Wirtualizacja stała się bardzo pożądana w dużych korporacjach i małych firmach ponieważ pozwala zaoszczędzić pieniądze i powoduje, że systemy IT są bardziej elastyczne, ale wiele osób nadal się zastawia co dokładnie daje nam wirtualizacja w praktyce?

W prostych słowach wirtualizacja to uruchomienie wirtualnej wersji fizycznej jednostki. Systemy operacyjne, serwery i pamięci masowe wszystko może być zwirtualizowane. W celu przeprowadzenia wirtualizacji, musimy mieć dedykowany sprzęt na, którym będą hostowane wirtualne maszyny. Oprogramowanie „hypervisor” służy do zarządzania dedykowanym serwerem dla wirtualizacji i alokowania zasobów sprzętowych tego serwera dla uruchomionych na nim maszyn wirtualnych. W rezultacie tworzy abstrakcyjne medium pozwalające użytkownikom na dostęp do danych i zarządzanie nimi bez wpływu na działanie oprogramowania do wirtualizacji uruchomionego na serwerze dedykowanym. Thecus otrzymał certyfikaty od firm Citrix, VMware i Windows. Firm te tworzą oprogramowanie do wirtualizacji, które jest instalowane właśnie na serwerach dedykowanych, co umożliwia uruchomienie na nich maszyn wirtualnych i zarządzania nimi.

Zalety wirtualizacji:

  • Eliminuje wady w systemie
  • Dostęp do danych w modelu on-the-go (mobilność)
  • Ujednolicenie serwerów NAS

Serwery NAS są wydajne i niezawodne na tyle na ile pozostałe czynniki infrastruktury pozwalają na to. Oznacza to, że gdy do wydajnego serwera NAS podłączymy wolne łącze Internetowe to to łącze będzie wadą tego systemu ponieważ będzie ograniczać osiągi NAS. W wirtualizacji użytkownicy nie muszą się martwić tego typu utrudnieniami, ponieważ wydajność jest równa wydajności serwera hostującego i kontrolowana jest przez aplikację do wirtualizacji co przyczynia się do większej stabilności i niezawodności całej infrastruktury wirtualnej.

W dzisiejszych czasach, użytkownicy wymagają natychmiastowego dostępu do kluczowych danych biznesowych. Jednakże dostęp do danych zgromadzonych na serwerze NAS w modelu on-the-go może stwarzać poważne zagrożenia, jeżeli wystąpi problem to ma on wpływ na działanie całego systemu. W infrastrukturze wirtualnej użytkownicy mogą przesyłać dane w obrębie środowiska wirtualnego i ewentualne błędy ludzkie lub systemowe nie będą miały wpływu na cały system.

Scentralizowany system NAS jest główną zaletą dla dużych firm informatycznych, ponieważ pozwala na zmniejszenie zasobów fizycznych. Dzięki czemu firmy mogą konsolidować serwery NAS w jednym środowisku wirtualnym, w rezultacie użytkownicy mają dostęp do danych i mogą nimi zarządzać w wirtualnej puli zamiast łączyć się za każdym razem kilkoma serwerami NAS.

Systemy do wirtualizacji oferują wiele korzyści zarówno dla firm IT jak i końcowych użytkowników. Aplikacje są rozdzielane wirtualnie dla gości przez oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze hostującym. Zmniejsza to zużycie zasobów sprzętowych, chroni system operacyjny i aplikacje przed błędami i awariami oraz daje możliwość uruchomienia aplikacji w nieprzystosowanych do tego środowiskach np. uruchomienie aplikacja dla Windowsa w systemie Linux. W skrócie warstwa wirtualizacji przekierowuje operację na plikach do wirtualnej lokalizacji, z której mogą korzystać wirtualne hosty.

Kolejną zaletą podłączenia serwera NAS do środowiska wirtualizacji jest możliwość przeniesienia jednego urządzenia NAS na inny. Jeśli określony NAS wymaga konserwacji z jakiegokolwiek powodu, oprogramowanie do wirtualizacji ma zdolność do przenoszenia go w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to wszelkie przestoje, które mogą powodować zagrożenie dla dużych firm IT, które są zależne od działania serwerów NAS.

Powyżej opisano kilka korzyści, jakie daje wirtualizacja, teraz użytkownicy i administratorzy IT  mogą je wdrożyć w celu wydajniejszego zarządzanie danymi, które w wirtualizacji jest zdecydowanie bardziej wygodne i elastyczne. Podsumowują, wirtualizacja serwerów NAS umożliwia konsolidację, uproszczenie, skuteczność i oszczędność energii.