Hitachi Content Platform

Hitachi Data Systems zaprezentowała nowe rozwiązania i usługi w chmurze: Hitachi Content Platform Anywhere: pierwsze w branży zintegrowane rozwiązanie do synchronizacji i udostępniania plików – opracowane, sprzedawane i obsługiwane w całości przez jednego dostawcę z myślą o przedsiębiorstwach. Użytkownicy mogą uzyskać bezpieczny dostęp do danych za pomocą dowolnych urządzeń mobilnych oraz z dowolnego miejsca, a także w dowolnym czasie w prosty sposób udostępniać pliki. Dział IT nadal sprawuje kontrolę nad bezpieczeństwem danych wewnątrz organizacji oraz wykorzystuje najlepsze praktyki dla zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi. W odróżnieniu od publicznie dostępnych, konsumenckich usług współdzielenia plików, które nie zyskały zaufania grup IT w przedsiębiorstwach, HCP Anywhere opracowano właśnie z myślą o firmach. Ponadto jest ono łatwe we wdrożeniu i zapewnia działowi IT kontrolę nad ważnymi, ale rzadko omawianymi wyzwaniami – szyfrowaniem, odpowiedzialnością i warunkami świadczenia usług.

‐  Nowa wersja platformy Hitachi Content Platform (HCP): jedna platforma umożliwiająca przechowywanie danych w chmurze oraz zapewniająca ich ochronę danych i mobilność. Wykorzystuje najbardziej zaawansowany na rynku system zarządzania metadanymi, co stanowi podstawę do obsługi „big data” oraz aplikacji analitycznych.

‐ Usługi Hitachi Cloud Services: udostępnienie przedsiębiorstwu bezpiecznej, niezawodnej, zarządzanej przez HDS chmury do przechowywania treści.

Hitachi Cloud Service Provider: oferowane przez partnerów rozwiązanie oparte na chmurze publicznej wykorzystujące infrastrukturę i rozwiązania HDS w ramach nowej struktury partnerskiej HDS.

Nowe rozwiązania umożliwiają przedsiębiorstwom łatwiejsze wykorzystanie modelu przetwarzania danych w chmurze, a także zwiększają bezpieczeństwo, niezawodność i komfort pracy przy użyciu urządzeń mobilnych. Dzięki tej ofercie Hitachi Data Systems oferuje wiele nowych możliwości zarządzania zwiększającą się w szybkim tempie ilością danych niestrukturalnych. Dodatkowo pozwala spełnić wymogi użytkowników w zakresie uzyskania dostępu do informacji z dowolnego miejsca oraz wymagań stawianych działom IT w kwestii bezpieczeństwa, uproszczenia zarządzania i ochrony wszystkich danych niezależnie od miejsca ich przechowywania. Klienci dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań w chmurze mogą obniżyć koszty oraz zwiększyć elastyczność poprzez ograniczenie wydatków kapitałowych (CAPEX) i operacyjnych (OPEX).

„Choć konsumenckie usługi udostępniania i synchronizacji plików są już dostępne od jakiegoś czasu, tego typu rozwiązania dla przedsiębiorstw dopiero się rozwijają” – powiedział Terri McClure, senior analyst, ESG. „Wprowadzając nowy pakiet rozwiązań chmurowych, HDS wzmacnia swoje kompetencje dostawcy rozwiązań dla przedsiębiorstw. Nowa aplikacja HCP Anywhere i platforma powinny być szczególnie atrakcyjne klientów końcowych, którzy muszą zabezpieczyć dostęp do danych biznesowych, wykorzystać dodatkowe możliwości przetwarzania w chmurze i spełnić wymagania użytkowników dotyczące dostępu do danych z każdego urządzenia. HDS już w tej chwili cieszy się zaufaniem wśród klientów, a plany biznesowe firmy związane z usługami udostępniania i synchronizacji plików są bardzo obiecujące. Biorąc pod uwagę całe zaplecze infrastrukturalne, możliwości samoobsługi i kontroli, HDS wprowadza poważne rozwiązanie na rynek”.

„Dzięki naszemu unikatowemu podejściu do przetwarzania danych w chmurze nasi klienci mają możliwość wdrożenia rozwiązania odpowiadającego ich potrzebom – w tempie, które jest dla nich optymalne, i w sposób odpowiedni do prowadzonej działalności” – powiedział John Mansfield, executive vice president, Global Solutions Strategy and Development, Hitachi Data Systems. „Nasz portfel rozwiązań w chmurze to coś więcej niż odpowiedź na wyzwania, z którymi obecnie zmagają się klienci. Dzięki naszej ofercie organizacje mogą śmiało patrzeć w przyszłość. Coraz większe znaczenie zyskują takie trendy, jak „big data”, BYOD, usługi plikowe nowej generacji, bezpieczne przetwarzanie w chmurze, rozproszone środowisko IT oraz automatyzacja, zarządzanie i analiza oparta na metadanych. Produkty i usługi, które dzisiaj wprowadzamy, umożliwiają przedsiębiorstwom wykorzystanie technologii przechowywania w chmurze i udostępniania plików w sposób, który nie był możliwy nigdy wcześniej. Dzięki nowej ofercie klienci mogą wprowadzać kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania informacji, nadążając za zmianami zachodzącymi w branży IT”.

HDS zapewnia infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie bezpiecznych, elastycznych, skalowalnych oraz łatwych w zarządzaniu rozwiązań opartych na chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej, dzięki którym można obniżyć całkowity koszt posiadania, spełnić wymogi umów SLA i zwiększyć sprawność operacyjną. Rozwiązania chmurowe HDS oparte na HCP umożliwiają organizacjom osiągnięcie niektórych z poniższych korzyści:

–       obniżenie TCO o 60%;
–       zmniejszona wymagana przestrzeń na kopie zapasowe o 30%;
–       uzyskanie dwuletniego odroczenia konieczności zakupu nowej pamięci masowej;
–       każdy administrator może zarządzać pięciokrotnie większą liczbą terabajtów.

HCP Anywhere to pierwsze w branży w pełni zintegrowane lokalne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne udostępnianie i synchronizację plików. Rozwiązanie HCP Anywhere może być wykorzystywane w przedsiębiorstwach i za pośrednictwem Internetu. Krótko mówiąc, HCP Anywhere umożliwia pracownikom uzyskiwanie bezpiecznego dostępu do danych w każdym momencie, z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia. Zwiększa tym samym możliwości działania przedsiębiorstw i jednocześnie zapewnia nadzór wewnętrzny nad udostępnianymi plikami.

HCP Anywhere jest łatwe do skonfigurowania, wdrożenia i zarządzania — zarówno dla działu IT, jak i dla użytkowników. Nie wymaga ono szkolenia, a dodatkowo można skorzystać z portalu samoobsługowego. Rozwiązanie wykorzystuje istniejące praktyki i procesy IT, a tworzenie kopii zapasowych nie jest konieczne. Użytkownicy końcowi mogą pobrać aplikację kliencką HCP Anywhere na urządzenia z systemem iOS

Użytkownicy końcowi po prostu zapisują plik w swoim folderze HCP Anywhere. Rozwiązanie automatycznie synchronizuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi urządzeniami i jest dostępne za pomocą przeglądarek internetowych. Użytkownicy korzystający z własnych urządzeń uzyskują dostęp do plików roboczych z dowolnego miejsca, nie tylko z własnych biur. Mogą również bezpiecznie udostępniać pliki pod postacią linków z kontrolą dostępu i ograniczeniem czasowym.

Dział IT uzyskuje możliwość łatwego administrowania dzięki wbudowanemu zarządzaniu urządzeniami mobilnymi i pełnej integracji z usługą Microsoft® Active Directory®, co dodatkowo oznacza łatwe dodawanie dużej liczby użytkowników. Pracownicy mogą przesyłać odnośniki zamiast załączników, co znacznie ogranicza obciążenie sieci i przestrzeń dyskową dla e-maili. Oprogramowanie wykorzystuje platformę HCP do przechowywania, ochrony, współdzielenia, synchronizacji i zarządzania danymi w wydajnej i skalowalnej obiektowej pamięci masowej, w której dane są bezpiecznie deduplikowane, kompresowane bez potrzeby tworzenia kopii zapasowych na taśmie. Dzięki rozwiązaniu HCP organizacje mogą:

–      bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych, również w modelu BYOD;
–      ulepszyć dostęp do informacji w celu stymulowania rozwoju biznesu;
–      zwiększyć wydajność działu IT w celu ograniczenia kosztów;
–      ograniczyć ilość danych traconych na skutek działania nieautoryzowanych aplikacji;
–      uniknąć problemów dotyczących zgodności z przepisami prawa wynikających z korzystania z danych niestandardowych

Nowe rozwiązanie HCP: Wysoce skalowalna platforma umożliwiająca przechowywanie danych w chmurze

HCP to obiektowa pamięć masowa i wysoce skalowalna podstawa dla usług opartych na chmurze. Rozwiązanie Hitachi wirtualizuje infrastrukturę i w inteligentny sposób automatyzuje operacje IT, tak aby klienci mogli błyskawicznie zarządzać rosnącymi i coraz bardziej zróżnicowanymi danymi plikowymi. Obsługa wielu dzierżawców, wbudowane funkcje ochrony danych, bezpieczeństwo i funkcje rozliczania kosztów, powodują, iż HCP dobrze wpisuje się w potrzeby dostawców usług w chmurze oferujących usługi „storage as a service” oraz działów IT w przedsiębiorstwach zmagających się z dużymi wolumenami danych, dalszym wzrostem ich ilości i nadzorem oraz tworzeniem kopii zapasowych.

 

 Hitachi Cloud Services oraz Hitachi Cloud Service Provider Program

HDS dostarcza specjalnie zaprojektowaną usługę pamięci masowej w chmurze dla tych organizacji, które chcą przechowywać swoje dane niestrukturalne poza siedzibą firmy. Na Hitachi Cloud Services składa się zestaw rozwiązań oferowanych i zarządzanych przez doświadczonych konsultantów HDS i według najlepszych praktyk. Oferta przechowywania danych w chmurze zawiera wiele zaawansowanych usług, ale również i obsługę REST API w celu umożliwienia płynnej współpracy z aplikacjami dla przedsiębiorstw.

Z kolei Hitachi Cloud Service Provider Program został opracowany z myślą o partnerach o statusie Hitachi Cloud Service Providers, którzy oferują i sprzedają swoim klientom usługi w chmurze oparte na rozwiązaniach HDS. W ramach tego programu resellerzy korzystają z jednej z kilku opcji partnerstwa oferowanych przez nowy program partnerski HDS, który obejmuje również partnerów typu cloud builders i cloud resellers.

HCP Anywhere i Hitachi Content Platform są już dostępne na całym świecie poprzez partnerów Hitachi TrueNorth. Jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone dalsze usprawnienia do HCP Anywhere, obejmujące integrację z rozwiązaniem Hitachi Data Ingestor w celu usprawnienia dystrybucji danych i uproszczenia zarządzania. Usługi Hitachi Cloud Services są obecnie dostępne w USA poprzez partnerów Hitachi TrueNorth, a jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone na całym świecie. Hitachi Cloud Service Provider Program jest już dostępny w USA dla partnerów Hitachi Cloud Service Providers i poprzez partnerów HDS w dalszej części tego roku.

„W ciągu najbliższych pięciu lat osoby pełniące funkcję CIO podzielą się na dwie grupy — tych, którzy wykorzystali rozwiązania do zarządzania zawartością i już dziś je wdrożyli, oraz tych, którzy szukają nowej pracy. Dźwięk skutecznego rozwiązania do zarządzania zawartością z HCP to cisza. Dźwięk, kojarzący się z niekorzystaniem z Hitachi Content Platform ani innym rozwiązaniem do zarządzania zawartością, to dźwięk zrywającej się taśmy z kopią zapasową. HCP Anywhere przyspieszy wdrożenie rozwiązań do archiwizacji danych, podczas gdy HCP będzie logicznym rozwiązaniem do przechowywania napływających danych generowanych przez człowieka” — Dustin Smith, Regional CTO.

Więcej na temat rozwiązań w chmurze Hitachi Data System, w tym również HCP Anywhere