Warszawa, 13 listopada 2014r. – W najnowszej, czwartej edycji corocznego badania Cisco® Global Cloud Index (2013-2018) Cisco prognozuje kontynuację dużego wzrostu ruchu danych w chmurze, przy czym ilość danych w chmurze prywatnej będzie zdecydowanie większa niż w chmurze publicznej. Wg badania, w ciągu najbliższych czterech lat ruch w centrach danych wzrośnie trzykrotnie, a ruch związany z chmurą obliczeniową będzie odpowiadał za 76% globalnego ruchu w centrach danych. Do roku 2018 połowa populacji świata* będzie miała dostęp do Internetu w domu, zaś 53% tej grupy korzystać będzie z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.

* Wg Organizacji Narodów Zjednoczonych światowa populacja w roku 2018 wynosić będzie 7,6 mld ludzi.

Główne wnioski z badania

Według najnowszego badania Cisco, do roku 2018:

 • ruch danych związany z chmurą obliczeniową stanowił będzie 76 proc. globalnego ruchu w centrach danych;
 • połowa populacji świata będzie miała Internet w domu;
 • ponad 25% populacji świata korzystać będzie z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.

Ruch w centrach danych

Badanie Cisco Global Cloud Index (2013-2018) przewiduje, że globalny ruch w centrach danych zwiększy się w latach 2013-2018 niemal trzykrotnie, z 3,1 zettabajtów w roku 2013 do 8,6 zettabajtów w roku 2018, rosnąc o 23% rocznie. Jeden zettabajt to miliard terabajtów.

8,6 zettabajtów danych odpowiada streamingowi wszystkich filmów (około 500 tys.) i programów telewizyjnych (3 miliony) kiedykolwiek nakręconych, powtórzonemu 250 tys. razy w rozdzielczości Ultra HD.

Globalny ruch danych w chmurze jest największą składową ruchu w centrach danych. W roku 2013 chmura odpowiadała za 54% globalnego ruchu w centrach danych, w roku 2018 będzie odpowiadać za 76%.

Osobista przestrzeń w chmurze

Do roku 2018, 53% domowych użytkowników Internetu będzie korzystać z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze, generując ruch wielkości 811 megabajtów na użytkownika miesięcznie (w porównaniu do 186 megabajtów w roku 2013).

Chmura prywatna a chmura publiczna – poziom wzrostu

– Mówiąc o chmurze, większość osób koncentruje się na chmurze publicznej. Tymczasem zdecydowana wiekszość obciążeń w chmurze związana jest obecnie ze środowiskiem chmury prywatnej. Nawet biorąc pod uwagę prognozowany, istotny wzrost ruchu w chmurze publicznej, w roku 2018 nadal niemal 70% całego ruchu w chmurze związane będzie z chmurą prywatną.  Jednocześnie coraz wyraźniejsza będzie konieczność tworzenia hybrydowych środowisk, łączących chmurę prywatną i publiczną – powiedział Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor ds. Sprzedaży Rozwiązań Data Center & Virtualization w Cisco Poland.

Cloud Readiness, czyli gotowość na chmurę

Liczba państw uznawanych za „gotowe na chmurę” (cloud ready) systematycznie rośnie.

 • W ubiegłym roku 79 państw spełniało wymagania zaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci przewodowych, w tym roku jest to już 109 państw.
 • W ubiegłym roku 42 państwa spełniały wymagania średniozaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci mobilnych, w tym roku są to 52 państwa.

 

Aby ocenić poziom gotowości na korzystanie z aplikacji w chmurze, poddano analizie średnie i mediany szybkości wysyłania i pobierania danych w sieciach przewodowych i mobilnych.

 

 • Wymagania wobec sieci obsługujących podstawowe aplikacje działające w chmurze
 • Prędkość pobierania: do 750 kb/s
 • Prędkość wysyłania: do 250 kb/s
 • Opóźnienie: powyżej 160 ms (1 ms = 1 milisekunda = 1/1000 sekundy)

Przykłady podstawowych usług konsumenckich: komunikacja tekstowa (e-mail, komunikatory), przeglądanie stron www, streaming muzyki i wideo podstawowej jakości

Przykłady podstawowych usług biznesowych: konferencje webowe, VoIP

 

 • Wymagania wobec sieci obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze
 • Prędkość pobierania: 751 – 2 500 kb/s
 • Prędkość wysyłania: 251 – 1 000 kb/s
 • Opóźnienie: 159 – 100 ms

Przykłady średniozaawansowanych usług konsumenckich: inteligentny dom, przechowywanie multimediów w chmurze, streaming muzyki/wideo w HD

Przykłady średniozaawansowanych usług biznesowych: systemy ERP/CRM, audio- i wideokonferencje IP

 • Wymagania wobec sieci obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze
 • Prędkość pobierania: powyżej 2 500 kb/s
 • Prędkość wysyłania: powyżej 1 000 kb/s
 • Opóźnienie: poniżej 100 ms

Przykłady zaawansowanych usług konsumenckich: zdalna edukacja, zdalna służba zdrowia, wideo czat HD

Przykłady zaawansowanych usług biznesowych: wirtualne biuro, audio- i wideokonferencje HD

Państwa o największej wydajności sieci przewodowych w roku 2014 (kolejność alfabetyczna): Holandia, Hong Kong, Japonia, Korea Płd., Luksemburg, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja i Tajwan.

 

Państwa o największej wydajności sieci mobilnych w roku 2014 (kolejność alfabetyczna): Australia, Belgia, Chiny, Dania, Katar, Korea Płd., Luksemburg, Nowa Zelandia, Oman i Urugwaj.

 

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, spełnia wymagania wobec sieci przewodowych obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze i wymagania wobec sieci mobilnych obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze. Obszarami wymagającymi największej poprawy są prędkość i opóźnienia w wysyłaniu danych.

 

Informacje o badaniu

Badanie Cisco Global Cloud Index (2013-2018) przeprowadzono, aby oszacować wzrost globalnego ruchu IP dla centrów danych i chmury oraz zidentyfikować trendy, jakim ten wzrost podlega. Badanie stanowi uzupełnienie dla istniejących opracowań, przedstawiających ruch w globalnej sieci, takich jak Cisco Visual Networking Index, i rzuca nowe światło na coraz wyraźniej rysujące się trendy wpływające na centra danych i chmurę.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *