Wyrażane dość często kontrowersje odnośnie wydajności macierzy dyskowych obsługujących protokół iSCSI budzą wiele emocji. Postanowiliśmy sprawdzić wśród naszych Czytelników z jakiego typu rozwiązań korzystają w zakresie sieci Storage Area Network i jakie były kryteria podjęcia tych decyzji. Okazuje się, że sieci SAN iSCSI radzą sobie w tym zakresie całkiem nieźle.

Wyniki naszej ankiety wskazują, że tradycyjne sieci Storage Area Network, oparte na interfejsie Fibre Channel, nadal królują w infrastrukturze centrów danych (opisując swoją infrastrukturę respondenci mogli wskazać na kilka rodzajów protokołów transmisji danych pomiędzy serwerami i pamięciami masowymi). Ich posiadanie deklaruje aż 69% ankietowanych (w tym 23% dla sieci FC 2 Gb/s, 35% dla FC 4 Gb/s i 11% dla FC 8 Gb/s). 47% respondentów przyznaje, że w swoim centrum danych wykorzystuje protokół iSCSI. Taki sam odsetek udostępnia zasoby w modelu Network Attached Storage, a 44% ankietowanych nadal korzysta z pamięci masowych podłączonych bezpośrednio do serwerów (Direct Attached Storage, DAS). Żadna z ankietowanych firm nie przyznała się do korzystania z sieci SAN iSCSI opartej na sieci Ethernet 10 Gb/s, ani wykorzystywania protokołu Fibre Channel over Ethernet.

Fibre Channel i iSCSI – główne korzyści?

Jako główny parametr wpływający na podjęcie decyzji o wyborze infrastruktury iSCSI respondenci wskazywali przede wszystkim bardzo łatwą integrację z już istniejącą infrastrukturą w centrum danych przedsiębiorstwa. Taką odpowiedź wskazało aż 47% ankietowanych. 34% firm wskazało na niski koszt wdrożenia (z naszych rozmów z informatykami w przedsiębiorstwach korzystających ze standardu iSCSI wynika, że koszt ten może być nawet 3-4-krotnie niższy względem infrastruktury Fibre Channel). 18% ankietowanych wskazuje na względnie dużą wydajność jako kluczowy parametr decydujący o wdrożeniu iSCSI, a tylko dla 1% kluczowa była łatwość obsługi całej infrastruktury.

Zadaliśmy też podobne pytanie, ale dotyczące infrastruktury opartej na protokole Fibre Channel. Tutaj dla firm wydajność była kluczowym parametrem – taką odpowiedź wskazało aż 39% respondentów. 32% ankietowanych twierdzi, że do inwestycji w Fibre Channel skłoniła ich niezawodność takiej infrastruktury. 20% badanych doceniło skalowalność rozwiązań Fibre Channel, a 8% – ich wysoką dostępność.

Zastosowania infrastruktury Fibre Channel i iSCSI

Ponad połowa respondentów (54%) korzysta z infrastruktury Fibre Channel do przenoszenia danych pomiędzy swoimi serwerami bazodanowymi i pamięciami masowymi. 26% ankietowanych wykorzystuje Fibre Channel także w swoim środowisku maszyn wirtualnych. 14% badanych przeprowadziło w ten sposób konsolidację pamięci masowych, a 13% udostępnia przez sieć SAN FC swoje pliki.

Macierze dyskowe wykorzystujące protokół iSCSI cieszą się dużym powodzeniem wśród administratorów środowisk wirtualnych – w tym modelu wykorzystuje je aż 63% ankietowanych. Jako repozytorium plików macierze z protokołem iSCSI wykorzystuje 49% ankietowanych. 39% badanych przyznaje, że stosuje macierze iSCSI w swoim środowisku bazodanowym, a 4% w środowisku programistycznym i testowym.

Profil respondentów

W naszej ankiecie wzięli udział przedstawiciele 74 firm. 53% z nich zatrudnia do 25 pracowników, 32% – od 25 do 50 pracowników, 4% – od 50 do 100 pracowników, a w 11% firm pracuje ponad 100 osób. 27% ankietowanych firm ma tylko jeden oddział (centralę), 63% dysponuje od 2 do 10 oddziałów, 7% zadeklarowało realizowanie swoich operacji w liczbie oddziałów mieszczącej się w przedziale od 11 do 50, a 3% twierdzi, że ma ponad 50 oddziałów.

Podsumowanie

Wyniki naszej ankiety potwierdzają opinie analityków branży, że – mimo bardzo dużego sukcesu protokołu Fibre Channel, który jest obecny wśród nas już od kilkunastu lat – iSCSI radzi sobie coraz lepiej, systematycznie zwiększając udziały w rynku. Technologia ta ma już za sobą choroby wieku dziecięcego, związane głównie z niewystarczającą wydajnością do obsługi przede wszystkim baz danych i maszyn wirtualnych. Do wyeliminowania tych chorób przyczynił się głównie znaczny rozwój technologii sieciowych – firmy zaczęły przykładać uwagę do jakości wykorzystywanego okablowania sieciowego i niezawodności sieciowych urządzeń aktywnych. To zawsze przekłada się na stabilność pracy całego środowiska.

Rozwiązania iSCSI coraz częściej przez administratorów są wskazywane jako bardzo rozsądna i tania alternatywa dla Fibre Channel, ponieważ są tańsze i mniej skomplikowane, przez co nie wymagają specjalistów do zarządzania nim (wystarczy zwykła wiedza odnośnie konfiguracji TCP/IP). Protokół iSCSI jest też wykorzystywany przy wirtualizacji serwerów przez niemal wszystkie małe i średnie firmy. Zamiast korzystać z sieci 10 Gb/s, agregują oni kilka portów sieci 1 Gb/s i tworzą wydzieloną sieć SAN pomiędzy serwerami i pamięciami masowymi.

Źródło: http://www.storagefocus.pl/badania-rynku/storage-area-network/fibre-channel-kontra-iscsi-wyniki-ankiety-storagefocus