CTERA umożliwia synchronizację wybranego udziału z lokalnego serwera CTERA Cplug/C200/C400/C800 z Dyskiem w Chmurze. Dane są synchronizowane między wszystkimi podłączonymi serwerami CTERA, na których funkcja Dysku w chmurze została włączona i które są podłączone do portalu CTERA tymi samymi poświadczeniami. Przestrzeń dysku w chmurze jest zależna od tego ile miejsca mamy dostępnego na Portalu Ctera, do którego podłączone są lokalne serwer CTERA C200/C400/C800. Na potrzeby tego opisu zakładamy, że przestrzeń na portalu jest ona nieograniczona.

Żeby uruchomić usługę dysku w chmurze na lokalnym serwerze CTERA C200/C400/C800 tworzymy udział sieciowy, który później będziemy synchronizować do dysku w chmurze. Tworzymy go w sekcji Udostępnianie plików > Udostępnione foldery (tworzenie folderów jest opisane w instrukcji obsługi urządzenia). Po utworzeniu folderu przechodzimy do Usługi Cloud > Dysk w Chmurze i włączamy funkcjonalność Dysk w Chmurze, następnie w ustawieniach wybieramy udział, który przed chwilą stworzyliśmy jako miejsce synchronizacji danych.

Jeżeli jest to pierwszy serwer podłączony do dysku w chmurze, to po wgraniu danych do udziału który ma się synchronizować z dyskiem w chmurze, zostaną one automatycznie zsynchronizowane z dyskiem w chmurze i serwerami, które są do niego podłączone. Jeżeli natomiast na dysku w chmurze są już jakieś dane, bo prędzej został już podłączony serwer z innej lokalizacji, to dane, które znajdują się na dysku w chmurze zostaną automatycznie wgrane do udziału, który synchronizujemy z dyskiem w chmurze.

Jak to działa w praktyce ? Zakładamy, że do dysku w chmurze synchronizuje się kilka serwerów CTERA Cplug/C200/C400/C800. Jeżeli na udział, który synchronizuje się z Dyskiem w Chmurze zostanie wgrany plik przez użytkownika z jednego z podłączonych serwerów, to automatycznie serwer, na który go wgrano synchronizuje plik z Dyskiem w Chmurze, a następnie Dysk w Chmurze przesyła go automatycznie do pozostałych podłączonych serwerów. To samo się dzieje gdy edytujemy plik w udziale, który jest synchronizowany z Dyskiem w Chmurze. Po zapisaniu zmian serwer automatycznie synchronizuje zmieniony plik z Dyskiem w Chmurze, a ten z pozostałymi podłączonymi serwerami.

W przypadku, gdy w tym samym czasie, w różnych lokalizacja będzie edytowany ten sam plik, który jest synchronizowany z Dyskiem w Chmurze, to działa zasada „kto pierwszy ten lepszy” tzn, że serwer CTERA zsynchronizuje plik, który jako pierwszy zostanie zapisany, natomiast użytkownik, który jako drugi, będzie chciał zapisać zmiany w pliku, zostanie poinformowany, że wystąpił konflikt i jego plik ze zmianami zostanie przeniesiony do folderu Konflikty (pliki z konfliktami są przechowywane przez 7 dni, ale w ustawieniach „Dysku w Chmurze” można to zmienić).

Dysk w chmurze to idealne rozwiązanie dla firm z wieloma oddziałami, które w obrębie jednej instytucji pracują na tych samych plikach i zależy im na natychmiastowej synchronizacji zmian w plikach między oddziałami. Wtedy w centrali wystarczy uruchomić prywatny Portal CTERA z funkcją Dysku w Chmurze, a lokalnie w oddziałach wdrożyć w zależności od zapotrzebowania serwer Cplug/C200/C400/C800.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *