We współczesnym świecie zakres danych rośnie w zadziwiającym tempie. Nowoczesne firmy – w szczególności zajmujące się środowiskiem wirtualnym – tworzą ogromne ilości danych kopii zapasowych maszyn wirtualnych, które muszą być przechowywane niezawodnie i powinny zajmować jak najmniej miejsca. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zmniejszenie przestrzeni dyskowej jest kompresja backupu VM.

Oprogramowanie NAKIVO Backup & Replication umożliwia korzystanie z różnych poziomów kompresji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W tym wpisie przeprowadzimy Cię przez kompresję kopii zapasowych i wyjaśniamy związane z tym korzyści.

Esencja kompresji

Powstała w 1977 roku jako “LZ77”, kompresja danych była nieustannie badana i rozwijana od ponad 40 lat. Historia kompresji wzrosła do kilku popularnych algorytmów, takich jak DEFLATE, LZMA lub IMPLODE w latach 70. i 80. XX wieku. ZIP, RAR i wiele innych pojawiły się w latach 90.

Kompresja danych zmniejsza rozmiar pliku poprzez ponowne kodowanie jego danych przy użyciu mniejszej ilości pamięci w porównaniu z oryginalnym plikiem. Proces kompresji oparty jest na równaniach matematycznych – oprogramowanie skanuje dane pliku i szuka powtarzających się wzorców. Po znalezieniu wszystkich powtarzających się wzorców oprogramowanie kompresujące zastępuje wystąpienia tych wzorców mniejszymi kodami, wskazując miejsca, w których znaleziono wzór.

Kompresja kopii zapasowych VM w NAKIVO

W środowisku wirtualnym kompresja danych jest zwykle używana podczas wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Oprogramowanie NAKIVO do tworzenia kopii zapasowych i replikacji stosuje wbudowaną kompresję danych wraz z innymi technikami redukcji danych, co pozwala zaoszczędzić nawet 10-krotnie więcej miejsca. Jednak, aby lepiej zilustrować skuteczność samej funkcji kompresji danych, powinniśmy wyłączyć te dwie inne funkcje.

Na karcie General w menu Inventory wyłączamy opcję Skip swap files and partitions during processing.

Wszystkie inne ustawienia związane z zapisywaniem przestrzeni dyskowej muszą zostać wybrane na etapie tworzenia repozytorium, w zakładce Repositories. Po utworzeniu repozytorium nie można ich zmienić.

Drugą funkcją uzupełniającą kompresję jest deduplikacja. Deduplikacja jest włączona domyślnie; dlatego też powinniśmy wyłączyć tę funkcję.

Jeśli chodzi o kompresję, NAKIVO Backup & Replication pozwala wybrać jeden z kilku poziomów:

 • Szybki (Fast): najniższy poziom kompresji. Jest to najszybszy algorytm kompresji do uruchomienia. Szybka kompresja zużywa mniej CPU, a oszczędność miejsca powinna być wystarczająca w większości przypadków.
 • Średni (Medium): średni poziom kompresji. Ten algorytm kompresji jest bardziej złożony. Wymaga więcej procesora niż poziom szybki, kompresja średnia oszczędza więcej miejsca.
 • Najlepsza (Best): najwyższy poziom kompresji, który ma zaawansowany algorytm kompresji. Ponieważ najlepsza kompresja wykorzystuje więcej procesora niż średnia, ten poziom jest zwykle wolniejszy, ale oszczędza o wiele więcej miejsca niż poziom szybki.
 • Wyłączone (Disabled): kompresja jest całkowicie wyłączona.

Porównajmy wyniki, które można osiągnąć z poziomami Szybkim i Najlepszym (wyniki, które można osiągnąć przy średnim poziomie, powinny być w zakresie od Fast do Best).

Najpierw użyj ustawienia Szybkie kompresowanie (fast), aby utworzyć kopię zapasową nieprzetworzonych danych w liczbie 48,4 GB:

 • Wykorzystanie przestrzeni repozytorium: 20,2 GB
 • Wynik dla kompresji Fast: 59,0% zapisane (29,0 GB)
 • Czas trwania zadania: 17 minut 53 sekund

Teraz powinniśmy wykonać kopię zapasową tych samych 48,4 GB surowych danych przy użyciu najlepszego współczynnika kompresji (Best):

 • Wykorzystanie przestrzeni repozytorium: 15,5 GB
 • Wynik dla kompresji Best: zapisano 68,0% (33,0 GB)
 • Czas trwania zadania: 33 minuty 58 sekund

Kontrolnie powinniśmy teraz spróbować utworzyć kopię zapasową tych samych 48,4 GB surowych danych przy całkowicie wyłączonej kompresji:

 • Wykorzystanie przestrzeni repozytorium: 48,4 GB
 • Zgodnie z oczekiwaniami, wynik wyłączonej kompresji: 0,0% zapisany (0,0 GB)
 • Czas trwania zadania: 20 minut 27 sekund

Podsumowanie

W oparciu o wyniki powyższej wersji demo, poziom kompresji Fast daje 29 GB, co daje prawie 6,5 terabajtów, jeśli obliczono dla 10 VM w ciągu jednego miesiąca (29 GB x 10 VM x 22 dni robocze = 6,380 GB).

Poziom kompresji Best oszczędza 33 GB, co daje ponad 7 terabajtów na miesiąc dla tej samej liczby maszyn wirtualnych (33 GB x 10 VM x 22 dni robocze = 7 260 GB).

Bez kompresji kopii zapasowych VM nie można niczego zapisać (w naszej wersji demonstracyjnej praca bez kompresji zajęła więcej czasu niż w przypadku wersji Fast), a to może w końcu spowodować dodatkowy koszt rozszerzenia pamięci.

Compression level Time Transferred RAW data (GB) Backup size Approximate space savings (GB) Approximate space savings (%)
Fast 17 min 53 sec 48.4 20.2 29.0 59
Best 33 min 58 sec 48.4 15.5 33.0 68
Disabled 20 min 27 sec 48.4 48.4 0.0 0.0

 

Teraz wyobraź sobie, że masz 20, 50, a nawet 100 maszyn wirtualnych – miejsce do przechowywania, które można zapisać, zaczyna się sumować!

Przestrzeń do przechowywania zawsze ma swoją cenę. Kompresja danych umożliwia przechowywanie większej liczby kopii zapasowych maszyn wirtualnych i efektywne obniżanie kosztów przechowywania. NAKIVO Backup & Replication ma sprawdzone narzędzie do kompresji danych, zapewniające znaczną redukcję kosztów. Co więcej, gdy połączysz kompresję danych z deduplikacją NAKIVO Backup & Replication i pominięciem danych wymiany, które zostały wyłączone dla tego testu, możesz osiągnąć oszczędność miejsca do 10 razy. Pobierz bezpłatną wersję próbną, aby przetestować te zaawansowane funkcje w swoim własnym środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *