Coraz więcej firm na całym świecie przechowuje w chmurze zapasowe kopie swoich danych (tzw. backup). Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Barracuda Networks wynika, że robi tak zdecydowana większość przedsiębiorstw. Co ciekawe co piąta przepytana firma doświadczyła problemów z dostawcą wykorzystywanej usługi chmurowej, włączając w to przypadki utraty dostępu do danych lub problemy z bezpieczeństwem przechowywanych backupów.

Firma Barracuda Networks, producent rozwiązań do zabezpieczania sieci firmowych i backupu danych, przy współpracy z brytyjską organizacją badawczą Easy Insites, przepytała 912 firm m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych o sposób wykorzystania chmury do przechowywania backupów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że co druga firma darzy chmurę największym zaufaniem, uznając ją za najlepsze miejsce do przechowywania backupu. Niemal wszystkie przebadane przedsiębiorstwa (83%) przechowują w chmurze przynajmniej część zapasowej kopii swoich danych. Istnieje jednak pewna niechęć do przyjęcia tego sposobu przechowywania danych w pełni. Może to wynikać z faktu, że 16% firm, które przechowują dane w chmurze, miało problemy z dostawcą takiej usługi, związane ze słabymi zabezpieczeniami danych, a także brakiem możliwości dostępu do informacji umieszczonych w chmurze w momencie, w którym były one potrzebne.

Przedsiębiorstwa dużą wagę przywiązują do zasad bezpieczeństwa w chmurze – ponad 2/3 przepytanych w badaniu dla Barracuda Networks firm przyznało, że umieszcza w niej swoje wrażliwe dane. Prawie wszystkie przebadane przedsiębiorstwa (89%) deklarują, że przy wyborze odpowiedniego dostawcy usługi chmurowej kluczowe są dla nich referencje i certyfikaty świadczące o wysokim poziomie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Warto podkreślić, że firmy mają dwukrotnie większe zaufanie do chmur udostępnianych przez firmy specjalizujących się w rozwiązaniach bezpieczeństwa IT, niż do firm specjalizujących się w sprzedaży nośników danych.

– Przedsiębiorcy nie mają żadnych złudzeń. Jeśli chcą umieścić poufne dane w chmurze, to bezpieczeństwo musi być sprawą priorytetową. Dlatego przewidujemy, że wkrótce najbardziej zaufanymi dostawcami chmur będą te firmy, które działają w oparciu o sprawdzone i uznane standardy bezpieczeństwa – mówi Wieland Alge z firmy Barracuda Networks. 

Infographic_Cloud_Storage

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *