Archiwizacja i kopia zapasowa

CTERA Agent na system Mac OS

Wykonanie kopii i zabezpieczenie na zapasowym nośniku danych z kilku komputerów nie stanowi dla administratora firmowej sieci większego kłopotu. Jeżeli