Archiwizacja i kopia zapasowa Pamięci masowe - NAS

CDP Continous Data Protection

Rozwiązanie firmy R1Soft to ciągła ochrona danych stacji roboczych i laptopów przed utratą istotnych danych. Mechanizm ochrony danych działa w tle i jest