Szacuje się, że każdego roku około 6 proc. użytkowników komputerów traci swoje dane. Spięcie, zalanie, pożar, wirus… Staje przed nami wizja utraty naszych projektów, ważnych informacji, baz
danych, zdjęć.  W czasach, gdy firmy i gospodarstwa domowe stają się coraz bardziej uzależnione od przechowywanych danych, nie można sobie pozwolić na utratę e-maili, baz danych czy dokumentów finansowych. Odpowiedzią na coraz częściej występujące zagrożenia mogą być nowe rozwiązania przechowywania danych realizowane w modelu cloud computing.

Analitycy firmy Gartner definiują cloud computing jako model przetwarzania danych, w którym wielu odbiorcom dostarcza się rozwiązania IT o wysokiej skalowalności, w sposób masowy, w formie usługi, za pomocą elektronicznego medium, jakim jest Internet. Uściśleniem tej definicji jest wykorzystanie mechanizmów samoobsługowych w serwisie dostarczającym chmurę. Klienci za pomocą interfejsów mogą w każdej chwili pozyskać niezbędne zasoby mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej oraz niezwłocznie je zwolnić, gdy już nie będą im potrzebne. Tak naprawdę chmura nie jest technologią samą w sobie, jest to raczej zmiana podejścia do budowania usług IT, wykorzystująca coraz szybciej rosnącą wydajność dzisiejszych komputerów oraz wirtualizację, która pozwala na konsolidację serwerów.

Gartner przewiduje również rozwój cloud computingu, a zwłaszcza „chmur prywatnych”, czyli wydzielonych, wirtualnych środowisk informatycznych, dedykowanych konkretnemu przedsiębiorstwu lub ich grupie. Zdaniem analityków przyjęcie modelu cloud computing pozwoli firmom uwolnić się od myślenia o konkretnych zasobach i skieruje ich uwagę na wybór odpowiednich aplikacji i technologii, które zaspokajają możliwie najlepiej potrzeby użytkowników.

Poważnym problemem, z którym borykają się dzisiaj przedsiębiorstwa, jest coraz większa ilość gromadzonej i przetwarzanej informacji. Skłania to do zwracania coraz większej uwagi na jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni składowania danych i optymalizację opartą na skrupulatnej analizie potrzeb firmy. Duża ilość danych nie tylko podnosi koszty, ale powoduje wydłużenie standardowych operacji. Na dodatek, przyrost danych nie jest równoznaczny z poprawą ich jakości. Coraz wydajniejsze systemy backupu umożliwiają archiwizację wszystkich danych, ale z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wyjściem może być optymalizacja sposobów przechowywania danych i dostępu do nich, realizowana w modelu cloud computing, za pośrednictwem usługi backupu online.

W takiej sytuacji nie lada wyzwaniem staje się połączenie mechanizmów sprawnego dostępu do rosnących zasobów danych z jednoczesnym zachowaniem bezwzględnych wymogów bezpieczeństwa. Historycznie zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności traktowano rozłącznie. Dzisiaj jednak tradycyjne podziały: serwerownia – stacja robocza, bezpieczeństwo – dostępność, zaczynają się zacierać i prawdopodobnie proces ten będzie postępował coraz szybciej.

Cloud computing jest modelem opartym na usługach (np. dostępu do systemu ERP lub innych apli-kacji) i praktycznie bezinwestycyjnym. Dzięki temu może być środkiem do znacznego zoptymalizowania kosztów IT i natychmiastowego dostarczania nowych systemów dla biznesu.

Wirtualizacja, będąca warunkiem koniecznym działania w chmurze, już teraz osiąga szczyt popularności. Pozwala ona bezpiecznie współdzielić zasoby, a także daje swobodę wprowadzania zmian i rozbudowy systemów. Wirtualizacja wspiera ideę cloud computingu w wielu aspektach, pozwalając zbudować łatwo zarządzalną infrastrukturę IT. W rezultacie, w przypadku wirtualizacji serwerów, zamiast wielu maszyn fizycznych mamy jeden zasób mocy obliczeniowych, które możemy przydzielać według potrzeb. Dzięki zamianie fizycznych serwerów na maszyny wirtualne działające na pojedynczym, fizycznym serwerze dostawcy ograniczają koszty sprzętu i redukują powierzchnię serwerowni swoich data center.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw atrakcyjna może być idea chmury publicznej (public cloud). W tym modelu świadczona jest usługa backupu i archiwizacji danych onlineiBard24. Firmy nie muszą utrzymywać własnej, często skomplikowanej i kosztownej infrastruktury oraz personelu do jej obsługi, a jednocześnie mogą podnieść elastyczność i dostępność systemów informatycznych. Zamiast osobno nabywać sprzęt i oprogramowanie, kupują w formie usługi gotowe aplikacje (w modelu Software as a Service), dostosowując wydatki na IT do aktualnej sytuacji biznesowej. W efekcie są w stanie dynamicznie zwiększać moc środowiska informatycznego i wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zwiększać zakres używanych zasobów lub redukować go w czasach słabszej koniunktury. Zasoby IT stają się w tym modelu dostępne dla użytkowników niezależnie od miejsca, w którym przebywają, i urządzenia, z którego korzystają. Duże przedsiębiorstwa realizować mogą cloud computing w postaci tak zwanej chmury prywatnej (private cloud).

Najbardziej popularną formą rozwiązań przetwarzania w chmurach jest SaaS, w którym klient kupuje dostęp do aplikacji. O bezpieczeństwo i ciągłość działania takich aplikacji troszczy się na bieżąco zespół techniczny data center dostarczającego usługę. Jego rolą jest także informowanie o dostępności i reagowanie na zgłoszenia klientów o nieprawidłowościach. Jak wynika z najnowszej prognozy firmy Gartner, marketingowy szum o oszczędnościach, jakie daje SaaS, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego, zaczął przekładać się na sprzedaż takich rozwiązań. W 2009 roku firmy na całym świecie kupiły produkty SaaS warte 7,5 mld dol. Najczęściej kupowane w tym modelu są narzędzia do zdalnej współpracy, wymiany plików i komunikacji (sprzedaż w 2009 roku wyniosła 2,57 mld dol.). Następne w kolejności są systemy do zarządzania relacjami z klientem (2,28 mld dol.) oraz zasobami przedsiębiorstwa (1,23 mld dol.). Pozostałe klasy rozwiązań (np. zarządzanie łańcuchami dostaw) wygenerowały w 2009 roku przychód w wysokości 1,43 mld dol. Wciąż niewielka (68 mln dol. sprzedaży w 2009 roku) jest popularność pakietów oprogramowania biurowego w modelu SaaS. Oznacza to, że aniskierowana do firm oferta Google Apps, ani zapowiadana na bieżący rok internetowa wersja pakietu Microsoft Office nie są – przynajmniej na razie – produktami najbardziej pożądanymi przez klientów biznesowych. Jak przewiduje Gartner, mimo wciąż ograniczonego zaufania do SaaS sprzedaż oprogramowania w tym modelu będzie systematycznie rosła, by w 2014 roku osiągnąć na świecie poziom 14 mld dol.

Idąc za często zgłaszanymi przez klientów Comarch sygnałami dotyczącymi potrzeby udostępnienia narzędzia służącego zabezpieczeniu danych, w szczególności baz danych, dokonaliśmy połączenia trendu cloud computing, a dokładnie jednej z jego odmian – SaaS, z bezpieczeństwem i profesjonalizmem usług świadczonych przez Comarch Data Center, czego efektem jest powstanie usługi iBard24 Backup Online. To profesjonalne narzędzie do wykonywania kopii bezpieczeństwa w pełni zabezpiecza dane składowane na komputerach i zapewnia automatyczną aktualność kopii zapasowych. Aplikacja wyposażona w możliwość szyfrowania danych kluczem użytkownika (AES 256-bit) po skonfigurowaniu działa w tle, przesyłając dane na serwer szyfrowanym połączeniem SSL 128-bit. Dane są dostępne 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie z dostępem do sieci poprzez przeglądarkę internetową. Niebywałą zaletą usługi iBard24 jest funkcjonalność backupu baz danych, dzięki której w łatwy sposób można zabezpieczyć bazy MSSQL pochodzące np. z systemów klasy ERP, jak Comarch OPT!MAComarch CDN XL. Aplikacja iBard24 tworzy backup całej bazy oraz kopie przyrostowe, których liczbę określa użytkownik, co pozwala na optymalizację zajętości miejsca na zdalnym dysku i usprawnia politykę backupu w przedsiębiorstwie, automatyzując ten proces. Bazy danych są jednym z najcenniejszych zasobów firmy. Powierzenie ich ochrony profesjonalistom, np. specjalistom Comarch Data Center, staje się gwarantem ciągłości i stabilności biznesu i chroni przed zagrożeniami, takimi jak choćby ostatnia powódź. Wiele firm z sektora MSP przeobraża się wewnętrznie, wybierając dostawców oprogramowania w modelu usługowym, podejmując wysiłki standaryzacji i redukcji kosztów, aby móc spełnić wymagania biznesu. Wdrażając iBard24 Backup Online, cechujący się szybkim czasem konfiguracji z powiązanymi gwarancjami bezpieczeństwa, firma jest w stanie zredukować koszty zarządzania oraz koszty zakupu sprzętu. Dostępność danych sprzyja ich przejrzystości i standaryzacji, co z kolei tworzy bardziej przewidywalny model kosztów.

iComarch24 jako producent aplikacji, integrator, a także dostarczyciel usług w modelu cloud computing stawia na budowę społeczności odbiorców tego rodzaju produktów. Usługi lokalizowane w Comarch Data Center udostępniane są zgodnie z modelem SaaS za pośrednictwem jednej instancji aplikacji, bazy danych oraz wspólnej architektury fizycznej i tworzą w sieci całe społeczności korzystających z produktów dostarczanych za pomocą Internetu.

Autor: Łukasz Żur, Bussines Development Manager MSP, Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2010.