na to czy system posiada możliwość instalowania w oddziałach urządzeń typu cloud storage gateway, czy posiada funkcjonalność tworzenia projektów w obrębie których użytkownicy będą mogli współpracować na tej samej grupie plików i czy dostęp do danych firmowych z poziomu prywatnych urządzeń mobilnych jest bezpieczny. Dodatkowo należy zweryfikować czy system jest skalowalny oraz czy można go uruchomić na już posiadanej infrastrukturze fizycznej lub zwirtualizowanej.

CTERA w 100% spełnia wymagania jakie firma Gartner stawia rozwiązaniom EFSS. Nowa platforma jest w pełni zarządzana, umożliwia wybór miejsca i sposobu przechowywania danych tzn. czy są one zabezpieczone kluczem szyfrującym czy nie. Co więcej w tym samym czasie część danych może być przechowywana na lokalnych pamięciach masowych i w publicznej chmurze.

 
Najważniejsze cechy nowej wersji:

  • Współpraca w zespole: Możliwość tworzenia projektów, w obszarze projektu jego właściciel (osoba, która go utworzyła) może innym użytkownikom nadawać prawa dostępu do plików tam się znajdujących. Dzięki temu firmy mogą ograniczyć wymianę plików w skalowalny i przejrzysty sposób.
  • Polityka bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych: Zdalne czyszczenie i „sandboxing” plików zsynchronizowanych z urządzeniem, obsługuje urządzenia z systemem Apple iOS i Android, wkrótce będzie też wersja na system Windows Phone 8
  • SLA dla Cloud Storage: Różnicowanie poziomu usług w zależności od macierzy na której magazynowane są dane. Dzięki tej opcji można oferować klientom różne poziomy usług, które są uzależnione od możliwości macierzy, na której będą przechowywane ich dane. Przykładowo możemy gwarantować lub nie redundancję, osiągi czy dostępność
  • Duża skalowalność: Obsługa wielu serwerów baz danych dla instancji klienta w chmurze, umożliwia skalowanie usług CTERA do wielu klientów, z setkami tysięcy podłączonych urządzeń typu cloud storage gateway.
  • Backup Microsoft Hyper-V:  Backup na poziomie Hypervisora umożliwia szybszy backup, replikację i odzyskiwanie maszyn wirtualnych na serwery Hyper-V.
  • Backup Microsoft SharePoint Backup:  Backup i odzyskiwanie serwerów SharePoint. Jest to funkcja dodana do już wspieranych przez CTERA kopi zapasowych serwerów Microsoft Exchange, SQL Server i Active Directory.
  • Integracja Active Directory: Pełna integracja z Active Directory i LDAP dla uwierzytelniania użytkowników i single sign-on (SSO). Wsparcie jest na poziomie drzew i lasów jak również dla protokołu Kerberos.

CTERA

„CTERA jest pionierem w wykorzystywaniu urządzeń typu cloud storage gateway i jako pierwsza w pełni zintegrowała rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowej i synchronizacji plików.” powiedział Liran Eshel, CEO firmy CTERA. ” Wraz z nową wersją oprogramowania CTERA nadal podąża za swoją wizją platform cloud storage, która w ramach jednej platformy ma wszystkie usługi jakie cloud storage musi mieć, jednocześnie będąc niezależną od infrastruktury.”

Klientami CTERA są niektóre z największych na świecie instytucji finansowych, agencji rządowych czy firm farmaceutycznych. Wiodący firmy telekomunikacyjne takie jak Telefonica, Swisscom oraz Orange (France Telecom) nawiązały współpracę z CTERA w zakresie świadczenia usług cloud storage dla klientów biznesowych. Niektóre wdrożenia obejmują dziesiątki tysięcy podłączonych urządzeń i setki tysięcy użytkowników końcowych. Firma CTERA odnotowała wzrost przychodów o 500% w latach 2012 i 2012 rok do roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *